İçindekiler
Dergi Arşivi

IV. Sanayi Devrimi Ülke İncelemeleri* Fransa, Hindistan, Hollanda, İspanya

 

FRANSA

Geleceğin Sanayisi Programı

Fransa, yeni ürün ve hizmetleri vitrine çıkarmak amacıyla tanıtım merkezi olarak görev yapacak “Geleceğin Fabrikası” girişi mini planını başlatmıştır. Özellikle robot teknolojisi, dijitalleşme ya da enerji verimliliği alanında projeleri olan KOBİ’lere yaklaşık 1 milyar Avro tutarında kredi sunmaya odaklanmıştır. Bu yeni planla birlikte robot teknolojileri, nesnelerin interneti, büyük veri, yüksek performanslı programlama, bulut bilişim ve artırılmış gerçeklik alanlarındaki sanayi destek programları, enerji verimliliği sağlayan arabalar ve elektrikli uçaklar gibi özellikli ürünlere odaklanan “Geleceğin Sanayisi” isminde daha geniş kapsamlı bir çerçevede programlanmıştır. 

 

Geleceğin Sanayisi Programı: 5 Bileşeni

 1.  Üç ile beş yıl içerisinde Fransa’nın, zenginleştirilmiş gerçeklik, nesnelerin interneti ve katılımlı imalat alanlarında Avrupa’da ve dünyada lider ülke olmasını sağlayacak tedarik teknolojilerin geliştirilmesi: 730 milyon Avro’luk finansmana sahip olan bu bileşen adı altında yeni teknoloji platformları geliştirilecektir.
 2.  İki yıl içerisinde 2000’e yakın KOBİ’ye 2,5 milyar Avro vergi avantajı ve toplamda 2,1 milyar Avroluk kredi anlamında finansal destek sağlanacaktır.
 3.  Disiplinler arası programların oluşturulmasını da içine alan Geleceğin Sanayisi programında alacakları yeni görevleri yerine getirebilecek kabiliyette insan kaynağının eğitimi sağlanacaktır.
 4.  En az 15 uluslararası tanıtım faaliyeti aracılığıyla “Geleceğin Sanayisi” programının ve altındaki girişimlerin tanıtımı yapılacaktır.
 5.  Avrupa Birliği’nin uluslararası işbirliklerindeki etkinliğini artırmak için özellikle Fransız işletmelerin Ufuk 2020’ye katılımlarının desteklenmesi ve Almanların Endüstri 4.0 platformuyla iş birliği geliştirilecektir.

 

Geleceğin Sanayisi Programı: Öncelikli 9 Pazar

 1.  Yeni Kaynaklar: Daha sürdürülebilir üretim yollarının keşfedilmesi, kaynak kullanımının daha verimli hale gelmesini amaçlar. Kimya sanayinde üretim yollarının dönüştürülmesi, biyokaynakların kullanımın geliştirilmesi ve yeni materyallerin toplanmasını, seçip ayıklanmasını ve yeniden işlemden geçirilmesini sağlayacak sanayi kuruluşlarının tasarlanması ile yeni çözümler geliştirilebilir.
 2.  Akıllı Şehirler: 2050 yılında insanların %67’sinin yaşayacağı sürdürülebilir şehirlerin güvenliği için “su ve enerjiye yönelik akıllı yönetim sistemlerinin geliştirilmesi, son kullanıcıların enerji performansının geliştirilmesi, inşaat sanayinde verimlilik, kalite ve sürdürülebilirliğin artırılması” yeni çözümler üretilmelidir.
 3.  Eko-Hareketlilik: Müşterilerin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için, insan kaynağı hareketliliğine ilişkin çözümlerin doğa dostu, erişilebilir ve daha güvenli olmaları gerekmektedir.
 4.  Yarının Taşımacılığı: Uluslararası pazarlarda daha rekabetçi ve doğa dostu taşımacılık imkânlarının geliştirilmesi gerekmektir.
 5.  Geleceğin Tıbbı: Nüfusun yaşlanması ve kronik hastalıkların artmasıyla, sağlık sistemlerinin gelecekte oluşabilecek yeni senaryolara yeni çözümler üretmesi gerekmektedir. Yenilik faaliyetlerini hızlandırmak için kamu ve özel sektör yatırımlarına odaklanılmalı ve medikal teknolojilerin geliştirilmesi için politika araçları geliştirilmeli ve de pazara yeni medikal biyoteknoloji ve yenilikçi medikal araçların girmesi desteklenmelidir.
 6.  Veri Ekonomisi: “Kolaylaştırıcı teknolojilerin desteklenmesi, KOBİ ve start-up firmalarınca üretilen yenilikçi fikirlerin geliştirilmesi, sektörel girişimlerin desteklenmesi, destekleyici ve motive edici iş ortamının oluşturulması ve pazarı düzenleyen yönetmeliklerin uyarlanması” ile pazarda oluşan büyük verinin daha iyi yönetilmesini sağlayan çözümler geliştirilmelidir.
 7.  Akıllı Araçlar: Robotların ve akıllı araçların hayatımızı etkili şekilde fayda sağlaması için yenilik ekosisteminin desteklenmesi, yenilik sunan hizmetlerin konuşlandırılması ve Fransa’nın belirlenen öncelikli alanlarda önde gelen bir ülke olmasının sağlanması gerekmektedir.
 8.  Dijital Güven: Verilerin mevcudiyeti ve geniş alanda kullanılması, işletmelerin ve vatandaşların korunmasını sağlayacak güvenilir ortamlara ihtiyaç duyulacaktır.
 9.  Akıllı Gıda Seçenekleri: Gıdaların güvenli, sağlıklı ve sürdürülebilir olmasını sağlamak için tarım bilimleri sektörünün oluşturulması ve bu sektörün dijital uygulamalarla desteklenmesi gerekmekte, gereken besin değerlerini içeren yeni ürünlerin geliştirilmesi gerekmektedir.

 

Tablo 1. Endüstri Sektörleri ve Hedefler

Faaliyette Bulunulan Endüstri Sektörleri

Hedefler

Otomotiv

Küçük sürdürülebilir ve erişilebilir araçlar: sürdürülebilir (CO2 130->50g/km) ve erişilebilir olma (mini segment araçlar)

Elektrikli ve hibrid araçlar için şarj altyapısının kurulması: Elektrikli araç piyasasının büyümesi

Batarya teknolojileri: Elektrikli ve hibrid araçların menzilini artırmak, yenilenebilir enerji üreticileri ile ortak iş birliği ağlarının kurulması

Otonom araçlar: Güvenli, ulaşım zamanını kısaltan ve erişilebilirliği geliştiren teknolojilerin geliştirilmesi

Uzay

Hibrid ve elektrikli uçaklar

Elektrikli çalışan uydular

Demiryolu ağı

Yüksek hızlı trende gelecek jenerasyon

Denizcilik

Hibrid ve elektrikli gemiler: %50 Karbon salınımın azaltılması

Tekstil

Teknolojik ve akıllı tekstil ürünleri

Medikal alet ve teknolojiler

Yiyecek ve içecek

Yenilikçi ambalajlama, fonksiyonel gıdalar, sürdürülebilir soğutma-dondurma

Ahşap ürünler

Yapı ve inşaat işleri

Termal performans yenileme

Dijital/elektronik

Büyük veri, dijital eğitim, bulut bilişim, koruyucu düzenlemeler, telekom alanında sanayi kümelenmeleri, ev tipi ve sanayi uygulamalar kapsamında bir birine bağlı teknolojiler: Start-up firmalarının yenilik faaliyetlerinin sanayileşmesi, temassız ödeme seçenekleri ve taşımacılıkta temassız bilet uygulamaları, zenginleştirilmiş gerçeklik, siber güvenlik,

 

 

Elektronik/mekanik/dijital

Robotlar: Endüstri üretimi, personel asistanı, uzaktan kontrollü ajanlar, atık su yönetimi, tuzlu suyu arındırma

Akıllı kamu hizmeti yapan kurumlar

Akıllı elektrik dağıtımı

Kimyasallar

Yeşil kimya, biyokütle atıklarından elde edilen biyoyakıtlar ve enerji kullanımın azaltılması

Tıbbi ilaçlar

Biyoteknolojik ürünler: Hücre terapisi, kanser, bağışıklık, kap ve retina hastalıkları araştırmaları

Sağlık hizmetleri

E-sağlık uygulamaları: Uzaktan sağlık kontrolleri, karmaşık tedavi yöntemlerinin dijitalleşmesi

Geleceğin fabrikaları

Esnek imalat teknolojileri, entegre üretim sistemleri

  

HİNDİSTAN

 

Hindistan 2030 yılına kadar büyük reformlarla dünyanın üçüncü büyük ülkesi olmayı hedeflemektedir. Hindistan iş dünyasına 3D’yi (demokrasi, demografi ve talep) canlandırmayı önermektedir. Bunlara teknolojiyi yakından takip eden ve eğitimli nüfus, becerikli iş gücü, sağlam yasal ve fikri mülkiyet hakları rejimi ve ölçülü serbestleşmeye güçlü bir bağlılık da eklenince, Hindistan Alman yatırımcıların görmezden gelemeyeceği bir ülke haline gelmiştir.

Hindistan’ın imalat sektörü -ilk sanayileşmeden, İngiliz yönetiminin serbestleşmeye izin vermesi ve hâlihazırdaki küresel rekabet edebilirlik fazı olmak üzere- bir kaç fazdan geçmiştir. Bugün, bir kaç sektördeki Hintli imalat şirketleri küresel piyasaları hedeflemekte ve güçlü küresel rakipler haline gelmektedir. Pek çoğu kendi sektörlerinde çoktan en rekabetçiler arasına girmiştir.

Hindistan’ın Ekonomik Gelişme Planlarına Yönelik Başlatılan Girişimler

 1. Make in India (Hindistan’da Üret Girişimi),
 2. Skill India (Beceriler Girişimi),
 3. Digital India (Dijital Hindistan Girişimi),
 4. Industrial Corridors (Sanayi Koridorları Girişimi),
 5. Smart Cities (Akıllı Şehirler Girişimi).

 

Hindistan’da Üret Girişimi
Girişim 2014 yılının Eylül ayında Başbakan tarafından başlatılmıştır. Girişim bazı iş birliği çabalarının üzerinde inşa edilmiştir. Sanayi Politikası & Teşviki Departmanı Birlik Bakanları, Hindistan Hükümet sekreterleri, eyalet hükümetleri, sanayi liderleri ve değişik bilgi ortaklarıyla birlikte başlatılmıştır. Girişim çerçevesinde belirlenen odak sektörler; telekomünikasyon, otomotiv, tekstil ve giyim, elektronik ve bilgi teknolojileri, havacılık, kimyasallar, biyoteknoloji elektronik sistemler ve şehir altyapısıdır.

Beceriler Girişimi
2015 yılının ortasında başlatılan girişimle, 2022 yılına kadar Hindistan’daki 400 milyon insanın farklı becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Beceriler girişimi, tüm sosyoekonomik sınıflar için yeni işler yaratma ve girişimcilik misyonunu yerine getirmek üzere tasarlanmış bir çoğul beceriler geliştirme programıdır. Beceri geliştirme, iş gücü hareketliliği yaratma ve genç istihdamı artırmaya ilişkin uluslararası bir denkliği olan Hindistan çerçevesi oluşturmak için bu girişim başlatılmıştır. Bu kampanyayla hayata geçirilen girişimler Ulusal Becerilerin Geliştirilmesi Misyonu, 2015 Yeteneklerin Geliştirilmesi ve Girişimcilik Ulusal Politikası, Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY), Yetenekler Kredi Programı ve Hindistan Kırsal Yeteneklerin Geliştirilmesi’dir. Birleşik Krallık ve Amerikan Oracle şirketi bu program altında Hindistan ile ortaklığa girmiştir.

Dijital Hindistan Girişimi
Dijital Hindistan Girişimi, Hindistan’ı dijital olarak güçlü bir bilgi toplumuna dönüştürme vizyonu doğrultusunda Hindistan Hükümeti tarafından tanımlanmış bir amiral gemisi program olma niteliğindedir. Bu girişimin hayata geçirilmesi için dokuz sütun belirlenmiştir. Bunlar; geniş bant yolları, mobil bağlantılılığa evrensel erişim, halka açık internet erişimi programı, e-yönetişim (devleti teknolojiyle dönüştürmek), hizmetlerin elektronik olarak verilmesi, herkes için bilgi, elektronik imalatı, meslekler için bilgi teknolojileri, erken hasat programlarıdır.

Sanayi Koridorları Girişimi
Hindistan çapında beş sanayi koridorundan oluşan bir proje tanımlanmış, planlanmış ve Hindistan Hükümeti tarafından başlatılmıştır. Bu koridorlar, sanayileşme ve planlı şehirleşmeyi sağlayabilmek için bir itici güç olarak stratejik kapsayıcı bir kalkınma hedefiyle tüm Hindistan'a yayılmıştır. Bu koridorların her birinde, imalat kilit bir ekonomik unsur olacak ve bu projelerle Hindistan'ın GSMH'sında hâlihazırda %15 olan imalat payının 2025’te %25’e çıkarılmasına önem atfedilmiştir. Koridorlar boyunca Akıllı Endüstriyel Şehirler oluşturulmaktadır. Bu şehirler imalatı sağlamlaştıracak yeni iş gücünü entegre etmek için oluşturulmakta olup planlı şehirleşmeye öncülük edecektir.

Akıllı Şehirler Girişimi
Akıllı şehirler hayatlarını iyileştirmek için daha çok onları en çok baskılayan ihtiyaçlara ve büyük fırsatlara odaklanmaktadır. Bir fark yaratmak için -dijital ve bilgi teknolojileri, şehir planlamaya ilişkin iyi uygulamalar, kamu ve özel sektör ortaklıkları ve politika değişikliği- gibi değişik yaklaşımlardan faydalanılmaktadır. Bu yaklaşımların ilk noktası insandır. Hindistan Akıllı Şehirler misyonu Hindistan’daki ekonomik fırsatları teşvik etmek, yönetişimi iyileştirmek ve orada oturanlar için daha iyi sonuçlar elde etmek amacıyla belediye başkanları ve ortakları açısından bir yarıştır. 2015 yılında, ilk etapta 98 şehir tamamlanmıştır ve bunlardan 20 tanesi Şehirlerin Geliştirilmesi Bakanlığı tarafından finansman almıştır. Bloomberg Filantropları bu görevde Hindistan Hükümeti’nin resmi Bilgi ortakları oldu ve yarışmanın ilk etabının tasarlanması ve bitirilmesi için onun küresel ağından faydalanıldı. 

 

HOLLANDA

 

Akıllı Sanayi-Smart Industry

 

Hollanda 4. Sanayi Devrimine yaklaşımını Akıllı Sanayi (Smart Industry) yaklaşımıyla şekillendirmeye başlamıştır. İlk kez 2014 yılında açıklanan program bilgiyi değer oluşturmanın en önemli temeli olarak ele almakta ve ICT teknolojilerinde yaşanacak gelişmeleri bütün üretim süreçlerini etkileyeceği gerçeğine dayandırmaktadır. Bu etki kendisini sadece fabrika içinde değil, aynı zamanda şirketler arası ilişkilerde, şirket ile müşterileri arasındaki ilişkilerde de kendisini gösterecektir.

Akıllı Sanayi; geleceğe yönelik bir çalışma olmayıp, hali hazırda gerçekleşen bir süreç olarak değerlendirilmektedir. Sanayinin dijitalleşmesi karşısında Hollanda sanayinin bu sürece uyumu olarak adlandırılmaktadır.

Akıllı Sanayi yaklaşımı; dijitalleşme, iş birliği odaklı, imalat teknolojilerini kapsayacak şekilde aşağıdaki temel prensipler üzerinde şekillendirilmektedir:

 1.  Otomasyon,
 2.  Kalitenin arttığı sıfır hatalı imalat,
 3.  Sanayide ve üretimde esneklik,
 4.  Farklı paydaşların değer zincirine katılımı ve zincirler arasında iş birliği,
 5.  Müşteriye yakınlık,
 6.  Büyük veriye dayalı yüksek değer oluşturma ve 3D yazıcı ve robotik gibi bazı temel teknolojilerin geliştirilmesi.

Hollanda Akıllı Sanayi ekibinin amacı; Hollanda sanayisinin büyümesi ve istihdamın artırılması olarak açıklanmaktadır. Dijitalleşmenin bu açıdan büyük bir fırsat oluşturduğu, bu sürecin kaçınılamaz bir süreç olduğu vurgulanmaktadır.

Hollanda Akıllı Sanayi yaklaşımı, inovasyon, ekonomi, sanayi ve nesnelerin interneti ile bütünleşik bir şekilde tanımlanmaktadır. Yaklaşım, Almanya tarafından yürütülen endüstri 4.0 programının birebir Hollanda yansıması olarak değil ancak bunu da içine alacak şekilde daha kapsamlı bir şekilde tanımlanmaya çalışılmıştır. Akıllı Sanayi için endüstri 4.0 gerekli ancak yeterli değildir. Bununla birlikte, ekonomi, yenilikçilik ve nesnelerin interneti alanlarında da gerekli gelişimin sağlanması elzemdir. Bu tanımlamada, Hollanda’nın endüstri 4.0’ı dar anlamda tanımladığı, geniş anlamda ise “Akıllı Sanayi” kavramını kullandığı görülmektedir.

Akıllı Sanayi; akıllı enerji sistemleri, akıllı mobilite, akıllı sağlık gibi birçok alanı etkileyen, bu etkileme sonucunda akıllı iş dünyasının oluşumunu sağlayan temel unsur olarak değerlendirilmektedir. Altı çizilen en önemli noktalardan biri ise, ICT’nin bu süreçte üretkenliğin artmasını sağlayacak en önemli etken olduğudur. Hollanda akıllı endüstri ekibi tarafından 2014 yılında oluşturulan yaklaşımda yapılması gerekenler 3 başlık altında toplanmıştır.

 1.  Mevcut bilginin sermayeleştirilmesi: Mevcut teknolojiler kullanılarak yapılabilecek daha çok şey olduğu varsayımına dayanmaktadır. Bilginin işe dönüştürülmesi için yapılması gereken iki temel husus bulunmaktadır. Birincisi, önemli sayıda firma ihtiyaçların ve fırsatların farkında olmakla birlikte bunları gerçekleştirecek araçlara sahip değildir. Bu araçların kendilerine sağlanması gerekmektedir. İkicisi, önemli sayıda firma kendi etraflarında gerçekleşen dijitalleşme sürecinin farkında değil veya bu konuda yeterince bilgi sahibi değildir. Bu grubu sürece dâhil etmek elzemdir. Bu ancak akıllı endüstri kavramının sosyal veya toplumsal gündem yer bulması ile gerçekleşebilecektir.

 

 1.  Saha Laboratuvarlarının Hızlandırılması: Akıllı Sanayi ekibi bu konuda bir ekosistemin oluşturulmasının önemini vurgulamaktadır. Bu ekosistem şirketler ve bilgi enstitüleri arasında işbirliği ağlarının oluşturulması amaçlanmaktadır. Saha Laboratuvarları şirketlerin ve bilgi enstitülerinin akıllı endüstri çözümlerini geliştirebilecekleri, test edebilecekleri ve uygulayabilecekleri uygulama alanlarıdır. Bu Laboratuvarlar şirketlerin deneyler için ihtiyaç duydukları fiziksel ve dijital alanları ve gerekli tesisatları sağlamaktadır. Ayrıca belirli bir Akıllı Sanayi konusu bağlamında araştırma, eğitim ve politika arasındaki bağın güçlenmesini sağlamaktadır. Disiplinler arası -imalatın ICT ile etkileşimi gibi- bir yaklaşım sağlamakta ve tarımsal gıdada olduğu gibi Hollanda için fark oluşturabileceği vurgulanmaktadır. Hollanda akıllı endüstri ekibinin öncelik verdiği saha laboratuvarları aşağıda sıralanmaktadır.
 1.  Temellerin Güçlendirilmesi: Sürdürülebilir akıllı endüstrinin gelişiminin desteklenmesi için, temellerin üç ana alanda desteklenmesi gerektiği belirtilmektedir. Bunlar; bilgi, beceriler ve parametrelerdir. 

Bilgi: Kısa vadede mevcut bilgiyle yapılabilecek birçok husus olmakla birlikte, uzun vadede sürdürebilir rekabet gücü bakımından yeni bilgiye yatırım yapmak büyük önem arz etmektedir. Bu bilginin en derin şekilde keşfedilebileceği çeşitli alanlar bulunmakta, bunların başında robotik ve sensör gelmektedir. Nispeten yeni sayılabilecek -büyük veri- gibi alanlarda da atılması gereken önemli adımlar bulunmaktadır. Karmaşık sistemler-compex sistems- ile insan ve makine arasındaki etkileşim gibi alanlarda da yeni bilgiye yatırım yapılması, akıllı endüstri çalışmalarında büyük mesafe alınmasını sağlayacağı belirtilmektedir.

Beceriler: Şirketlerin yönetimleri daha önce hiç olmadığı kadar piyasadaki gelişmeleri yakından takip etmek ve bu gelişmeleri kendi örgütlerine aktarmaları için baskı hissetmektedirler. Örgütlerin başarıları, büyük ölçüde çalışanlarının becerileri ile belirlenmektedir. Çalışanların becerisine olan bu talep, yeni yönetim şekillerini ve farklı örgüt tasarımlarını gündeme getirmektedir. Bundan sonraki süreçte, birçok yetkinlik değişiklik gösterecek ve dijital becerilere olan yatırım bütün pozisyonlar için gerekli hale gelecektir. Bu durum okullarda uygun eğitim verilmesini ve eğitim sistemi ile işletmelerin derin bir işbirliğine gitmelerini gerektirmektedir.

Parametreler: ICT alanındaki parametreler, akıllı endüstri için hukuki alanda olduğu kadar önemlidir. Bunun sebebi akıllı endüstrinin makineler ve şirketler arasında özellikle, ICT ve internet aracılığı ile bağlantı kurulması olmasıdır. Şirketleri değer zinciri içinde örgütlemek, verilerin değişimini sağlamak, siber güvenlik ve ICT alt yapısının kalitesi büyük önem taşımaktadır.

  

İSPANYA

 

Sanayinin Dijital Dönüşümü (Industrıa Connectada 4.0)

Endüstri 4.0 İspanya tarafından diğer pek çok ülkede olduğu gibi ülkenin küresel piyasada rekabet gücünü arttırması bir anahtar olarak görülmektedir. Ülkede bu kapsamda yürütülen çalışmalar İspanya Ekonomi, Sanayi ve Rekabet Bakanlığı koordinasyonunda yürütülmektedir.

Bunun gerçekleştirilebilmesi için de derin bir dijital dönüşüm gerekli görülmektedir. Bu kapsamda Connected Industry 4.0, kamu ve özel sektörün ortak girişimi olarak başlatılmıştır. “İspanya Endüstriyel Sektörün Güçlendirilmesi Gündemi” çerçevesinde oluşturulan bu girişim İspanya'nın “Dijital Gündemi” ile de uyumludur.

Girişimin, gelecekteki gelişimi ve uygulanmasını kolaylaştırmak için ayrı bir ana eylem planı ve yönetişim modeli tanımlamıştır. Bu modelin en önemli yapıtaşlarından biri “Dijital enablers” olarak adlandırılan ve yeni endüstrinin tüm potansiyelini kullanmasını mümkün kılan teknoloji setidir. Bu kapsamda belirlenen araçların, fiziksel ve dijital dünyalar arasında hibridizasyona imkân sağlaması yani, akıllı sanayi kurulması için fiziksel dünyayla sanal dünyayı birbirine bağlayacak potansiyeli yaratması beklenmektedir.

 

Endüstri 4.0 Eylem Planı

Ana Hatlar:

1) Endüstri 4.0'a ilişkin bilgi ve beceri gelişimini sağlamak

- Farkındalık ve iletişim

- Akademik ve iş eğitimi

2) Çok disiplinli iş birliğinin teşvik edilmesi

- İşbirlikçi ortamlar ve platformlar yaratılması

3) Endüstri 4.0’ın sağlayıcılarının teşvik edilmesi

- Dijital etkinleştiricilerin geliştirilmesini teşvik edilmesi

- Teknoloji şirketlerine destek sağlanması

4) Endüstri 4.0 kurulumu için uygun adımların teşvik edilmesi

- Sanayinin I 4.0'ı benimsemesine destek olunması

- Düzenleyici yasal altyapının oluşturulması

- Endüstri 4.0 projelerinin geliştirilmesi.

 

Devlet/Kamu Yapılanmasına İlişkin Model

Eylem planının hayata geçirilmesi için devlet inisiyatifi altında yeni kurum ve kuruluşların kurulması, ya da yeni görevlerin dağıtılmasına ilişkin kamusal bir düzenlemeye gidilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda oluşturulması planlanan yapılanmanın organlarında merkezi ve yerel kamu kurumlarının, endüstriyel ve teknolojik işletmeler ve derneklerin, araştırma ve eğitim merkezlerinin, sosyal oluşumların ve endüstri uzmanlarının yer almasında fayda görülmektedir.

“Connected Endüstri 4.0” adı altında oluşturulması planlanan bu oluşumun başarısı, tüm ilgili aktörlerin katılımının sağlanmasına bağlanmıştır.

 

Eylem Planının Kapsamı:

Eylem Planı kapsamında “Connected Endüstri 4.0”, “Üretim Süreçleri”, “Dijital Destekleyiciler” ve “Dijital Dönüşüm” başlıkları altında belirlenen alt başlıklar ile Dördüncü Sanayi Devriminin desteklenmesi için yapılabilecekler ortaya konulmaya çalışılmıştır.

 

Connected Endüstri 4.0” altındaki hedefleri:

1) Connected Endüstri 4.0 kapsamında geleceğin sanayinin geliştirilmesi

2) Dördüncü Sanayi Devriminin Zorlukları ve Fırsatları

3) Süreçler, ürünler ve iş modelleri –Endüstri 4.0. Etkisi

4) Akıllı Fabrika

5) “Dijital Destekleyici”lerin değer zincirindeki önemi

 

Üretim Süreçleri” altındaki hedefler:

6) Sanayi 4.0 Üretim Sürecinin Yönetimi

7) Endüstriyel tasarım sürecinde inovasyon

8) Veri odaklı istihbarat süreci

9) Esnek ve isteğe bağlı üretim

10) Lojistik 4.0: tedarik zincirini optimize etme

 

Dijital Destekleyiciler” altındaki hedefler:

11) Endüstri 4.0 için “dijital destekleyiciler”

12) Sanayi makinasında insan-makina otomasyonu ve iş birliği 4.0

13) Nesnelerin İnterneti: Sensörler, gömülü ve veri kaynağı olarak giyilebilir sistemler

14) Buluttaki akıllı fabrika: Bulut bilişimiyle süreçleri düzene sokmak ve maliyetleri düşürmek

15) Geleceğin sanayisindeki artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik

16) 3 Boyutlu baskı

 

Dijital Dönüşüm” altındaki hedefler:

17) Dijital Dönüşüm: Endüstri 4.0’a doğru

18) Endüstri 4.0 için profesyonel yeterlilikler

19) Sanayinin dönüşümü yol haritası

20) Endüstri 4.0'ın değer zinciri etrafında yeni iş modelleri.