İçindekiler
Dergi Arşivi

İşletme Geliştirme Destek Programı

 

Bu programın amacı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının artırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

 Programdan Yararlanma Koşulu

·      Programdan yararlanmak isteyen işletmenin, KOBİ Bilgi Sisteminde yer alması koşulu aranıyor.

·       Programdan yararlanmak isteyen işletme, KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden Program Başvuru ve taahhütnamesini onaylar. Onay tarihi programın başlangıç tarihi olarak kabul ediliyor.

 

Destek Programının Süresi

·       Programın süresi işletme için 2 (iki) yıldır.

·       İşletmeler, programın tamamlandığı tarihten itibaren, bir defaya mahsus olmak üzere, başvuru yapması şartı ile destek programından yeniden yararlanabiliyor.

 

Program Kapsamındaki Desteklerin Üst Limit ve Oranları 

 

Program kapsamında sağlanacak desteklerin oranı %60 (altmış) olarak uygulanıyor.

 

Destek üst limiti 270 Bin TL

 

1

Yurt İçi Fuar Desteği

50.000

2

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

30.000*

3

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

50.000**

4

Tasarım Desteği

50.000

5

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

30.000***

6

Belgelendirme Desteği

30.000***

7

Test ve Analiz Desteği

30.000

 

(*) KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate alınmaksızın %100 (yüz) oranında destekleniyor.

(**) Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 (yirmi) ilave ediliyor.

(***)  TSE ve TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler, %100 (yüz) oranında destekleniyor.