İçindekiler
Dergi Arşivi

G20 Kaynak Verimliliği Çalıştayı 16-17 Mart’ta Berlin’de Gerçekleştirilecek

 

Federal Çevre, Doğa Koruma, İnşaat ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı (BMUB) ile Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı (BMWi) iş birliğinde düzenlenen “G20 Kaynak Verimliliği Çalıştayı” 16-17 Mart 2017 tarihlerinde Almanya’nın başkenti Berlin’de gerçekleştirilecek. Federal Çevre, Doğa Koruma, İnşaat ve Nükleer Güvenlik Bakanı Dr. Barbara Hendricks’in konuşmasıyla başlayacak Çalıştayda Türkiye Delegasyon Başkanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yapılacak.

Kaynak Verimliliği

Doğal kaynaklar, özellikle ham maddeler kilit üretim faktörleridir ve bu nedenle de refahımızın temelini oluştururlar. 2015 yılında küresel ekonomi tarafından 84 milyar ton materyal çıkarıldı ve kullanıldı. Bu rakamın 2050 yılı itibarıyla iki kattan fazla artarak ciddi çevresel etkilere yol açacağı (örneğin ekosistem hizmetlerinin ve biyoçeşitliliğin azalmasının yanı sıra sera gazı emisyonları, kirleticilerin havaya, suya ve toprağa karışması) ve sürdürülebilir kalkınmayı tehlikeye atacağı öngörülüyor.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri gereğince, ülkeler 2030 yılına kadar doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimini ve verimli kullanılmasını gerçekleştirmeyi ve tüketim ve üretimde küresel kaynak verimliliğini aşamalı olarak geliştirmeyi taahhüt etmiştir. Kaynak verimliliği, doğal kaynakların, daha verimli ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını amaçlamaktadır.