İçindekiler
Dergi Arşivi

Enerji Verimliliği Danışma Kurulu Toplantısı İstanbul’da Gerçekleştirildi

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen 2016 Enerji Verimliliği Danışma Kurulu Toplantısı 28-29 Kasım tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Kamu, özel sektör, yerel yönetimler, STK, üniversite ve konu uzmanlarından 268 katılım ile gerçekleştirilen 2016 Yılı Enerji Verimliliği Danışma Kurulu bu yıl 1nci Türkiye Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı üzerinde çalışmalarda bulundu. Açılış Konuşmalarını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdullah TANCAN ve EBRD Türkiye ve Merkezi Asya Direktörü Natalia KHANJENKOVA'nı yaptığı etkinlikte Türkiye Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı; Sanayi, Binalar, Ulaşım, Enerji, Tarım ve Yatay Konular başlıklarında ele alındı. 160 kurumun temsil edildiği etkinlikte enerji verimliliği öncelik konuları, eylemler, alt eylemler, ilgili kurum ve kuruluşlar, anahtar başarı göstergeleri ve önceliklendirilmesi üzerine çalışmalar yapıldı ve karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu. Çalışmalar moderatörler eşliğinde YEGM uzmanlarının raportörlüğünde yürütüldü, çıktıları nihai eylem planının tamamlanmasında değerlendirilmek üzere derlendi. Kapanış toplantısında moderatörlerin verdiği faaliyet özeti ile kurul çalışmalarını tamamladı ve YEGM Genel Müdürü Dr. Oğuz CAN tarafından genel değerlendirmeler paylaşıldı. Toplantıya Bakanlığımızı temsilen Verimlilik Genel Müdürü Anıl YILMAZ ve uzman M. Hürol METE katılım sağladı.