İçindekiler
Dergi Arşivi

IV. Sanayi Devrimi Ülke İncelemeleri

 

ÇİN HALK CUMHURİYETİ

Çin’in değişen ekonomik koşullara kendini adapte edebilmek, üretim alanında yaşanmakta olan devrimi ıskalamamak, 2020 yılına kadar bir refah toplumu (devlet başkanının deyimiyle “kısmen rahatı yerinde bir toplum”) oluşturmak hedefi adına bazı tedbirler ve eylemler içerisinde olduğunu görmekteyiz. Bunlardan önemlileri şunlardır:

• Made in China 2025 Planı (10 yıllık üretim planı),
• Tek Kemer Tek Yol Projesi (Tarihi İpek Yolunu Canlandırma Planı-Dış ticarete ve yatırıma odaklı),
• 13. Kalkınma Planı (2016-2020).

Made in China 2025
Almanya’nın Endüstri 4.0 politikasının Çin versiyonu olan “Made in China 2025” stratejisi 2015 yılında Çin Devlet Konseyi tarafından duyurulmuştur. Söz konusu eylem planı 10 yıllık bir plan olup çevreci, inovatif ve akıllı bir üretim vizyonunu içermektedir. Bu plan ayrıca 2035 ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin 100. yılı olan 2049 hedeflerinin de öncülü konumundadır. Çin 2025 yılına kadar dünyadaki üretim güçlerinden biri olmayı, 2049 yılında ise bu alandaki en önemli birkaç ülkeden biri olmayı planlamaktadır.

Mevcut Durum
Dünyanın smart üretim alanında öncü ülkesi olan Almanya dahi 3. sanayi devrimi koşullarından 4.’süne adapte olmak için dahi 20 yıllık bir süre öngörürken, Çin’in bir anda 4. sanayi devrimi şartlarına geçmesi elbette ki beklenmemektedir. Çin’in şu anki üretim koşullarında pek çok eksiği ve problemi bulunmaktadır. Bunlar arasında inovasyon eksikliği, temel teknolojilerin yetersizliği, aşırı enerji tüketimi ve çevre kirliliği zikredilebilir. Ayrıca geleneksel üretime dayanan sanayilerde arz fazlalığı/fazla üretim (örneğin çelik) kaynakların verimsiz kullanımı olarak da görülmektedir. Bununla birlikte büyümenin yavaşlaması, ihracatın hız kesmesi, teknolojide ve üretimdeki yeni trendler, ucuz işçiliğin başka ülkelere kayması, ülke ekonomisinde öngörülen değişiklikler Çin’i bazı önlemler almaya zorlamaktadır.

Çin’de, tahminlere göre, önümüzdeki 10 yıl içerisinde orta sınıf tüketicilerinin sayısı 250 milyondan 600 milyona yükselecektir. Bu orta sınıf, harcamaları ve kapsamlılıkları arttıkça, daha yüksek kaliteli ürün ve hizmetlere olan talebi de artıracaklar. Çin katma değer zincirinde yükseldikçe, imal ürünlerin ihracat büyümesindeki payının artması bekleniyor. Makine aksamı ve taşımacılık ekipmanları 2020-2030 aralığında öngörülen toplam mal ihracının yaklaşık yüzde 50'sini oluşturarak Çin'in en büyük ihracat sektörü olarak kalmaya devam edecek. Öte yandan, ithalat cephesinde Çin'in ekonomik genişlemesi ve daha tüketime dayalı bir büyümeye doğru dengelenmesi, yüksek kaliteli ürün ve hizmetlere olan talebi güçlendirecek. Örneğin, taşıma ekipmanlarının önemi artacak ve bilişim ve teknoloji ekipmanları ithalat talebinin lokomotiflerinden biri olmaya devam edecek. Endüstriyel makineler açık ara farkla en büyük ithalat kategorisi koltuğunda oturmaya devam edecek. Makine ithalatının 2030 yılına kadar gerçekleşen toplam ithalat büyümesinin yüzde 29’unu oluşturulacağı öngörülüyor.

Çin’in 2030 yılı itibarıyla, çok geniş bir ürün yelpazesinde en büyük ithalatçılardan biri olacağı öngörülüyor. Öte yandan bu ürünlerin muhtemelen gelişmiş ülkelerden veya Güney Kore gibi yeni sanayileşmiş ekonomilerden tedarik edileceği belirtiliyor. Bu trend gelişmiş ekonomilerle Çin arasındaki mevcut akışlardaki dengeyi tekrar kurmaya yardımcı olacak ve Çin'i küresel talep için daha da önemli bir hale getirecek. Giderek daha eğitimli hale gelen iş gücü ise küresel inovasyon için oldukça önemli bir güç haline gelecek.

Çin ekonomisi, geçmişin iş gücü yoğun süreçlerinden, bilgi temelli ve yüksek katma değerli imalat ve hizmetlere, yurtiçi tüketimi artıran sağlam bir orta sınıf oluşturmaya, sınırlar arası ticareti liberalleştirmeye ve ticaret hacmini daha da artırmaya doğru büyük bir dönüşümünün tam ortasındadır.

Çin’in iki haneli büyüme rakamlarından tek haneli büyüme rakamlarına gerilemesi, Çin’in gerileyeceğine ve çöküşü anlamına gelmiyor. Aksine Çin yeni bir döneme girmiş bulunuyor. Çin ekonomisi, yapısal bir dönüşüm içerisinde ve bu sürecin doğal bir sonucu olarak yüksek hızlı büyümeden orta hızlı bir büyüme performansına geçiş yapıyor. Bugüne kadar düşük maliyetlerden yararlanarak emek-yoğun ürünlerin ihracatı ve altyapı ile ağır sanayide yüksek ölçekli yatırımlarla büyümesini sağlayan Çin, artık ihracatın yanında iç tüketime, teknoloji ve sermaye-yoğun üretime ve yatırımlarda yüksek katma değere odaklanan bir modele doğru yapısal bir dönüşüm için çaba sarf ediyor.

Bu dönüşümün iki ayağı var: “Tek Kemer, Tek Yol” (One Belt, One Road) girişimi, Çin'in dış ticaret ve yatırımlarına odaklanırken, “Made in China 2025” yurt içi üretim kapasitesini bir üst seviyeye çıkartmaya odaklanıyor.

Ülkenin ileriki yıllarda devam edecek olan ekonomik gelişimi yurt dışına yapılan yatırımlardan olduğu kadar, yurt içindeki iyileşmeden de kaynaklanacak diyebiliriz. Çin ekonomisinden bahsederken birçok liman inşasından, robot teknolojisinden ve elektrikli araçlardan bahsediyor olacağız. Öte yandan ekonominin tanımında, geçmiş yıllardaki ucuz oyuncaklar, ucuz tekstil ve ucuz elektronik daha az olacak.

“Made in China 2025” politikası, gelişmiş sanayileri teşvik etmeyi ve ekonomiyi son 25 yıldır muazzam büyümeyi ateşleyen düşük değerli imalat modelinden uzaklaştırmayı hedefliyor. Bu Çin'in ucuz ihracat, yatırım ve ağır yük, düşük katma değerli imalattan ziyade daha çok hizmetlere ve son teknolojiye sahip üretime dayalı ekonomi vizyonunun bir parçasıdır. “Made in China 2025” kapsamında, bilişim teknolojileri, robot teknolojileri, hava-uzay, tren yolları ve elektrikli araçların da dahil olduğu en gelişmiş 10 teknoloji sektörünü destekleme kararı alınmıştır: 1) Bilgi teknolojisi, 2) Robot teknolojisi, 3) Uzay ekipmanları, 4) Okyanus mühendisliği ve yüksek teknoloji ürünü gemiler, 5) Demiryolu sistemleri, 6) Enerji tasarruflu yeni enerjiyle çalışan araçlar, 7) Güç sistemleri, 8) Nadir bulunan teknolojide kullanılan emtialar, 9) İlaç sanayi ve ilaç teknolojisi, 10) Tarım makineleri.

“Made in China 2025” kapsamında son dönemdeki bazı teknoloji ve inovasyon yatırımları/atılımları ise şöyledir:

• Pekin’deki Zhongguancun ve Şanghay’daki Zhangjiang “ulusal inovasyon özel bölgeleri”nde teknoloji, araştırma geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyona yönelik faaliyetlere teşvikler sağlanıyor. Yakın gelecekte Fujian ve Anhui eyaletlerinde açılacak yeni bölgelerle birlikte bu bölgelerin sayısı dörde çıkarılacak.
• Alman sanayi robotu imalatçısı Kuka'nın Çinli beyaz eşya grubu Midea Group tarafından satın alınmasında “Made in China 2025” vizyonunun payı büyük. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin’de hükümet imalat sanayinin yüksek teknolojiye dayalı bir altyapıya geçmesini isterken, Çinli şirketler de ülke dışında bu işlerle ilgilenen şirketleri satın alıyor. Çinli şirketler daha önce başka Alman sanayi şirketlerine de satın alma teklifinde bulunmuşlardı.

 

Tek Kemer Tek Yol

2013 yılında kamuoyuna duyurulan “Tek Kemer, Tek Yol” projesi, Çin'in ticaret ortaklarıyla, özellikle de Asyalı komşularıyla ekonomik ilişkilerini, bir dizi ulaşım ve altyapı projeleri ağıyla güçlendirecek bir planın haritasını çizmektedir. 'Kemer', Çin'in iç kesimlerini orta Asya üzerinden Avrupa'ya bağlayan İpek Yolu'nu temsil ederken, 'Yol' ise Güneydoğu Asya'yı, Okyanusya'yı ve Doğu Afrika'yı kapsayan Deniz İpek Yolu'nu temsil etmektedir. Türkiye bu plana göre “One Belt” ülkelerinden biridir.

Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru, Bangladeş-Çin-Hindistan-Myanmar Koridoru bununla ilişkili projelerdir. Pan-Asia demiryolu ağı olarak da adlandırılan ve birçok ülkeyi kapsayan Kunming-Singapur demiryolu projesi de 2020 yılına kadar büyük ölçüde tamamlanacaktır. Anlaşması imzalanan Malezya-Singapur hızlı tren projesi de bölgedeki ticareti ve ekonomik ilişkileri canlandıracak gelişmelerdendir.

13. Beş Yıllık Kalkınma Planı
2016’da kamuoyuna açıklanana söz konusu beş yıllık plana göre yıllık büyüme hedefi yüzde 6,5-7 olarak belirlenmiştir (Çin, 1980’lerin başında dışarıya açıldığından beri ilk kez yüzde 7'nin altında bir büyüme hedefi koymuş olmaktadır). Planın başlıca ölçümlerinin neredeyse üçte biri temiz enerji, enerji tasarrufu ve çevre korumacılığı konularıyla ilgilidir. Planın, yabancı yatırımları artırma programı bilim ve teknoloji, İnternet ve bilişim hizmetleri, kültür, eğitim, ticaret, seyahat, finansal hizmetler ile sağlık ve tıp hizmetleri gibi alanları kapsamaktadır. Plana göre hâlihazırda yüzde 2,1 olan GSYİH içindeki Ar-Ge harcamaları oranı yüzde 2,5 olarak hedeflenmiştir.

DANİMARKA

Danimarka imalat sanayinin rekabetçiliğini güçlendirmek için araştırma, inovasyonu yönlendirme ve eğitimi güçlendirme çalışmalarını yürütmektedir. Danimarka’yı dünyanın en rekabetçi imalat ülkesi yapmak için belirlenen ana temalar şunlardır:

1- Yüksek Hızlı Ürün Geliştirme: Ürün tasarımında modüler prensipler kullanarak ürün geliştirmek, hızlı ürün geliştirilmesini başarmak ve yeni ürünler ortaya çıkarmak için destekleyici IT araçları kullanmak amacıyla süreçler geliştirmek.
2- Yüksek Hızı Desteklemek İçin Modüler Üretim Platformları: Üretimin artırılması ve küçük serilerde kârlı üretimin yapılmasına imkân sağlayacak ve çok hızlı bir şekilde değiştirilebilecek esnek üretim sistemleri geliştirmek.
3- 3D Yazıcı ve Yeni Üretim Süreçleri: 3D yazıcı, süreçleri bağlayarak ve enjeksiyon kalıplama teknolojisi kullanarak, üretimin hızlı bir şekilde artırılmasını sağlayacak teknikler ve teknolojiler geliştirmek.
4- Model Tabanlı Tedarik Arz Zinciri Geliştirilmesi: Etkin küresel tedarik zincirleri için modeller geliştirmek ve test etmek.
5- Tedarik Arz Zincirlerinin Dijitalleştirilmesi: Üretimde tedarik zincirinin dijitalleştirilmesinin kullanımının geliştirilmesi ve böylece kaynakların kullanımında büyük bir tahmin edilebilirlik, uyum yeteneği ve etkinlik sağlanması.
6- Hayat Boyu Ürün Özelleştirmesi: Üretim sistemlerini, ürünleri ve kullanıcıları bağlayacak dijital ekosistemler ve düzeltilmiş gerçeklik teknolojileri geliştirilmesi sayesinde hızlı yazılım güncellemeleri, daha az fiziksel değişimler, etkin üretim ve yeni müşteri hizmetlerinin kolaylaştırılması.
7- “Yeni” Üretim İmalat Paradigması: Uluslararası rekabetçi olan ve Danimarka şirketlerinin rekabetçiliği ve “Eş-yerelleştirme, Hızlandırma ya da Sağlamlık” gibi çerçeve şartlar için uygun olan üretim sistemleri için çeşitli seçenekleri keşfetmek.
8- Aşırı Esnek Otomasyon: Küçük serilerde üretimde en düşük maliyette hızlı otomasyona sahip olan kullanıcı dostu esnek robot çözümler geliştirmek.
9- Sensörler ve Kalite Kontrolü: Gelişmiş sensörler, daha kaliteli kontroller geliştirmek; üretimi optimize etmek ve kolaylaştırmak için “Büyük Veri”nin uygulamalarını gerçekleştirmek.

 

FİNLANDİYA
1) Finlandiya Metal ve Mühendislik Yeterlik Kümesi (Finnish Metals and Engineering Competence Cluster - FIMECC) Özel – Kamu Ortaklığı (Private – Public - Partnership) Programları – FIMECC PPP Programs
FIMECC Ltd., araştırma ve geliştirmeyle sanayi alanında dünyaya yön vermek hedefi çerçevesinde 2008 yılında kurulmuştur, küresel ölçekte piyasa ve teknoloji liderlerinin bulunduğu, özellikle Finlandiya’da araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüten ve çoğu Fin araştırma kuruluşlarından oluşan toplam 37 tane hissedarı bulunmaktadır. FIMECC, bir açık inovasyon araştırma ve geliştirme firmasıdır, amacı araştırma ve geliştirme faaliyetleri çerçevesinde şirketler, üniversiteler ve araştırma kuruluşları arasındaki iş birliğini derinleştirmek ve artırmaktır.

FIMECC, Stratejik Araştırma Ajandası’nda (SRA) belirtilen araştırma sorularına ve belirli konulara hitap eden araştırma programları çerçevesinde üç adet stratejik araştırma temasında araştırmalar yürütmektedir. SRA, FIMECC faaliyet alanlarını tanımlamakta, içeriği ise FIMECC ortakları tarafından belirlenmektedir. En son oluşturulan SRA ise 2015 yılı başında yayınlanmıştır.

FIMECC özel – kamu ortaklığı tabanında birlikte geliştirilen programlar çerçevesinde aşağıdaki alanlarda üç stratejik hedefi gerçekleştirmeye çalışmaktadır:

1- Değer yaratma: Sürdürülebilir rekabet edebilirlik için yeni değerler yaratmayı ifade etmektedir.
2- Yeni çözümler: Son teknolojiyi, katma değerli materyalleri kullanarak tüketiciler gözünde özel bir değer yaratmaya odaklanmaktadır.
3- Akıllı üretim: Yeni çözümler için etkili ve verimli üretime odaklanmaktadır.

Yukarıda belirlenen hedefler sadece araştırma projeleri aracılığıyla hayata geçirilmeye çalışılmamakta, bunların yanı sıra yeniliği ticarileştirme faaliyetleri bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde önemli bir paya sahiptir. Buna ek olarak, FIMECC seçilmiş bazı stratejik alanlarda uzun dönemli kabiliyet oluşturulmasına da önem vermektedir. Tüm bu kabiliyetlerin ortak amacı, araştırmaların hızlandırılması ve programların sonuçlarının uygulanmasına destek olmaktır. Özel - kamu ortaklığı araştırma programları bu kabiliyetlerin artırılmasına katkı sağlarken, diğer taraftan destekleyici başka faaliyetler de organize edilmektedir. Bunlar arasında, FIMECC fabrika tabanlı platformlar, eko-sistem oluşturma, sanayi tabanlı doktora okulları ve ortaklık ağlarının etkili kullanımı yer almaktadır.

Uzun dönemli kabiliyetlerin artırılmasında şu başlıklar göz önünde tutulmaktadır:

- Dijital gelecek (digital future): Dijitalleşme sanayi çözümlerini, ürün teknolojilerini ve iş yapma modellerini kökünden değiştirebilecek bir olgu olarak kabul edilmektedir ve bu yüzden geleceğin rekabet edebilirliği mümkün kılabilecek ve değişiklik yaratabilecek anahtarlarından biri olarak kabul edilmektedir. “Sanayi İnterneti” özellikle yeni tür ürünleri ve hizmetleri, yeni verimli üretim sistemlerini ve gelir getirici yeni bir mantığı ortaya çıkaran büyüme ve gelişme yoludur. Aynı zamanda, “Internet of Things” veya “Big Data” kavramları gibi yeni kavramlar da üretim sanayi perspektifinden veya makinelerden daha kapsamlı bir dijitalleşmeye doğru kayışı işaret etmektedir. Dijitalleşme sadece sanayi ile sınırlı değildir, dijital ürünler veya hizmetler de tüm toplumun dijitalleşmesini sağlayacaktır. Dijitalleşme siber güvenlik, anlaşmaların standardizasyonu gibi zorluklarına rağmen çok disiplinli bir olgudur ve sanayi, şirketler ve araştırma ekosistemleri arasında yoğun bir iş birliği gerektirmektedir.
Bu alanda, FIMECC, DIGILE şirketi ile iş birliği sanayide sektörler arası araştırma yürütülebilme kapasitesine sahiptir. Dijital çalışma alanı ile fiziksel çalışma alanı arasındaki bağlantının zorluğu ve sıkılığı sanayi dijitalleşmesini FIMECC için özel bir alan haline getirmektedir.
- Sürdürülebilirlik (sustainability): Uzun dönemde sürdürülebilirlik, sanayi ve birçok iş yapma fırsatı için küresel bir gereklilik haline gelecektir. Bu ise yeni teknolojilerin (materyal verimliliği, enerji verimliliği, enerji üretimi vb.) ve çalışma modellerinin (sanayi simbiyoz vb.) üstesinden gelmekle gerçekleşebilecektir. Kaynak verimliliği, metal ve mühendislik sanayisini doğrudan etkileyebilecek küresel bir eğilimdir. Aynı zamanda, mühendislik sanayisinin çözümleri sürdürülebilirliği kolaylaştıran kritik imkânlar olarak görülmektedir. FIMECC bu alanda sanayi sektörleri arasındaki işbirliğinin oluşturulması ve koordine edilmesi için önemli bir rol oynamaktadır.
- Hizmetlerin ötesinde iş (business beyond services): Sanayi hizmetlerinin bir ürün haline gelmesinden sonra, yeni farklılaşma faktörlerinin devreye girmesi gerekmektedir. Bu durum ise kullanıcı tecrübesi ve duygu tabanlı farklılaşma aşamasına geçilmesiyle mümkün olabilir. İnsanların gelecekte yeni iş fırsatları yaratacak teknoloji farklı şekilde kullanmaya başlamaları bunun bir kanıtı olarak gösterilebilir. Hatta güvenlik, sağlık ve sosyal etkilerin önemi gelecekte daha fazla artacaktır.
FIMECC’e göre, bu alan oldukça fazla sayıda disiplini ilgilendirmekte ve özellikle psikoloji, sanayi çözümleri, çalışma modelleri ve teknoloji alanlarının bir araya getirilmesini gerekmektedir. Bu yüzden, sektörler arası sanayi ekosistemlerinin oluşturulmasına ihtiyaç bulunmaktadır. FIMECC bu alanı DIGILE, RYM ve SalWe şirketleri ile birlikte etkili “cross-SHOK” iş birliği fırsatları teklif ederek kolaylaştırabilecektir.
- Katma değerli malzemeler (value adding materials): Malzemeler, metal ve mühendislik sanayisindeki çözümlerin temel bir parçasını oluşturmaktadır. Malzeme gelişimi temel araştırmaların önemli bir rol oynadığı uzun dönemli bir süreçtir. Malzeme araştırmasının gelecek nesli, gitgide daha çok uygulama temelli, daha fazla disiplini ilgilendiren ve bilginin daha çok önem taşıdığı bir konuma gelmektedir. Bu yüzden, uzun dönemli araştırma ekosistemlerine, araştırma altyapı yatırımlarına ve etkili birlikte yaratma platformlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

FIMECC, bu tür ulusal ve uluslararası ekosistemlerin ve ağların oluşturulması ve etkili bir şekilde koordine edilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bunlar sanayi tabanlı doktora okulları ve RYM, FIBIC ve CLEEN şirketleri ile birlikte “cross- SHOK” işbirliği programları ile yürütülmektedir.

FIMECC Özel – Kamu İşbirliği Programları (PPP Programs)
PPP Programları, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler getirebilmek amacıyla bilim ile kritik sanayi ihtiyaçlarını bir araya getirmektedir. Bu tür programların oluşturulmasındaki anahtar unsurlardan biri, çok ölçekli modelciliğin verimli kullanılmasına ve gelişmesine imkân verecek bilgi platformlarıdır. Bu platform, birden çok programı birbiriyle çakıştırabilir ve platformlarda iki program birlikte yürütülebilir.

FIMECC Çığır Açan Malzemeler Doktora Okulu Programı
FIMECC çığır açan malzemeler doktora okulu 30’dan fazla doktora öğrencisi ile birlikte Finlandiya’daki sanayi bakımından en geniş ölçekte desteklenen doktora eğitim programıdır. Doktora okulu, 60’dan fazla şirketin dâhil olduğu FIMECC’in BSA ve HYBRIDS programları aracılığıyla yürütülmektedir. Söz konusu doktora okulu için anahtar rolündeki tüm Fin üniversiteleri ve araştırma kuruluşları gelecekteki 5 yıl için toplamda 80 milyon Euroluk yatırım yapmışlardır. Program, FIMECC’in diğer programları ile entegre edilmiştir.

FIMECC Fabrika Programı
FIMECC fabrika, FIMECC program katılımcılarının birlikte çalışmalarını sağlayacak sanal bir çalışma ortamıdır. FIMECC fabrikasında birlikte çalışmak sadece toplantılar ve seminerler ile sınırlı değildir, grup çalışmaları çok uzun süre devam edebilir veya bir gün, bir hafta veya birkaç ay içerisinde bitebilir. Bu programın arkasındaki fikir, farklı şirketlerde çalışan insanlar arasındaki işbirliğinin aynı fiziki ortamda olmasalar dahi arttırılmasını sağlamaktır. Bunu sağlamak amacıyla, FIMECC’in Oulu, Tampere ve Turku’de bulunan fabrikaları arasında video konferans sistemi de kurulmuştur.

Yenilik (Innovations) ve Ağ (Network) Programı
Programın ana fikri, yeni sanayi buluşları ve temel araştırmalar çerçevesinde yeni iş modellerinin, süreçlerin ve metotların geliştirilmesidir. Amaç ise, katılımcı mühendisliğe, açık inovasyona ve üretim ağlarına dayalı bir ürün dizaynının yapılabileceği iş yapma ortamlarının yaratılmasıdır. Program, yenilik kabiliyetlerinin artırılmasına, çevresel olarak yeşil teknolojiyi, yeni güvenlik teknolojilerini, nanoteknolojiyi ve bilgi teknolojileri gibi en yeni yüksek teknoloji çözümlerini içeren üretime ve ürünlere ilişkin yeni çözümler getirilmesine vurgu yapmaktadır. Aynı zamanda, değiştirilmiş işletme mantığının metodolojisini araştırmakta ve analiz etmektedir. Yeterlik yönetimi, gün geçtikçe daha önemli hale geldiğinden ve gelecek dönemde değişen küresel ekonomik ortam nedeniyle Fin teknoloji sanayisinde dikkate değer bir çalışanın emekli olacağı düşünüldüğünde Fin sanayisinin lider konumunu şimdiki haliyle devam ettirmesinin nasıl sağlanacağı konusu da bu program kapsamında tartışılmaktadır. Tüm programın bütün bileşenleri ile birlikte amacı, Fin sanayisini, bilgi, üretkenlik ve teknoloji sıçrayışı ile canlandırmaktır.

Hibrid Malzemeler Programı (Hybrid Materials)
Hibrid Malzemeler programı, Fin sanayisine anahtar rolünde bir avantaj sağlayacak dünya standartlarında bir yetkinlik ağı ve benzersiz bir disiplinler arası teknoloji platformu yaratmayı amaçlamaktadır. Programın temel hedefi, yüksek bir ticari potansiyele sahip katma değerli ürünlerle bilgi yoğun sanayi alanında Fin şirketlerinin rekabet edebilirliğinin artırılmasıdır. Programın temel teknoloji ayrıcalıklı alanları, mühendislik malzemelerinin yenilikçi bir yöntemle kullanılması ve birbirine entegre edilmesi kabiliyeti, birçok seçilmiş uygulama alanında kullanılan birleşik özelliklerin iyileştirilmesi ve yeni hibrid malzeme çözümlerinin maliyetlerinin düşürülmesidir. Programa, metal, plastik, imalat, mekanik mühendisliği gibi birçok sanayi alanında faaliyet gösteren toplam 38 şirket katılmaktadır. Program için oluşturulan konsorsiyumda ayrıca 7 araştırma şirketi ve üst düzey uluslararası ortaklar yer almaktadır. Hibrid Malzemeler programı aynı zamanda diğer FIMECC Malzeme Programı olan BSA (Breakthrough Stees and Applications) ile yakın işbirliği içerisinde yürütülmektedir. FIMECC BSA ve Hibrid programları yine FIMECC’in doktora okulları programı ile entegre edilmiş durumdadır.

 

BSA (Breakthrough Stees and Applications) Programı
Finlandiya, yeni çelik teknolojisi ve ürünleri alanında dünyanın yenilikçi lider ülkeleri arasında yer aldığından ve Finlandiya’nın demir bilgisi ve araştırma altyapısı güçlü olduğundan bu program Finlandiya için oldukça önemsenmektedir. Programın amacı, Fin metal ve mühendislik sanayisinde bir yenilenmeyi sağlamak ve bunun için de yeni çelik ürünlerinin akıllı kullanımı ile küresel rekabet edilebilirliği daha da arttırmaktır. Programın anahtar unsurlarından birisi, biyoenerji, madencilik, taşımacılık, geri dönüşüm ve işleme gibi seçilmiş sanayi alanlarında son kullanıcılardır. Program, toplam çelik değer zinciri çerçevesinde inşa edilmiştir. Konsorsiyum, metal ve mühendislik sanayisindeki 31 tane şirketten, ayrıca 7 tane disiplinler arası araştırma şirketiyle yüksek düzey uluslararası ortaklardan oluşmaktadır.

2) DIMECC Ltd.
DIMECC, dijital (Digital), internet (Internet), malzeme&mühendislik birlikte geliştirme ve yaratma (materials&engineering co-creation) kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. DIMECC, belirtilen alanlarda çığır açan buluşlar gerçekleştirmeyi amaçlayan yükselen bir platformdur. Vizyonu ise dijital dönüşüm için lider bir platform yaratmaktır. Verdiği hizmetler arasında, program ve proje oluşturulması, birlikte yaratma ve oluşturma faaliyetleri için ortaklık hizmeti vermesi ve faaliyet gösterdiği alanda birçok paydaşın yer alabileceği uluslararası ağların oluşturulmasıdır. DIMECC’in program ve projeleri çok sayıdaki şirketin, üniversitenin ve kuruluşların katılımını gerektirecek şekilde inşa edilmekte ve açık inovasyon ve birlikte yaratma-oluşturma ilkelerine dayanmaktadır. Aynı zamanda, stratejik araştırma, gelişim ve inovasyon faaliyetlerinde de ortaklık görevi yürütmektedir. Gelecekte rekabet edebilirliği arttıracak ve yeni iş yapma imkânları yaratacak eko-sistemleri inşa etmektedir.

3) TEKES (Finlandiya Yenilik Fon Ajansı) – Sanayi İnterneti (Industrial Internet)
TEKES, Finlandiya’nın yenilik, büyüme ve araştırmaların finansal kaynağını sağlayan en önemli uzman fon kuruluşudur. TEKES tarafından 4. sanayi devrimine ilişkin yürütülen programlardan biri “Sanayi İnterneti” dir. Bu program aracılığıyla, Finli şirketler, iş modellerini yenilemek konusunda desteleneceklerdir. Ayrıca sektörler arası iş birliği yapılabilecek yeni ortaklıkların kurulabilmesi sağlanacaktır. Böylece uluslararası iş ortamında mevcut iş modellerinin yanında yenilikçi iş modelleriyle yeni şirketlerin pazara girmesi sağlanacak ülkenin rekabetçi pozisyonu kuvvetlendirilecektir.
Programın 2014-2019 yılları için planlanan toplam bütçesi yaklaşık 100 milyon Avro’dur. TEKES yaklaşık 50 milyon Avro’sunu finanse etmektedir. Şirketler için öncelikli olarak, veri madenciliği, sanayinin dijitalleşmesi ve yeni teknolojik çözümlerin geliştirilmesi amacıyla araştırma çalışmalarının yapılması sağlanacaktır. Endüstriyel internet sayesinde makinelerden gelen veriler büyük veri metotlarıyla analiz edilecek ve beraber çalışan makineleri optimize edecek yazılım çözümleri üretilebilecektir.

Programın Amaçları
1. Bilişim teknolojileri ve diğer sanayi sektörlerinin yer aldığı kümelenmeler arasında yenilikçi faaliyetleri ile uğraşan çok disiplinli iş birliği ağlarının oluşturulması,
2. Anlamlı verilerden değer yaratmak anlamında mevcut ve giderek artan verilerin iş ortamında kullanılması,
3. Sanayi internetiyle mevcut durumda yapılan tüm işlerin gözden geçirilmesi, süreçlerin yenilenmesi, geliştirilmesi ve uluslararası iş ortamlarına kayılması.
Programa Başvuru Kriterleri
• İş süreç ve modellerine yenilikçi çözümler geliştirmesi
• Sanayiye etkisinin önemli derecede olması
• Sektörler arası işbirliği olması
• Sanayiden katılımla ilk pilot örnek çalışma ve kanıtları sunulabilmeli.

En Son Gerçekleştirilen İş Birliği Örneği
Finlandiya Ekonomik İşler ve İstihdam Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre TEKES ve IBM arasında, Fin dijital sağlık ekosistemini geliştirmek üzere bir iş birliği ve açık ortaklık başlatıldığı açıklanmıştır. Bu bağlamda IBM yeni hizmetler geliştirmek ve sağlık uygulamaları için dijital çözümler üretmek için, Finlandiya' da uzmanlık ve yenilikçilik merkezleri kuracaktır. Amerika dışında kurulan ilk görüntüleme merkezleri olacak olan ve gelecek yıllarda yaklaşık 150 kişiye istihdam sağlayacak olan bu merkezlerin, sağlık endüstrisi ve araştırma alanlarında dijital teknoloji uzmanları için de istihdam imkânları doğurması beklenmektedir.