İçindekiler
Dergi Arşivi

Kamu Kategorisi Teşvik Ödülü

 

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü

PROJE ADI: İstanbul Görme Engelliler Bilgi Merkezi Projesi

Her gelişmiş ülkenin engelli vatandaşlarına yönelik projeleri vardır. Engelli vatandaşlara sunulan özel
hizmetler insanlık haysiyetinden ne kadar payımız olunduğunun göstergesidir. Devlet geleneğine sahip bir toplum olduğumuz için IBB olarak sunabileceğimiz bütün hizmetlerle engelli vatandaşlarımızın yolunu açmayı şiar edinen bir kurumuz.

Ülkemizde kitap okuma oranını yükseltmekle ilgili yapılan projelere görme engelli vatandaşlarımızı da dahil etmek, bu program kapsamında sesli ve kabartma kitaplar hazırlamak kütüphanemizin temel işidir.

Düzgün okuyan, iyi ses sahibi ve disiplinli devam edebilecek, mesai programı bu faaliyeti yürütmeye elverişli gönüllü vatandaşlarımızın kütüphanemize sesleriyle katılımlarını sağlamak sesli kitap üretimindeki bir başka önemli iştir.

Bu saydığımız niteliklerdeki okurların kütüphanemizle tanışabilmeleri için kütüphanemizin tanıtımı yeteri derecede yapılmalı ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden bu gönüllülerin okuma hizmeti devamlı kılınmalıdır. Yine gönüllü üniversite öğrencileri ile görme engelli öğrencilerimizi bir araya getirdiğimiz etüt dersleri ile üyemiz olan görme engelli öğrencilerin okul derslerinde ve girecekleri sınavlarda başarılarını artırarak sosyal hayata daha çok katılımlarını sağlamak da misyonlarımız arasındadır.

Projeyle birlikte kabinlerimizde kitap okuma oranının artırılması, bunun için de kütüphanemizin daha iyi tanıtılmasını sağlayarak daha çok gönüllü okur adayına ulaşılması, hizmetlerimizden ve gönüllü okurlarımızın özverileri sayesinde oluşturduğumuz dermemizden daha çok sayıda görme engelli vatandaşımızın haberdar edilmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında (bir yıl boyunca) yaklaşık
750 sesli kitap, 500 braille alfabeli kitap üretilmiştir. Su an 6000’den fazla sesli kitap bulunmaktadır.

Proje kapsamında görme engelliler için özel olarak tasarlanan erişilebilir web sayfamız ve mobil uygulamamız ile 7/24 kitap dinleyebilme ve indirebilme mümkün olmaktadır.

Türkiye’de ilk defa bir görme engelli kütüphanesi mobil uygulama ile kitap dinleme imkânı sunmaktadır.

Ayrıca teknik donanım olarak ta en son teknoloji ürünlerle görme engelliler için bir bilgi merkezi niteliğindedir. Kendi baslarına okuma yapabilecekleri dijital ekran büyüteçleri, bilgisayar sesiyle
okuma yapabilen kameralı doküman okuma cihazı, ekran okuma ve büyütme programları yüklü bilgisayar sınıfı ile de bireysel çalışmalar yapabilmektedirler.

Su ana kadar Android platformlarda 5000’den fazla, IOS platformlarda 1000’den fazla görme engelli vatandaşımız uygulamamızı kullanmaktadır. Türkiye’deki görme engelli sayılarına baktığımız zaman 650 binin üzerinde görme engelli olduğu bilgisine ulaşmaktayız. Amacımız kütüphaneyi kullanan engelli sayısını daha da artırmak, onların hayatlarına ışık olabilmektir.

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı GTHB, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Gen. Müd.
Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

PROJE ADI: Kurumsal Mükemmellesme Yolunda Ulusal Kalite Hareketi Projesi

Proje ile tüm personelin çalışmaktan zevk alacağı, karşılıklı başarıyı güvence altına alan, adalet ve eşitliği her alanda oluşturmuş, çalışanlarını gözeten, onlarla iletişim kuran, personelini motive edecek biçimde
tanıyıp takdir eden, katılımlarını sağlayan, yetenek ve bilgi birikimlerini kuruluşa yarar sağlayacak yönde kullanmalarına olanak veren “Çağdaş Bir Enstitü” oluşturmak amaçlanmıştır. Ayrıca Enstitünün sunduğu ürün ve hizmetlerin kalitesinde artışla birlikte çalışma yaşamının iyileştirilmesi hedeflenmiştir. Bu sebeple uluslararası standartları yakalamada klasik kalite yönetim anlayışı yerine tüm paydaşların ihtiyaçlarını ve memnuniyetlerini dikkate alan, çalışanların, yönetimde pasif katılımcılar olarak değil, aktif sorun çözücüler ve uygulayıcılar olmasını sağlayan modern yönetim anlayışına geçilmiştir. Aralık 2013 tarihinden itibaren EFQM Mükemmellik Modelini dâhil etmiş ve böylece Toplam Kalite Yönetim Sistemine geçmiştir.

Ar-Ge’de hizmet veren bir Enstitü olarak sürdürülebilir başarıyı yakalamak amaçlanmıştır. İç ve dış müşteriler için değer katma, sürdürülebilir bir gelecek yaratma, kurumsal yetenekleri geliştirme, yaratıcılık ve yenilesimden yararlanma, vizyoner, esin veren bütünsel lider olabilme,  çeviklikle yönetme, çalışanların yetenekleriyle başarma, mükemmel sonuçları sürdürme gibi temel ve vazgeçilmez bütün
süreçleri doğru ve zamanında yöneterek ve yönlendirerek verilen hizmette kusursuz olmak amaçlanmıştır.

Süreçler modelle uyumlu hale getirilmiş, iç ve dış paydaşların algılamalarını ölçmek amacıyla yapılan anketlerde tüm paydaşların görüsü alınmaya başlanmıştır. Ayrıca çalışanların yön birliği ve katılımını sağlamak amacıyla her çalışanın is tanımına göre sorumlulukları yazılı hale getirilmiş ve çalışanlar yetkilendirilmiştir.

Çalışanların bilgi birikimleri ve yetenekler ini geliştirmek için Hizmet içi Eğitim Birimi organizasyon semasına eklenmiş, aidiyet duygusunu geliştirmek ve sosyal etkinliklere katılımı teşvik amacıyla Sosyal
İşler Birimi kurulmuştur. Her yılın sonunda yaptığı islerle ön plana çıkan personel için ödüllendirme sistemi geliştirilmiştir. Ayrıca Kalite Politikası ve Etik Beyanname kurumda herkesin davranışı halinegelebilmesi ve yaygınlaşması için çalışanların görebileceği şekilde muhtelif yerlere asılmış ve web sitesinde yayınlanmıştır.

Ayrıca özdegerlendirmeler öncesinde kurumun geleceğine paydaşlarla birlikte yön vermek amacıyla belli aralıklarla geleneksel hale getirilecek “Kurumsal Mükemmellikte Paydaş Katılımı Çalıstayı” düzenlenmiştir.

Diğer taraftan projeyle birlikte toplamda 24 olan proje sayısı 64’e, akredite laboratuvar sayısı 1’den Enstitü laboratuvarlarının tamamına 6’ya, akredite analiz sayısı 3’ten 33’e yükseltilmiştir. Enstitü dergisi
olan Toprak-Su Dergisi TÜBITAK-ULAKBIM tarafından taranan dergiler listesine alınmış ve DOI numarası
alarak Dergi-Park Akademikte de yer almaya başlamıştır. Enstitü altyapısı engelli-yaslı bireyler için uygun hale getirilmiştir.