İçindekiler
Dergi Arşivi

Günümüz rekabetçi ortamında ayakta kalmak için ‘yalın yaklaşım’ gereklidir

Yalın Enstitü Derneği, dünyada 18 üyesi bulunan Yalın Küresel Ağ’ın Türkiye’deki üyesidir

Yalçın İPBÜKEN Yalın Enstitü Derneği Başkanı

 

Sayın İpbüken, öncelikle Başkanlığını yürüttüğünüz Yalın Enstitü Derneği hakkında bilgi verir misiniz?

Yalın Enstitü Derneği; 2002 yılında, yalın felsefeyi ve düşünceyi ülke genelinde benimsetmek, yalın uygulamaları yaygınlaştırarak Türkiye’nin rekabet gücünü artırmak ve sonuç olarak Türk sanayi ve hizmet sektörüyle işbirliği halinde işletmelerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur. Enstitü’de 25 eğitmen/ danışman görev yapmaktadır.

Bu kadro her biri üretim alanında ve çeşitli kademelerde sorumlu görevler üstlenmiş, saha deneyimi yüksek, Koç, Renault, Toyota ve Türkiye’nin diğer tanınmış şirketlerinde uzun yıllar yöneticilik yapmış kişilerden oluşmaktadır. Yalın Enstitü Derneği, dünyada 18 üyesi bulunan Yalın Küresel Ağ’ın Türkiye’deki üyesidir. Dünyada yapılan yalın faaliyetler ve yayınlar konusunda bu ağ vasıtasıyla sürekli bilgi alışverişinde bulunulmaktadır. Bugüne kadar yaklaşık 400 firmada eğitim, 150 firmada danışmanlık hizmeti verilmiştir. 2010 yılı ISO 500 şirketleri arasından 108 tanesiyle eğitim ve proje danışmanlığı sebebiyle işbirliği yapılmıştır; Bursa’daki 250 Büyük Firma Araştırması’nda bu rakam 46 adettir.

Yalın Enstitü Derneği aynı zamanda TURQUALITY Akredite Danışman listesinde 2. Grup Danışmanlık Firmaları arasında olup, danışmanlık bedelinin yüzde 50’si TURQUALITY Desteği ve Marka Desteği kapsamında devlet tarafından karşılanmaktadır. “Yalın Düşünce”nin amacı nedir? Neden “Yalın” bir yaklaşım olmalıdır? “Yalın Düşünce”nin temel amacı, değerin ilk hammaddeden başlayarak değer yaratma süreci boyunca hiç kesintisiz akıtılarak, hızla nihai müşteriye ulaştırılmasıdır. Bunu başarabilmek için tüm değer zincirine bir bütünlük çerçevesinde bakmak, israfları yok etmek ve tüm faaliyetleri müşteri için mükemmel değer oluşturmak amacına yönlendirmek gerekir.

Günümüz rekabetçi ortamında ayakta kalmak için “Yalın Yaklaşım” gereklidir. Kullanılan yalın teknik ve araçlar kurumdan kuruma farklılık gösterse de “Yalın Düşünce”nin ilkeleri evrenseldir ve dünyada geçerliliği ve başarısı kanıtlanmış uygulamalara dayanılarak geliştirilmiştir. “Yalın Düşünce”yi uygulayan şirketlerin deneyimi; üretim akış süresinde yüzde 90 azalma, üretkenlikte yüzde 100 artış, stoklarda yüzde 80 azalma, ürün geliştirme süresinde dört misli hızlanma ve kapasitede yüzde 30 artış sağlanabildiğini göstermektedir.

Türkiye’deki ve dünyadaki uygulamalar hakkında bilgi verir misiniz?

Yalın Enstitüler 18 ülkede faaliyet göstermektedir.Yalın Enstitüler, Lean Global Network (LGN) isimli bir birliktelik oluşturulmuştur. Bu birlikteliğin bir Genel Kurulu ve bir de İcra Kurulu mevcuttur. LGN, enstitüler arasındaki işbirliği ve birlikte öğrenmeyi mümkün kılmak için oluşturulmuştur. Tüm dünyada benzeri misyon etrafında toplanılmıştır. Yeni üyeler tüm üyelerin mutabakatı ile Network’e dahil olabilmektedir. Amacı “Yalın Düşünce”nin sınırlarını genişletmek ve başarı öykülerini, yöntemleri paylaşmaktır. Yalın Enstitülerin hepsinde kazanç arzusu ikinci plandadır.

Yalın Enstitülerin amacı; kurulu oldukları ülkenin refahına katkıda bulunmak, endüstriyel gelişmeyi desteklemek, rekabetçiliği arttırmaya destek olmaktır. Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Hindistan, Güney Afrika, Meksika ve hemen tüm Avrupa Birliği ülkelerinde Yalın Enstitüler faaliyet göstermektedir. Türkiye Yalın Enstitü Derneği bu oluşumların en önde gelenlerindendir.

Yalın Enstitü olarak Japonya’nın en önemli kuruluşlarından dört tanesi ile sıkı bağlar içerisinde bulunmaktayız. TEC Toyota Emekli Üst Düzey Yöneticileri, JIPMS Japon Toplam Fabrika Yönetimi Kuruluşu, JUSE Japon Bilim İnsanları ve Mühendisleri Birliği ve AOTS kuruluşu ile sürekli iletişim halindeyiz. Bu şekilde dünyada olup bitenleri zamanında takip edebiliyoruz. Amacımız dünyayı tam olarak algılamak ve birlikte çalıştığımız kurum ve kuruluşlara dünyanın en iyi hizmetini ülkemizde sunmaktır.

Derneğiniz tarafından iki yılda bir gerçekleştirilen Yalın Zirve’nin amacı nedir, bu Zirve nasıl bir platform sunuyor?

Yalın Zirve’yi 2003’den bu yana her iki yılda bir kesintisiz olarak gerçekleştirmekteyiz. Aslında ilk zirve, Enstitü’nün kuruluşundan da önceye, o dönemde Genel Müdürlüğünü yaptığım İ.D.E.A. A.Ş.’nin 1998 yılında gerçekleştirdiği organizasyona kadar gitmektedir. Zirve bizim için yalın düşünür ve uygulayıcıların bir araya geldiği eşsiz bir paylaşım platformudur. Zirveler aynı zamanda ülkemizdeki yalın gelişimin bir yansımasıdır. Zaman içinde gerek konuşmacı gerekse katılımcı firmaların sektör çeşitliliğindeki artış sevindiricidir.

Örneğin 1998’deki konuşmacıların ve sunulan uygulamaların hepsi yabancı iken 5-6 Aralık 2011 tarihlerinde Bursa’da düzenlediğimiz Zirve’de bu oran tam tersine dönmüştür. “Yalın Zirve 2011”de tüm oturumlara ilgi olduğunu memnuniyetle gördük. Tüm sunumlar fotoğraf, video ve verilerle özenle hazırlanmıştı. Ana konuşmacımız Gary Convis “Toyota Tarzı Yalın Liderlik” konusunda yaptığı konuşmasında ve özel oturumunda çok faydalı noktalara temas etti, soruları yanıtladı.

Katılımcılarımız kendisinden çok faydalandıklarını ifade ettiler. Yalın sistemin kaynağı olan Toyota’nın Türkiye Genel Müdürü ve CEO’su Orhan Özer ve Toyota sistemi Taiichi Ohno’dan öğrenen ve şimdilerde Sanko Tekstil, Makine Şubesi, Üretim Geliştirme Koordinatörü olan Tetsuya Yamazaki, sunumları ile oldukça dikkat çektiler. Bu değerli isimlere ayrıca Barış Lostuvalı’yı da eklemek isterim. Amerika’da Herreroboldt firmasında kıdemli proje müdürü olarak çalışmakta olan Lostuvalı, inşaat sektöründe yalın yaklaşımla ilgili çok ilham verici bir sunum yaptı.

Bu sektörün ileride yalın uygulamalarda başarı hikayeleri çıkaracağına yürekten inanıyorum. Bir sonraki Yalın Zirve’de hangi konular ele alınacak, neler yapmayı planlıyorsunuz?

Önümüzdeki Yalın Zirve’yi kısmet olursa 2013 yılının Aralık ayında yapacağız. Her zirvede olduğu gibi önümüzdeki zirvede de iki yılda yapılan başarılı çalışmalar sunulacak. Gelecek zirvede “Dünya Çapında Şirket Olmak” temasını işlemeyi hayal ediyorum. Ancak zirve temasını Yalın Enstitü Yönetim Kurulu’nda kararlaştırıyoruz. Tema belirleme için daha zamanımız var. Gelecek zirvede; hastane, inşaat, turizm, bankacılık, sigortacılık, teknik meslek okulu, yeni sektör örneklerine yer vermeyi çok arzu ediyoruz.

Yine gelecek zirvede tüm tedarik zincirinde, perakendecilik alanlarında “Yalın Dönüşüm” konularının yanı sıra yeni ürün geliştirme ve pazara sunma, pazarlama, Ar-Ge ve teknoloji konularına da yer vermek arzusundayız. Gelecek Zirvemize biraz daha bölgesel zirve özelliği kazandırırsak mutlu olacağız. Sayın İpbüken, Dergimizin bu sayısına gösterdiğiniz destekler için çok teşekkür ediyoruz. Ben de son derece önemli bir konu olan “Yalın Düşünce”ye derginizde yer vermenizden dolayı teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum.