İçindekiler
Dergi Arşivi

Gaziantep Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi

Klasik üretim şekilleri ile yüksek teknolojiyi bir araya getiren “hibrit” uygulamalarıyla GETHAM, bölgedeki girişimci ve KOBİ’lerin tasarım, üretim, markalaşma ve girişimcilik temelli ihtiyaçlarına yönelik sunduğu hizmetler ile bölgenin sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağlıyor.

 

Gaziantep Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi, kısa adıyla GETHAM, Gaziantep ve çevresindeki il ve bölgelerin ihtiyaçları doğrultusunda kurgulanmış bir tasarım merkezidir. Gaziantep sanayisinin rekabet gücünün artırılması ve bölgenin sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağlanması hedefiyle kurulmuştur.

KOBİ ve girişimcilerin inovasyon kapasitelerinin iyileştirilmesine katkı sağlamayı görev edinen GETHAM klasik üretim yöntemleriyle yüksek teknolojiyi bir araya getiren melez yapısı nedeniyle ismindeki “Hibrit” kelimesini almıştır.

Bölge kalkınmasında önemli bir araç olabilecek tasarıma yönelik farkındalığın artırılmasını da misyon edinen GETHAM farklı birimleri sayesinde girişimci ve KOBİ’lerin tasarım farkındalığı, ileri teknoloji uygulamaları, markalaşma ve girişimcilik temelli ihtiyaçlarına hızlı ve direkt yanıt verecek şekilde hizmetler geliştirmekte ve sunmaktadır.

Açık inovasyon ve tasarım merkezi olarak adlandırılabilecek GETHAM, paydaşlardan aldığı raporlar ile sektör gereksinimlerini ortaya koyarken, kendi yetkinlikleri doğrultusunda da KOBİ ve girişimcilerin gereksinimlerini anlamakta ve bu konuda onları desteklemektedir.

Bu çerçevede fikirden tasarıma, tasarımdan ürüne, üründen pazara ulaşımı esas alan kompakt bir sistem olarak faaliyet gösteren GETHAM, GETHAM Stüdyo, GETHAM Ajans, GETHAM Fabrika ve GETHAM Start-Ups olmak üzere dört birimde hizmet vermektedir.

GETHAM Stüdyo, işletmelere fikirden tasarıma, tasarımdan prototip’e kadar tüm Ar-Ge çalışmaları ve inovasyon yolculuklarında eşlik etmektedir. GETHAM Stüdyo’da endüstriyel tasarım ve görsel tasarım uzman desteği ile prototip olarak geliştirilecek her ürünü gerçek mühendislik malzemeleriyle tasarlayarak işletmelerin ihtiyaçlarına ve beklentilerine özel ürün geliştirme hizmeti sunmaktadır.

GETHAM Fabrika, bölgenin, ülkemizin ve çevre ülkelerin sanayilerine Takı, Aksesuar Tasarım ve Modelleme, Deri, Ayakkabı Tasarım ve Modelleme, Tersine Mühendislik ve İnovasyon, 3B Eklemeli İmalat, Silikon Kalıplama, CNC Router Talaşlı İmalat, Yüksek Teknoloji Beş Eksenli CNC ve Elektronik Devre Tasarımı Laboratuvarları ile Gelişmiş Modelleme ve Üretim hizmetleri sunmaktadır.

GETHAM Ajans, markalaşma çalışmalarına destek sağlanması vizyonuyla kurulmuş olup işletmelere kurumsal kimlik oluşturulması, markalaşma ve marka stratejileri geliştirilmesi, pazarlama stratejileri belirlenmesi gibi pazarlama ve iletişim tasarımı konularında yerli ve yabancı uzmanlarıyla konsept hizmetler sağlamaktadır.

GETHAM Start-Ups ya da GETHAM Kuluçka Merkezi bölgede yaratıcı sektörlerin gelişmesi ve girişimciler ile genç tasarımcıların desteklenmesi misyonuyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda tüm sektörlerden genç tasarımcılar ve üretim girişimleri GETHAM’ın altyapı kaynağı, Fabrika kapsamındaki laboratuvarlar ve ilgili diğer birimlerin yönlendirme danışmanlığı hizmetlerinden yararlanabilmektedirler. GETHAM Start-Ups, girişimlerin sürdürülebilir bir iş haline gelmesi, ürünlerin ve işlerin pazarda konumlanabilmesi ve ticarileştirilmesi için oluşturulan kompakt bir yapıda 15 ofis ile hizmet sunmaktadır.

GETHAM, Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında geliştirilmiş ve KOSGEB Gaziantep İl Müdürlüğü ile Gaziantep Ticaret Odasının faydalanıcı oldukları teknik yardım projesi kapsamında kurulmuştur. Tasarım, inovasyon ve girişimcilik ekseninde bir kaldıraç görevi üstlenen GETHAM uluslararası bir tasarım merkezi olma vizyonuyla çalışmalarını imalat, takı tasarım, ayakkabı gibi Gaziantep’te öncü olan sektörler başta olmak üzere havacılık, otomotiv, medikal gibi pek çok alanda katma değer oluşturarak yürütmektedir.

Türkiye’nin ilk bölgesel endüstriyel tasarım merkezi olan GETHAM, KOBİ ve girişimcilerin çalışmalarının ülkemizde olduğu kadar dünyada da tanınabilmesi, fark yaratabilmesi ve kendine küresel pazarlarda yer edinebilmesi vizyonuyla faaliyetlerini yürütmektedir. Tüm sektörlerden işletme ve girişimcilerin, altyapının uygunluğu çerçevesinde hizmet alabildiği GETHAM, Gaziantep başta olmak üzere bölge genelinde bir inovasyon ve tasarım kültürü yaratmayı hedefliyor.

Henüz iki yıllık geçmişe sahip olmasına rağmen GETHAM’ın çeşitli sektörlerdeki başarıları da yavaş yavaş bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkı sağlamaya başlıyor. Bu bağlamda, yeniliklere çok açık olan medikal sektörüne sağlanan hizmetler dikkat çekiyor. Örneğin kemik kesme ve şekillendirme, osteotomi işlemleri burun ameliyatlarının temelini oluşturuyor. Ameliyat esnasında bu işlem ne kadar hızlı ve az travmatik gerçekleşirse, ameliyat sonrası iyileşme ve estetik sonuçlar da o kadar tatmin edici oluyor.

Bu çerçevede GETHAM olarak bu konudaki uzman doktorumuzun bilgisini, kendi endüstriyel tasarım yetkinliğimiz ile birleştirerek konuya özel evrensel bir tasarıma sahip bir ürün geliştirdik. Hâlihazırda kullanılan ve yakında piyasaya da sürülecek olan bu ürün, hem yetkinlik, vizyon ve tasarımın inovasyona dönüşümünün, hem GETHAM’daki çalışmaların uzun vadede doğuracağı başarıların habercisi olma niteliği taşıyor.

Konu uzmanı doktorun bilgisine tasarım farkındalığı katılarak ortaya konan bu üründe olduğu gibi, GETHAM’da geliştirilen ürünler için sinai haklar konusunda yüksek bir hassasiyetle birlikte patent ve marka konusunda da danışmanlıklar sağlanmaktadır.

GETHAM, yürütülen tanıtım faaliyetleri sonucunda giderek daha geniş kitlelere ulaşmaya başlamıştır. Farklı sektörlerden girişimci ve uzmanlara erişimin artması aynı zamanda farklı ufukların yolunu açmıştır. Dolayısıyla GETHAM henüz bir fikirken öngörüldüğü üzere kent, tasarım ve inovasyon çatısı altında farklılıkları birleştiren bu canlı yapıdan beslenir hale gelmiştir.

GETHAM, Gaziantep Ticaret Odası ve Gaziantep KOSGEB İl Müdürlüğü iş birliğinde Bölgesel Rekabetçilik Programı kapsamında gerçekleştirilen ön çalışmalardan belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda tasarlanmıştır. Bu aşamada gerek projenin yazılması, gerek uygulama süreçlerinde belli başlı zorluklarla karşılaşılmıştır. Ancak bu zorluklar gerek Bakanlığımızın gerek Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu’nun destekleriyle aşılmıştır.

Bu noktada projelerde zorlayıcı bir nokta olan sürdürülebilirliğin de önemini bir kez daha vurgulamak isteriz. GETHAM bu bağlamda, yine Bakanlığın ve Gaziantep Ticaret Odasının sahiplenmesiyle gerek insan kaynağı ve teknoloji kullanımı, gerek tanıtım ve gerekse hedef gruplarıyla ortak dil oluşturabilme gibi konularda seri çözümler elde edebilmiştir.

GETHAM, daha önce de dile getirdiğimiz üzere bölgenin kalkınmasını desteklemek amacıyla imalat sanayisinde tasarım farkındalığını artırmak amacıyla hizmet vermektedir. Bu kapsamda da GETHAM herhangi bir fikri ve sinai hak talep etmemektedir. Bölgenin değerlerini tasarım ile buluşturmak amacıyla yola çıktığımız GETHAM ürünleri kapsamında 55 adet tasarım tesciline sahibiz. Bunların yanısıra KOBİ ve girişimcilerimizin kullanımı için de tasarımlar üretmeye devam ediyoruz.

GETHAM, olarak kendimizi aynı zamanda bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda hızla gelişip değişen bir yapı olarak da konumlandırıyoruz. Bu çerçevede KOBİ ve girişimcilerimizin doğru fonlara yönlendirilmesi ve bu fonları bilinçli kullanmaları adına danışmanlık sağlamak üzere bünyemizde Gaziantep Ticaret Odası KOSGEB Temsilcilik Ofisini açtık.

GETHAM, ilk bölgesel tasarım merkezi olarak birçok deneyim kazandı. Rekabetçi Sektörler Programı destekleriyle bölgesel kalkınma sürecini doğru ve istikrarlı yürütebilmek gerekiyor. Bu bağlamda, fizibilite sonucu ortaya çıkan stratejik sektörlere kompakt bir yapı ile cevap vermenin yanı sıra, tematik yapılar oluşturularak yatırımlar ve projeler değerlendirilmelidir.