İçindekiler
Dergi Arşivi

E-Dönüşüm Türkiye’nin Gelişimi

Talat POSTACI / Sanayi ve Teknoloji Uzmanı - Aytunç AYHAN / Sanayi ve Teknoloji Uzmanı

 

GİRİŞ

İçinde yaşadığımız çağda, hayatımızın her boyutunu etkileyen en etkili (ve temel) teknolojilerden birisinin internet olduğunu belirtmek gerekir. Dünya sanayi toplumundan bilgi toplumuna doğru kayarken bilgi en değerli varlıklardan birisi olarak öne çıkmıştır. Giderek Ekonominin Dijitalleşmesi, mobil teknolojilerin yaygınlaşması ve bilişim dünyasındaki değişimlerin günlük yaşama etkileri artık dönülmez ve vazgeçilemez bir konuma gelmiştir. Gelişmiş ve Gelişmekte olan birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de 1997 yılından (Hazine Müsteşarlığı e-Ticaret çalışmalarından) bu yana sürdürülen e-dönüşüm çalışmaları yaklaşık 20 yıldır devam etmektedir.


1. ELEKTRONİK DÖNÜŞÜM (e-DÖNÜŞÜM) NEDİR ?

Kuruluşların plan ve stratejileri kapsamında belirlenen iş hedefleri doğrultusunda, iş süreçlerini elektronik ortama taşıyarak etkinlik, verimlilik ve maliyet tasarrufu elde etmesini sağlamak ve yeni iş yapış şekli için gerekli kültürel değişimi gerçekleştirmek üzere izlenen bir yöntemdir.

e-Dönüşümü, kuruluşların kurum kültürünün, iş modelinin, organizasyon yapısının, iş süreçleri ile ürün ve hizmetlerinin; çalışan, müşteri, vatandaş, iş ortakları ve diğer tüm sosyal paydaşlarının yararını gözeterek, bir bütünlük içinde yenilenmesi/değiştirilmesi sürecinde, bilişim ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımını sağlayan bir değişim olarak da ifade etmek de mümkündür.

e-kuruluş veya vatandaşlar için iz düşüm isimlendirmeleri farklıdır. Örneğin Devlet uygulamalarındaki e-Dönüşüm e-Devlet olarak isimlendirilirken, kurumsal uygulamalarda e-Kurum, vatandaş için e-Vatandaş, endüstri (sanayi) için ise e-Endüstri, fabrikalar için e-Fabrika (diğer bir aşaması sanayi 4.0) olarak ifade edilmektedir. Bu kapsamda Endüstri 4.0 uygulamalarının da endüstride uygulanan e-fabrika çalışmalarının bir üst aşaması olduğu unutulmamalıdır. Endüstri 4.0 ya da Sanayi 4.0 olarak da adlandırılan dördüncü sanayi devriminde her biri farklı bir akıllı cihaz tarafından yönlendirilen makineler, bir bütün olarak tek merkezli ana bilgisayarların kontrolüne girmektedir. Böylece birbirlerini algılayan ve iletişime geçip bilgi paylaşabilen akıllı cihazlar ile nesnelerin interneti anlayışını ortaya çıkmıştır. İnternete bağlı cihaz ve makinelerin mesafe, zaman ve engel tanımaksızın birbirleri ile veri alış verişi yapabiliyor olmaları tam olarak yukarıda yapılmış olan e-Dönüşüm tanımının içerisinde yer almaktadır. Bu kapsamda kuruluşların iş yapış modellerinin değişmesi sonucu operasyonlarında rekabet üstünlükleri sağlamalarının temel kaynağı e-Dönüşümün kendisi olduğunu belirtmek mümkündür.