İçindekiler
Dergi Arşivi

Kamu Kategorisi İkincilik Ödülü

 

1’inci Hava İkmal Bakım Merkez. Komutanlığı (1’inci HIBM.K.lığı)-ESKISEHİR

PROJE ADI: F-16 Blok-30 Aviyonik Iyilestirme Projesi

1’inci HIBM.K.lıgı tarafından F-16 Blok-30 Aviyonik İyileştirme Projesi gerçekleştirilmiştir. Söz konusu proje ile;
• F-16 Blok-30 tipi uçakların harekâtkabiliyeti artırılmış,
• F-16 Blok-30 aviyonik sistemlerinin idame işletmesinde yaşanan sorunlar giderilmiş, ömür devri sürecinde lojistik ve teknik açıdan desteklenebilmesi sağlanmış,
• F-16 Blok-30 tipi uçaklarda Harekat Uçak Yazılımı (HUY) gelişme kabiliyeti kazanılarak, muhtelif Savunma Sanayi kuruluşları ile yürütülen Ar-Ge projelerinde uçak üzeri entegrasyon yapılabilmesine olanak sağlayacak geliştirme, test platformu oluşturulmuş ve bu konfigürasyon F-16 Blok- 30TM (Türk Modernizasyon) olarak adlandırılmıştır.
• F-16 Blok-30 uçaklarının aviyonik iyileştirmesi yurt içi veya yurt dışı bir firmaya aktarılmadan sistem tasarımı, HUY geliştirme, kablo donanım imalatı, panel tadilatı, uçak üzeri entegrasyon, sistem testleri ve dokümantasyon güncelleme çalışmalarının yapılmasıyla bilgi birikimi ve tecrübe kazanılmış,
• Envanterde mevcut aviyonik sistemler kullanılarak kullanım yeri bulunmayan sistemlerin tekrar kullanımı sağlanmış ve yaklaşık 42 milyon ABD Doları tasarruf edilmiştir.

Bu projenin özgün yanları;
• Sayılı ülkede olan HUY geliştirme kabiliyetinin ülkemiz içerisinde milli imkânlarla devam ettirilebilmesi ve kurumsal tecrübenin artırılması,
• Milli geliştirilen silah sistemlerinin ihtiyaç doğrultusunda hızlı bir şekilde entegrasyonu için F-16 Blok-30 uçaklarında  yazılım altyapısının oluşturulması,
• Atıl durumdaki ünitelerin değerlendirilerek kullanıma tekrar kazandırılması,
• Dünyada sadece Türk Hv.K.K.lıgına özel F-16 Blok-30TM aviyonik konfigürasyon oluşturulmuş ve F-16 Blok-30 uçaklarına yönelik daha önce bulunmayan aviyonik entegrasyon kabiliyeti kazanılmış,
• F-16 uçaklarında milli aviyonik modernizasyon projelerinin gerçekleştirilebileceği hatta geleceğin Milli Muharip Uçak projesinde aviyonik sistem entegrasyonuna örnek teşkil etmiş,
• Milli savunma sanayi firmaları tarafından yeni geliştirilecek Uçus Kontrol Bilgisayarı, RADAR, mühimmat gibi sistemlerin F-16 Blok-30 tipi uçaklarında entegrasyonuna yönelik geliştirme ortamı ve platform sağlanmıştır.

Sonuç olarak;
• Muhtelif Savunma Sanayi Ar-Ge projeler inde uçak üzeri entegrasyon yapılabilmesine olanak sağlayacak geliştirme ve test platformu oluşturulmuş,
• F-16 Blok-30 uçaklarında 2025 yılına kadar olası yurt dışı/yurt içi destekli modernizasyon ihtiyacı ortadan kaldırılmış,
• Sayılı ülkede olan HUY geliştirme kabiliyeti ülkemiz içerisinde milli imkânlarla sürdürülebilmiş,
• Milli geliştirilen silah sistemlerinin ihtiyaç doğrultusunda hızlı bir seklide entegrasyonu yapılabilmiş,
• F-16 Blok-30TM tipi uçakları, milli olarak gerçekleştirilecek geniş kapsamlı aviyonik modernizasyon projelerine örnek teşkil etmiş,
• Bu silah sistemiyle ülkemizin güvenlik ve beka kabiliyetine katkı verilmesi sağlanmıştır.