İçindekiler
Dergi Arşivi

Enerji Kabloları Odaklı Denetim Projesi

M. Ömer Faruk SÖNMEZ / Sanayi ve Teknoloji Uzmanı (Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü)

 

Elektrik kabloları, bina tesisatlarında kullanıcılara elektrik enerjisinin iletilmesini sağlaması yönüyle vazgeçilmez bir sanayi ürünü olmakla birlikte her türlü elektrikli cihazın en önemli bileşenlerinden biridir.
Sektörde faaliyet gösteren aktörler arasında ülkemizde bulunan çok önemli firmalar da yer almakta olup söz konusu ürün grubunda mevcut üretim kapasitesi iç piyasanın talebinin çok üzerindedir. Konuyla ilgili olarak Bakanlığımızla çeşitli toplantılar gerçekleştiren sektör temsilcilerinin araştırmalarına göre, 2010 yılından sonra ihracata yönelik satışların, iç piyasaya arzın önüne geçtiği belirtilmekle birlikte yıllık iç ve dış satışların 3,5 milyar Amerikan Doları olduğu dile getirilmektedir.

Kablolar ürün grubu; risk değerlendirme çalışmalarında öne çıkması (yangın, elektrik çarpması, boğulma, zehirlenme), üreticiler arası haksız rekabete yol açması, uygunsuz kabloların yıllar boyu süren elektrik israfına yol açması, ihracatta Türk malı imajının korunması hususlarından ötürü Genel Müdürlüğümüzce denetimine en çok önem verilen ürünler arasındadır.

Piyasadaki elektrik kablolarının tamamı Bakanlığımızın Piyasa Gözetimi ve Denetimi kapsamında olmayıp gerçekleştirilen denetimler Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (2014/35/AB) doğrultusunda alternatif akım için 50 V - 1000 V, doğru akım için 75 V - 1500 V arasındaki gerilimlerde kullanılmak üzere tasarlanan enerji kablolarına yöneliktir.

Genel Müdürlüğümüzün sorumluluk alanına dâhil olan diğer ürünlere ilişkin denetimler olağan şekilde devam etmekte olup tüm bu faaliyetlere ek olarak belirli ürün gruplarına dair gerçekleştirilen odaklı denetim projeleri diğer ürün gruplarının denetiminde herhangi bir zafiyet oluşturmamaktadır.

Kablolara yönelik gerçekleştirilen denetim projesinde; ilk etapta başta üreticilerin yoğun olarak bulunduğu İller ile denetimlere daha fazla katkı sağlayabilecek nitelikte denetçileri barındıran İl Müdürlükleri belirlenmiş ve Ankara, Bilecik, Bursa, Denizli, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Samsun, Tekirdağ İl Müdürlüklerimizden toplamda 21 denetçi 13 Şubat 2018 tarihinde öğleden önce Bakanlığımızda, öğleden sonrada TSE laboratuvarlarında idari ve teknik bir eğitime tabi tutulmuştur.

Bu yılın Mart, Nisan ve Mayıs ayları içerisinde 47 üretici ve 158 büyük hacimli satıcı/dağıtıcı olmak üzere 205 noktada bilgilendirme ve piyasadaki markaların belirlenmesine yönelik envanter çalışması gerçekleştirilmiş ve Bakanlığımız tarafından numune alınacak markalar belirlenmiştir.

Haziran ayında sürdürülen numune alım faaliyetleri, Temmuz ayında da devam etmiş, bu bağlamda 62 farklı markadan numune alınmış ve test edilmek üzere TSE’ye gönderilmiştir.

Odaklı projeler tek merkezden koordine edilmesi sayesinde, denetlenen firmaların kapsamını arttırmakta dolayısıyla belirli markalardan orantısız şekilde numune alınmasının önüne geçerek kamunun denetim gücünün firmalara adaletli bir şekilde uygulanmasını sağlamaktadır.

2018 Yılı Haziran ve Temmuz ayları içerisinde teste gönderilen kablo markası sayısı Bakanlığımızın kablolar üzerine, son 4 yılda ulaşarak teste gönderdiği marka sayısından daha fazladır. Bu durum odaklı faaliyetlerin kapsayıcılığını gözler önüne sermektedir. Teste Göndermek amacıyla; proje kapsamında hâlihazırda 62 farklı markaya ulaşılmış; 2014, 2015, 2016 ve 2017 yılları toplamında ise 51 farklı markaya ulaşılmıştır.

Test sonuçları Bakanlığımıza ulaşan olan kablo numunelerine yönelik işlemler tüm hızıyla devam etmekte olup, uygunsuz üreticilere İdari Yaptırım Uygulanması süreçlerinin 2018 Yılı Kasım Ayından önce sonuçlandırılması planlanmaktadır.