İçindekiler
Dergi Arşivi

E-Frame Projesi Kapsamında “Avrupa’da Refahın Ölçümü” Konulu Son Konferans Hollanda’da Gerçekleştirildi

 

European Framework for Measuring Progress (e-frame) Projesi kapsamında Eurostat, Avrupa Komisyonu ve Hollanda İstatistik Kurumu işbirliğinde, 10-11 Şubat 2014 tarihlerinde Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da “Avrupa’da Refahın Ölçümü” konulu konferans gerçekleştirildi. Konferansa Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü’nden Sanayi ve Teknoloji Uzmanları Nazlı Saylam Bölükbaş ile Dursun Balkan katılım sağladı.

E-Frame Projesi Hakkında
E-frame Projesi, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmekte olup koordinatörlüğü İtalya İstatistik Enstitüsü tarafından yürütülmektedir. Projenin 4’ü istatistik enstitüsü, 7’si üniversite, 5’i araştırma merkezi, 2’si sivil toplum kuruluşu ve 1’i uluslararası organizasyon (OECD) olmak üzere 18 ortağı vardır.

E-frame Projesi’nin temel amacı; refahın ve toplumların ilerlemesinin ölçümü üzerine ilgili kesimlerin bir araya gelerek bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmasını sağlamaktır. E-frame Projesi ekonomik performans, gelişme, büyüme, verimlilik, refah, toplumların ilerlemesi gibi konuların ilgili kesimlerce (istatistik ofisleri, araştırma kurumları, sivil toplum kuruluşları, politika yapıcılar vb.) tüm yönleriyle ele alınıp değerlendirildiği çeşitli platformlar sağlamaktadır. Bu kapsamda dokuz tematik çalıştay, iki genel konferans, bir tematik eğitim düzenlenmiştir.

Final Konferansı…
200’ün üzerinde akademisyen, istatistikçi ve politikacının katılım sağladığı final konferansı “GSYİH ve Ötesi” konusunun son durumu hakkında bir değerlendirme yapmayı amaçlamış ve konferansta bu konu Avrupa düzeyinde tartışılmıştır. Konferansta toplumların refahının ölçülmesi ve bu refahın sürekliliğinin sağlanması politik, sosyal, istatistiksel ve akademik seviyelerde ele alınmıştır. Bu final konferansında pek çok Avrupa ülkesinin refahın ölçümü konusunda geliştirdikleri sistemler ve stratejiler ile ilgili deneyim ve en iyi uygulama paylaşımları gerçekleştirilmiş olup gelecek için bir yol haritası çizilmiştir.

Projenin çıktıları ise aşağıdaki gibidir:

  • İlerlemenin ve sürdürülebilir büyümenin ölçümüne ilişkin envanter raporu hazırlanması,
  • Gelecekte yapılacak araştırmalar takvimi için yol haritası hazırlanması,
  • İlerlemenin ölçümü el kitabının oluşturulması,
  • OECD tarafından desteklenen Avrupa ağının oluşturulması (e-frame web sitesi, WikiProgress),
  • E-frame son konferansı (proje çıktılarının sunulması, geri bildirimlerin alınması ve deneyim paylaşımları),
  • Politika dokümanlarının hazırlanması (yakınsama raporu, politika oluşturma süreçlerinde kullanılacak el kitabı, gelecek ihtiyaçları için yol haritası).