İçindekiler
Dergi Arşivi

Girişimciliği Geliştirme Destek Programı

 

Girişimciliğin yaygınlaşması, imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmelerin oranının artırılması ve imalat sanayinin orta ve yüksek teknolojiye dönüşümünün sağlanması, yerli ve milli üretim vurgusunun yapıldığı bu günlerde daha da önem kazanmıştır.

2010 yılından bu yana uygulanmakta olan destek programlarından Girişimcilik Destek Programı KOSGEB’in yeni vizyonu doğrultusunda ve girişimcilerden gelen taleplerin dikkate alınması ile KOSGEB İcra Komitesi tarafından alınan karar çerçevesinde 1 Ocak 2019 itibarıyla yerini Girişimciliği Geliştirme Destek Programı’na bıraktı.

Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında uygulanan, Yeni Girişimci Programı ile imalatçı ve teknoloji tabanlı girişimciliğe daha yüksek miktarda destek sağlanabiliyor. Bu sayede ülke ekonomisinin ihtiyaçlarına daha etkin katkı sağlanıyor, bürokrasinin azaltılması anlamında da girişimci adaylarına daha kolay, sade ve hızlı çözümler sunuluyor.

Yeni Program ile;

a) Girişimcinin; Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı, gerçek kişi statüsünde kurduğu işletmeye 5.000 TL, sermaye şirketi statüsünde kurduğu işletmeye 10.000TL geri ödemesiz kuruluş desteği veriliyor.

b) İşletmenin destekten yararlanmaya başladığı tarihten itibaren 2 yıllık sürede gerçekleştirdiği istihdama oranla 40.000 TL’ye kadar geri ödemesiz “Performans Desteği” ödemesi yapılıyor; girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda ise her performans döneminde 5.000 TL’ye kadar ilave destek sağlanıyor. Performans desteği vasıtası ile hem azaltılmış bürokratik süreç odaklı destek alma imkânı sağlanıyor hem de istihdam yaratılmasına katkı sağlanmış oluyor.


c) KOSGEB tarafından belirlenen “İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosu”nda belirtilen konularda faaliyet gösteren işletmelere geri ödemesiz 100.000 TL’ye kadar makine, teçhizat ve yazılım desteği sağlanıyor. İşletmenin orta yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda geri ödemesiz olarak sağlanan desteğin üst limiti 200.000 TL, yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda geri ödemesiz olarak sağlanan desteğin üst limiti 300.000 TL olarak veriliyor.

d) Makine, teçhizat ve yazılım desteği için destek oranı %75’tir. Destekleme kararı verilen makine, teçhizat ve yazılımın; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış ve fatura tarihi itibarıyla güncel yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranı %90 olarak uygulanıyor.


e) Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında faaliyet gösteren işletmeler için mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği veriliyor. Bu desteğin üst limiti geri ödemesiz 10.000 TL olarak uygulanıyor.

f) Tüm başvuru ve ödeme süreçleri e-devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştiriliyor.


Programa başvuru yapmak isteyen girişimcinin;

? İş kurmadan önce Girişimcilik eğitimini tamamlamış olması (Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlamış olanlar için 01.01.2021 tarihine kadar Girişimcilik Eğitimine katılım şartı aranmıyor),
? İşletmesini Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek kişi veya sermaye şirketi statüsünde kurmuş olması
? İşletmesini son 1 yıl içerisinde kurmuş olması,
? Kurduğu işletmenin sahibi ya da en az %50 oranında kurucu ortağı olması,
? İşletmeyi münferiden temsile yetkili olması,
? Son 3 yıl içerisinde gerçek kişi statüsünde bir firmasının olmaması veya tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir firmada %30 ve üzerinde ortaklığı bulunmaması
şartlarını taşınması gerekiyor.