İçindekiler
Dergi Arşivi

“Endüstriyel Simbiyoz Konferansı ve Proje Pazarı” 1 Şubat’ta Bursa’da Gerçekleştirildi

 

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından British Council iş birliğiyle ve Newton-Kâtip Çelebi Fonu desteğiyle 1 Şubat 2017 tarihinde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Endüstriyel Simbiyoz Konferansı ve Proje Pazarı etkinliğinin açılışına; Bursa Vali Yardımcısı ve BEBKA Genel Sekreter Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ve Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni’nin yanı sıra akademisyenler ile çok sayıda davetli katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan BEBKA Genel Sekreter Vekili Kadiroğlu’nun ardından Newton Fonu Koordinatörü İrem Aktaşlı Gürkan tarafından fon kapsamında desteklenen projeler hakkında bir bilgilendirme sunumu yapıldı. Daha sonra International Synergies Limited (ISL) Kurucu Genel Müdürü Peter Laybourn tarafından bir konuşma gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarının ardından “Birleşik Krallık’ta Endüstriyel Simbiyoz” başlıklı bir oturum gerçekleştirilerek etkinliğin öğleden önceki kısmı tamamlandı.
Etkinliğin öğleden sonraki kısmında, “Türkiye’de Endüstriyel Simbiyoz”, “TR41 Bölgesi’ndeki Endüstriyel Simbiyoz İyi Uygulama Örnekleri” ve “Endüstriyel Simbiyoz Proje Örnekleri” başlıklı oturumlar gerçekleştirildi.

“Türkiye’de Endüstriyel Simbiyoz” oturumunda; ÖTE Ar-Ge Öngörü Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti’den Ferda Ulutaş İşevi “İskenderun Körfezi’nde Endüstriyel Simbiyoz Programı & Antalya OSB’de Endüstriyel Simbiyoz ve Eko Verimlilik Projesi” başlıklı, Ekodenge Mühendislik’ten Dr. Emrah Alkaya “Endüstriyel Simbiyoz ve Kent Metabolizması konularında AB Ufuk 2020 Ar-Ge Projeleri” başlıklı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Refet Sinem Atgın “Endüstriyel Simbiyoz Uygulamalarına Yönelik Mevzuat Altyapısı” başlıklı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü’nden Selin Engin ise “Türkiye İçin Yeşil OSB Çerçevesinin Geliştirilmesi Projesi” başlıklı sunumları gerçekleştirdiler.

Eş zamanlı gerçekleştirilen “TR41 Bölgesi’ndeki Endüstriyel Simbiyoz İyi Uygulama Örnekleri” başlıklı oturumda; İNEVA Çevre Teknolojileri A.Ş’den Oral Çimsöken, Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu’ndan Erkan Yılmaz, Sütaş Grubu’ndan Miray Tuğ ve Barit Maden A.Ş.’den Coşkun Elmas tarafından endüstriyel simbiyoz alanındaki iyi uygulama örnekleri hakkında bilgiler verildi.

“Endüstriyel Simbiyoz Proje Örnekleri” başlıklı son oturumda ise Anadolu Üniversitesi’nden Alpagut Kara, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nden Suzan Önpeker, İTÜ TechnoBee Academy’den Atilla Dikbaş ve Nur Kireç’ten Ömer ÖZER tarafından endüstriyel simbiyoz proje örnekleri katılımcılarla paylaşıldı.

Endüstriyel Simbiyoz Konferansı ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Proje Pazarı etkinliğinde; sürdürülebilir üretim yaklaşımını destekleyen, Ar-Ge çalışmaları yapan, yeni ürün ve süreç geliştiren, çalışmalarını sanayiye aktarmak isteyen araştırmacılar, girişimciler ve sanayiciler gibi konunun bütün paydaşlarının bir araya getirilmesi amaçlandı. Proje Pazarında; atık yönetimi ve atıkların değerlendirmesi, kaynak yönetimi ve kirliliğin önlenmesi, enerji yönetimi ile bilgi, iletişim ve yönetim sistemleri gibi konularda poster sunumlarıyla projeler tanıtıldı.

Endüstriyel Simbiyoz Programı
BEBKA tarafından yürütülen Endüstriyel Simbiyoz Programı, bağımsız işletmeleri daha sürdürülebilir ve yenilikçi bir kaynak kullanımı çerçevesinde bir araya getirmeyi, endüstriyel kaynaklı çevresel problemlerin önüne geçerek ekonomik getiri de sağlamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda hazırlanan “Bursa Eskişehir Bilecik Bölgesinde Düşük Karbon Ekonomisine ve Kaynak Verimliliğine Geçiş için Endüstriyel Simbiyoz Kapasite Artırımı Projesi” Newton-Katip Çelebi Fonu kapsamında destek almaya hak kazanmıştır.