İçindekiler
Dergi Arşivi

Kamu Kategorisi Üçüncülük Ödülü

 

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemleri Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü

PROJE ADI: Kent Merkezi Kavsak Verimliligi Artısı

Kentimizin nüfusu son 20 yılda 2 kattan fazla artarak 2 milyona yaklaşmıştır ve önümüzdeki 20 yıllık süreçte de bu hızlı nüfus artısının devam ederek 2040 yılında 4 milyonu asacağı öngörülmektedir. Hızlı
nüfus artısıyla birlikte araç sayısı da artmış ve trafik sıkışıklıkları yaşanmaya başlamıştır. Bu durum trafikte dolasımın yeniden ele alınması ve mevcut yol kapasitesinin daha verimli kullanılacak şekilde düzenlenmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Söz konusu düzenlemeler kent genelinde bütüncül bir yaklaşımla hazırlanmakta olan Gaziantep Ulaşım Ana Planı çalışmaları ile uygulamaya geçirilmektedir.

Mevcutta Gaziantep’te birçok ana kavsak noktasında 4 koldan gelen trafiğe 4 ayrı sinyal fazında hizmet verilmekte ve sürücüler her yöne dönebilmektedir. Ancak bu durum kavsak kollarında kuyruklara neden olmakta ve araçlar uzun sürelerde kavşakları geçebilmektedir. Şehir merkezindeki beş kavşakta sola
dönüş yasağı uygulamasıyla, faz sayısı düşürülerek araçların kavşakta bekleme sürelerinin azaltılması sağlanmıştır. Yasaklanan sola dönüşler için sürücülerin kavşağı geçtikten sonra yönlendirmeleri takip ederek gitmek istedikleri yöne gidebildikleri düzenlemeler yapılmıştır. Böylelikle kent merkezinde daha akıcı bir trafikte araçlar gitmek istedikleri noktalara daha kısa sürede ulaşmıştır. Hem özel otomobil, hem lastik tekerlekli, hem tramvay içindeki yolcuların da seyahat süresi azalmıştır. Sola dönüş yasaklarının yönleri belirlenirken trafik hacimleri, tramvay geçişleri, alternatif sokak sirkülasyonları, güzergah seçimleri gibi faktörler bütünleşik olarak değerlendirilmiştir. Proje öncesi ve sonrası senaryo da mikro-simülasyonlarla test edilmiş, ikisi arasında gecikmeler anlamında iyileştirmeler görülmüştür. Kavsak hizmet seviyesinde ve emisyon salım değerlerinde iyileşmeler görülmüş olup, proje yaygınlaştırılması için planlamalar devam etmektedir. 5 kavşakta gerçeklesen proje öncesi ve sonrası yapılan mikro-simülasyonların sonucunda kavşağa gelen araç sayısındaki artışa rağmen gecikme sürelerinde ortalama
%49 iyileşme sağlanmıştır.