İçindekiler
Dergi Arşivi

İzmir Ağ Oluşturma Ve Yenilik Merkezi Projesi (İzmir Network and Innovation Center - NIC)

 

Teknopark İzmir’in yürütücüsü olduğu, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ve Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) ortaklığında ve Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre-accession Assistance - IPA) kapsamında desteklenen, İzmir Network and Innovation Center (NIC) projesi çalışmaları sürdürülmektedir. Bu projenin 3 yılda tamamlanması planlanmaktadır.

NIC Projesi kapsamında, bilgi iletişim teknolojileri ve yenilenebilir enerji sektörlerinde İzmir ve çevresinde faaliyet gösteren, KOBİ, start-up ve girişimcilerin fikirlerini nihai ürüne dönüştürme, ticarileştirme ve uluslararasılaştırılması hedeflenmektedir. Bu hedefe yönelik olarak, eğitim, mentörlük, pazarlara erişim, hukuki hizmet desteği, yatırımcı buluşmaları ve network oluşturma faaliyetleri yürütülecektir. Bunun yanında, hedef kitleye yönelik olarak da kapasite artırma faaliyetleri yürütülecektir.

Teknik yardım bileşeninden oluşan projenin temel amacı, ilgili paydaşlar ile network ve stratejik ortaklıkların güçlendirilerek, yenilikçi ürünlerin ticarileştirilmesinin hızlandırılmasıdır. Projenin hedef kitlesi KOBİ’ler, start-up firmalar, girişimciler, TTO’lar, TGB ve Ar-Ge merkezleridir. Proje ile hedef kitlenin kapasitesinin artırılması, ticarileşmeye yönelik, ulusal ve uluslararası network ağının oluşturulması, hedef kitlenin ticarileşme ve uluslararasılaştırma potansiyelinin artırılması planlanan sonuçlar arasındadır.

Teknopark İzmir, Türkiye’nin dördüncü Teknoparkı olarak İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kampüsü içerisinde 2002 yılında kurulmuş, 2004 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Halen bölgede yer alan 160 yerli ve yabancı Ar-Ge firması, 1000'in üzerinde Ar-Ge ve destek personeli, 1 Milyar TL'yi aşan toplam cirosu, 88 Milyon doları aşan ihracatı ve 23 patenti ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2018 yılında açıklanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi’nde Türkiye 6’ncısı olmuştur.

Teknopark İzmir’de faaliyet gösteren firmaların sektörel dağılımları; yazılım geliştirme, biyoteknoloji, elektronik, makina imalatı, savunma, enerji, tıp, tasarım, kimya, telekomünikasyon, ileri malzemeler, gıda, madencilik, nano malzemeler, otomotiv, robotik sistemler, turizm ve çevre teknolojileri ağırlık olarak yer almaktadır.

Teknopark İzmir, tüm yenilikçi fikirlere kuluçka ortamı sağlayarak, üretilen nitelikli teknolojik bilgiyi sanayi ile buluşturmaktadır. Fikirden pazara kadar süren Ar-Ge ve ticarileşme çalışmalarında, teknoloji olgunluğu prototip seviyesinde olan ürün ve hizmetlerin ulusal ve uluslararası pazarlara açılımında ülkemizde mevcut fon ve mekanizmalar sınırlıdır. Ölüm vadisi olarak da tanımlanan bu aşamada finansal destek/yatırımın yanı sıra, iş fikirlerinin olgunlaştırılmasına yönelik, eğitim, mentörlük ve yurt dışı pazarlara erişim desteği de oldukça önemlidir. Buna yönelik olarak Teknopark İzmir, bölgedeki KOBİ, start-up ve girişimcilere yönelik hâlihazırda verdiği hizmetleri güçlendirmek ve iyi tanımlanmış hızlandırıcı süreçleri ile hizmet sağlamak amacıyla Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında desteklenen NIC projesini tasarlamıştır. Proje kapsamında, Teknopark İzmir personelinin de kapasitesinin artırılarak, proje sonrasında da yenilikçi teknolojilerin ulusal ve uluslararası pazarlarda ticarileşmesine yönelik kapsamlı hizmetlerin devam etmesi sağlanacaktır.

Kuluçka ve ön kuluçka kapsamında, yılda açılan ikişer çağrı ile Teknopark’a kabul edilen girişimciler, iş fikirlerini olgunlaştırmak için hızlandırma programına alınmaktadır. TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Destek Programı’nda (BIGG) Uygulayıcı Kuruluş olarak, programa başvurmayı planlayan girişimcilere iş fikirlerinin olgunlaştırılmasına yönelik hizmet BIGG.Assist adı altında verilmektedir. Teknopark İzmir bünyesinde devam eden, kuluçka, ön kuluçka faaliyetleri ve TÜBİTAK tarafından desteklenen BIGG.Assist, NIC projesi ile yakından ilişkili olup faaliyetler bütünleyici bir şekilde konumlandırılacaktır. Bu hızlandırıcı programlarından başarılı bir şekilde yararlanarak, teknolojilerini olgunlaştıran girişimciler de NIC projesini faydalanıcısı olmaya aday olacaktır.

NIC projesinden, eğitim, mentörlük, çalıştay ve diğer etkinlikler yoluyla toplam 1.400 kişi faydalanacaktır. KOBİ, start-up ve girişimciler temel olarak, eğitim, danışmanlık yatırımcı buluşmaları, yurtdışı saha ziyaretleri gibi faaliyetlerden faydalanacaktır. Bunun yanı sıra, sanayi temsilcileri, öğrenciler, akademisyenler, TGB, TTO gibi diğer arayüz organizasyonları da çeşitli faaliyetlerde yer alacaktır. Projenin diğer önemli bir çıktısı da bahsedilen iki teknolojinin başarılı bir şekilde ticarileşme ve uluslararasılaşma süreçlerini tamamlanma hedefidir. Bunun başarılmasıyla hem Teknopark İzmir’in, prototip aşamasındaki teknolojilere yönelik hızlandırıcı süreçleri içselleştirilmiş olacak, hem de başarı öyküsü olarak proje sonrasında da devam edecek çağrılar için fayda sağlayacaktır. Proje sürecinde 7 patent başvurusu yapılması da hedeflenmektedir.