İçindekiler
Dergi Arşivi

Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı

 

KOSGEB bu destek programı ile gelişme ve büyüme potansiyeline sahip KOBİ’lerin, finansmana erişim imkânlarının artırılabilmesine yönelik olarak Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Pazarı’nda işlem görmelerini destekliyor.

Destek Üst Limiti 500 Bin TL

- 100 Bin TL’ye kadar yüzde 75 oranında piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli,
- 80 Bin TL’ye kadar yüzde 75 oranında bağımsız denetim hizmeti bedeli,
- 10 Bin TL’ye kadar yüzde 75 oranında Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) masrafı,
- 10 Bin TL’ye kadar yüzde 75 oranında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurul kaydına alma ücreti ve hukukçu raporu masrafı,
- 300 Bin TL’ye kadar aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu giderlerine bütçe imkânları dâhilinde geri ödemesiz destek veriliyor.

Programın uygulanmasında ve program kapsamında verilecek desteklerde Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda belirlenen hedefler ile strateji dokümanlardaki öncelikler doğrultusunda; bölgesel, sektörel ve ölçeksel kriterler ile özel hedef grupları dikkate alınarak programda belirlenen destek üst limit ve oranlarını geçmemek üzere Başkanlık tarafından uygulama özelinde yeni limit ve oranlar belirlenebilir, destek unsurları kısıtlanabilir. Bu uygulamalar dönemsel veya çağrı esaslı olarak yapılabilir.