İçindekiler
Dergi Arşivi

İkinci Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı

Doç. Dr. Burcu ÖZSOY / İTÜ PolRec Müdürü (İstanbul Teknik Üniversitesi) - Araş. Gör. Özgün OKTAR / İTÜ PolReC Araştırmacı - Araş. Gör. Sinan YİRMİBEŞOĞLU / İTÜ PolReC Araştırmacı

 

Antarktika ve Arktik bölgelerinde yapılacak bilimsel çalışmaların ulusal çıkarlarımıza hizmet etmesi, uluslararası bilim camiasında kabul görmesi ve sürdürülebilir olması amacıyla Ulusal bir bilim programı olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Bu kapsamda; 12-13 Nisan 2017 tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde Kutup Bilimleri Çalıştayı 36 kurumdan 120 Türk bilim insanının katılımı ile gerçekleştirilmiştir ve ilk Ulusal Kutup Bilim Programı’nın öncelikli araştırma temaları oluşturulmuştur. Çalıştay süresince kutup araştırma temaları olmak üzere 4 ana başlık altında ele alınmış, her bir başlık altında teknik kırılımlar yapılmış ve her bir ana başlıkta çalışan bilim insanlarımız belirlenmeye çalışılmıştır.

Kutup Araştırmalarının sürdürülebilir olmasının sağlanmasına yönelik tartışmaların yapılacağı, son iki yıldır T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uyg–Ar Merkezi (PolReC) koordinasyonunda gerçekleştirilen Ulusal Antarktik Bilim Seferleri’ne ait bilgilerin paylaşıldığı ve gelecek yıllarda kutup araştırmaları konularında çalışmalar yapmak isteyen bilim insanlarının ortak bir paydada buluştuğu “2. Kutup Bilimleri Çalıştayı” ise 12 – 13 Eylül 2018 tarihleri arasında İTÜ PolReC ev sahipliğinde, İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenmiştir.


Şekil 1. İkinci Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı Katılımcıları, İstanbul

Özet kitabı çevrimiçi erişime açık olan çalıştaya 41 kurumdan 130 araştırmacı katılmış, yer bilimleri alanında 18, fiziki bilimler alanında 5, canlı bilimleri alanında 9, sosyal ve beşeri bilimler alanında 10 özet bildiri kabul edilerek sunulmuştur.

Ayrıca, çalıştay kapsamında Türkiye’nin Antarktika Yarımadası’nda ortak olarak iş birliği içerisinde bulunduğu Özel Görev Grubu ülkelerinin (İspanya, Kore, Polonya, Şili) Antarktik Enstitülerinden katılım sağlanmış ve ortak katılımlı bir panel düzenlenmiştir. Bu panel kapsamında 4 ülkenin Antarktik programları tanıtılmış ve iş birlikleri için fırsatlar yaratılmıştır. Farklı bilimsel posterler, üç boyutlu kutup bölgeleri maketleri de çalıştayda yer almıştır.