İçindekiler
Dergi Arşivi

KOSGEB’in Yeni Vizyonu

Prof. Dr. Cevahir UZKURT / KOSGEB Başkanı

 

Ülkemizdeki yaklaşık 3,5 milyon işletmenin %99,7’si KOBİ olarak faaliyet gösteriyor. Çalışma hayatına dinamizm kazandıran girişimcilerimiz sayesinde, KOBİ’lerimizin sayısı ve ekonomideki etkinliği her geçen gün daha da artıyor. 1990 yılından itibaren imalat odaklı KOBİ’lere destek sağlayan KOSGEB, 2009 yılından bu yana hizmet ve ticaret sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lere de destekler vererek KOBİ ekosistemi içerisinde ulusal temsilci haline gelmiş ve ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması noktasında çok geniş bir kitleye hizmet ederek çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Ülkemizin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında KOBİ’lerin payını ve etkinliğini arttırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek ve sanayiye entegrasyonlarını sağlamak amacıyla faaliyetlerini yürüten KOSGEB, 81 ilde 92 Müdürlüğü, 96 Temsilciliği, 24 Teknoloji Merkezi, 19 İş Geliştirme Merkezi ve 8 laboratuvarı ile yatayda tüm KOBİ’lere ve aynı zamanda pek çok kurum ve kuruluşa ulaşabilecek kılcal damarları olan bir yapıda.

Göreve başladığımız 2017 yılından itibaren, 2023 Vizyonu ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ortaya koyduğu bilinç ve zihinsel dönüşüm doğrultusunda KOSGEB’ in Yeni Yol Haritası’nın yapı taşları oluşturuldu. Aşağıda belirtmiş olduğum çalışmalar uzmanlarımız tarafından hazırlanmış, paydaşlarımızdan ve KOBİ’lerden gelen geri beslemelerle son halini aldı.

Bağımsız ve güçlü bir ekonomik gelişim için teknoloji temelli, yerli ve milli üretimi önemsiyoruz. Bu nedenle KOSGEB olarak, “Cari Açığı Azaltacak Ürünlerin Yerli Üretiminin Desteklenmesi”, “Yüksek Teknolojinin Yerli ve Milli KOBİ’ler Vasıtasıyla Tabana Yayılması” ve “Yüksek Teknolojili Alanlarda Teknolojik Girişimciliğin Desteklenmesi” kapsamında destek programları yürütüyoruz.

KOBİ’ler için zincirleme fayda üretebilmek, yüksek teknolojili ve katma değerli imalat sanayi yapısına geçişi sağlamak için “Bölgesel, Sektörel ve İşletmeye Özgü Destek Modeli Tasarlanması ve Uygulanması” çerçevesinde çağrı esaslı destekler uyguluyoruz.

Nitelikli ve sürdürülebilir eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile işletmelerin mevcut durumlarının analiz edilmesi, beceri ve kabiliyetlerinin geliştirilerek desteklerin etkinliğinin arttırılması mümkün olacak. “KOBİ Rehberliği ve Danışmanlık Sistemi ile KOBİ’lerin Yönlendirilmesi” kapsamındaki çalışmalara titizlikle devam ediyoruz.

KOSGEB’in KOBİ ekosisteminin merkezinde olması gerekliliğinden hareketle politika üretecek kurumlara katkı sağlamak, mükerrerliklerin önüne geçerek destek konsolidasyonu için öneriler geliştirmek ve doğru destekleri sahaya ulaştırmak üzere “Yetkinlik Değerlendirme Sistemi ile KOBİ’lerin Kapasite ve Yetkinliklerinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi” çerçevesinde çalışmalarımızı büyük bir ciddiyetle sürdürüyoruz.

“KOBİ’lerin Ulusal ve Uluslararası Pazarlara Erişimini Kolaylaştıracak Mekanizmaların Oluşturulması” bağlamında uygulamaya alınacak destek programı ile küresel ticarette daha fazla ürün satışını sağlayarak 500 Milyar Dolar ihracat hedefine ulaşılmasında etkin rol almayı amaçlıyoruz.

“İşletmeler Arası İş Birliği Kültürünün Arttırılması ve Kaynak Tasarrufu Sağlanması” kapsamında işletmelerin daha güçlü yapılar ortaya koyabilmeleri, karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikte işbirlikleri tesis etmeleri ve özellikle büyük işletmelerle bir araya gelebilmeleri sağlanıyor. İş birliği yoluyla gelişecek ortak hareket kültürü, katma değeri yüksek ürün ve hizmetlerin ortaya çıkmasında ve önemli ekonomik sonuçların elde edilmesinde en değerli araçlarımızdan biri olacak.

“Hizmetlerin Bürokrasiden Arındırılması ve Destek Programlarının Revize Edilmesi” çerçevesinde gerçekleşecek sürekli iyileştirmelerle KOSGEB tüm paydaşlarına birlikte çalışma kolaylığı sağlıyor.

Teknoloji Temelli Üretim, maliyetleri arttırarak işletmelere ek finans ihtiyacı yaratıyor. “KOBİ’lerin Düşük Maliyetli Finansmana Erişimlerinin Sağlanması” bağlamında uygulamaya alınacak yeni finansman modeli ile maliyetlerin minimize edilmesi yönünde yeni bir araç geliştirmiş olacağız.

Ana hatlarıyla değindiğim yol haritamız kapsamında, KOBİ’lere ve girişimcilere 12 başlık altında destekler ve hizmetler sunmaktayız. KOBİ Ekosisteminin değişen ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak desteklerimizi ve hizmetlerimizi günün koşullarına uygun bir şekilde güncellemeye devam edeceğiz. Son olarak Anahtar Dergisi vasıtasıyla KOSGEB’in Yeni Yol Haritasını paydaşlarımıza aktarma fırsatı veren Sayın Bakanımız Mustafa VARANK’a ve Bakanlığımıza teşekkür ediyorum.