İçindekiler
Dergi Arşivi

İş Birliği Destek Programı

 

Yeni KOSGEB Vizyonu ve Yol Haritasında yer alan “İşletmeler arası iş birliği kültürünün artırılması ve kaynak tasarrufu sağlanması” başlığı kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki iş birlikleri tesis etmelerine katkı sağlamak amacıyla İşbirliği Destek Programı hazırlanarak yürürlüğe girdi.

 İŞ BİRLİĞİ KONULARI

İşletmelerin birbirleriyle ve/veya büyük işletmelerle;

·       Kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği ve kalitelerini artırmaları amacıyla ortak imalat,

·       Müşteri istekleri ve pazarın talebinin karşılanması amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet geliştirmeleri,

·       Ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar,

·       Pazar paylarını artırmaları ve marka imajı oluşturmaları amacıyla ortak pazarlama,

·       Beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeleri ve değer zincirlerine katılmaları amacıyla yapılan iş birlikleri

·       Ve bunlara benzer karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki iş birliği projeleri destekleniyor.

 

DESTEKLENECEK GİDERLER

·       Personel Giderleri,

·       Makine, Teçhizat, Kalıp, Ham Madde, Malzeme Giderleri,

·       Yazılım Giderleri,

·       İşyeri Kirası Giderleri,

·       Hizmet Alımı Giderleri,

·       Diğer Giderler.

 

PROJE SÜRESİ, ORANLAR VE DESTEK ÜST LİMİTİ

·       Program kapsamında desteklenecek proje süresi en az 12 (on iki), en fazla 36 (otuz altı) aydır.

·       Proje destek oranı %60 (altmış) olarak uygulanır.

·       Projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, bu destek oranlarına %15 (on beş) ilave edilir.

·       Ortaklık Modellerine Göre Proje Destek Üst Limitleri:

  

İŞLETİCİ KURULUŞ MODELİ

İşletici Kuruluşun Teknoloji Alanı

Asgari KOBİ Sayısı

İşletici Kuruluş Proje Destek Üst Limiti (TL)

Toplam Üst Limit (TL)

Geri Ödemesiz

Geri    Ödemeli

Toplam

Yüksek

2

 2 Milyon

3 Milyon

5 Milyon

5 Milyon

Orta Yüksek

3

 2 Milyon

3 Milyon

5 Milyon

5 Milyon

Diğer

5

2 Milyon

3 Milyon

5 Milyon

5 Milyon

*Büyük işletme ile iş birliği yapılması durumunda asgari KOBİ sayısı 1 (bir)’dir

 

PROJE ORTAKLIĞI MODELİ

Projenin Teknoloji Alanı

Asgari KOBİ Sayısı

Her Bir Proje Ortağı İşletme İçin Destek Üst Limiti (TL)

Toplam Üst Limit (TL)

Geri Ödemesiz

Geri   Ödemeli

Toplam

Yüksek

2

1 Milyon

1 Milyon

2 Milyon

10 Milyon

Orta Yüksek

3

500 Bin

500 Bin

1 Milyon

10 Milyon

Diğer

5

250 Bin

500 Bin

750 Bin

5 Milyon

*Büyük işletme ile iş birliği yapılması durumunda asgari KOBİ sayısı 1 (bir)’dir

 

Desteğin Beklenen Etkileri

Ø  KOBİ’lerin, büyük işletmelerin pazar avantajlarından yararlanarak satışlarını artırması,

Ø  KOBİ’lerin, büyük işletmelerin talep ettikleri ürün ve hizmet standartlarını karşılayabilecek duruma gelmesi,

Ø  KOBİ’lerin, büyük işletmelerin tecrübelerinden, teknolojilerinden ve mentorluk imkânlarından yararlanarak beceri ve kabiliyetlerinin gelişmesi,

Ø  Büyük işletmelerin değer zincirlerinde yer alan KOBİ sayısının artması,

Ø  İthal edilen ürünlerin KOBİ’ler tarafından üretilmesi sayesinde ithalatın azalması,

Ø  Yatırım ortamının iyileşmesine katkı sağlanarak, ülkemize yatırım yapan yabancı işletme sayısının artması,

Ø  KOBİ’lerin hayatta kalma sürelerinin ve oranlarının artması,

Ø  Ölçeğini büyüten KOBİ sayısının artması,

Ø  KOBİ’lerde ortak çalışma kültürünün gelişmesi,

Ø  İhracat yapan KOBİ sayısının artması,

Ø  İşletmeler arasında sinerji oluşmasını sağlayarak topyekûn büyüme hareketinin başlatılması.