İçindekiler
Dergi Arşivi

Manisa Organize Sanayi Bölgesi

Türkiye İçin Çalışıyor, Türkiye İçin Üretiyor

Dr. Sait C. TÜREK / Manisa OSB Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

Son dönemde dünyada, özellikle Avrupa’da yaşanan ekonomik krizin etkileri hem siyasal hem de ekonomik anlamda devam ederken, Türkiye’nin bu durumdan asgari oranda etkilenmesinde ülkemizin sanayisinin güçlü olmasının etkisi göz ardı edilemez. Özellikle sanayileşmenin hızlanması ile bir gereklilik olarak ortaya çıkan organize sanayi bölgelerinin (OSB) kurulması kararının, yıllar sonra gelinen noktaya bakıldığında ne kadar yerinde ve isabetli olduğu daha da iyi anlaşılmaktadır.

Türkiye’nin ilk OSB’lerinden birisi olan bölgemiz 40 yılı aşan geçmişi ile köklü, güçlü ve her biri kendi sektöründe marka olan firmaları ile Manisa ve Türkiye için çalışmakta ve üretmektedir. 1967 yılında alt yapı çalışmalarına başlanan bölgemiz, Haziran 2012 itibariyle 959 ha’ lık alanda 203 firması 34 bin 600 çalışanı ile 7 milyar 820 milyon ABD Doları dış ticaret hacmi ile ülke ekonomisine büyük oranda katkı sağlamaktadır. 2011 yılında bölgemize yapılan arsa tahsis başvurularının değerlendirilmesi sonrasında, toplam 435.000 m2 arsa tahsisi yapılmıştır.

200 milyon ABD Dolar’lık yatırım ile hayata geçirilecek olan bu yeni tesisler tam kapasite ile hizmet etmeye başladıklarında 2 bin 300 kişiye daha yeni iş kapısı açılacaktır. Bölgemizin ülke ekonomisine olan katkısı bu yeni yatırımların tamamlanmasıyla daha da artacaktır. Bölgemizin yıllar içerisinde gösterdiği büyümeyi, gelişmeyi ve ilerlemeyi; üretim, ihracat ve istihdam rakamlarından da görmek mümkündür. Yıllık bazda yaptığımız değerlendirme anketlerine göre, 2004 yılında 17 bin 000 çalışanı ve 4 milyar ABD Dolar’lık dış ticaret hacmi bulunan Manisa OSB, 2011 yılında 34.600 kişilik istihdam ve 7 milyar 820 milyon ABD Dolar’lık dış ticaret hacmi ile son 7 yılda istihdam ve dış ticaret hacmini ikiye katlamıştır. 2011 yılında Bölgemiz 4 milyar 300 milyon ABD Dolar ihracat, 3 milyar 520 milyon ABD Dolar ithalat gerçekleştirmiştir.

2010 yılına göre 2011 yılında ihracatımız yüzde 20, ithalatımız ise % 14 artış göstermiştir. Bölgemizin 800 milyon ABD Dolar ihracat fazlası vermiş olması bizim için ayrıca bir gurur kaynağıdır. Manisa 2011 yılı iller bazında TİM’in açıkladığı ihracat rakamlarına göre yüzde 20’lik bir artış göstererek Türkiye’nin en çok ihracat yapan yedinci ili olmuştur. 2012 yılının ilk beş ayında açıklanan ihracat rakamları bu gelişimin 2012’de de artarak devam edeceğinin en güzel göstergesidir.

Ocak-Mayıs 2011 döneminde 1.488.047.000 ABD Dolar olarak gerçekleşen ihracat rakamı 2012 yılının aynı döneminde 1.875.024.000 ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Manisa OSB, yarattığı dış ticaret hacmi, istihdam rakamları ve Türkiye ekonomisine sağladığı katkı ile Türkiye’deki OSB’ler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Bölgemizin ihracat ve istihdam rakamlarının yanında üretim sürecinin en önemli girdilerinden olan enerji tüketimi rakamları da bölgemizin büyümesinin bir başka ispatıdır. 2011 yılında elektrik tüketimimiz yüzde 11, doğalgaz tüketimimiz yüzde 16, su tüketimimiz yüzde 9 artış gösterirken enerji santralimizin tevsii yatırımının devreye girmesinden sonra buhar tüketimimizde de yüzde 61’lik bir artış gerçekleşmiştir.

2011 yılı verilerine göre Manisa OSB’de faaliyet gösteren firmalarımızın yıllık;

Toplam Elektrik Tüketimi : 813.036.757 kWh/yıl

Toplam Doğalgaz Tüketimi : 253.773.840 Sm³/yıl

Toplam su tüketimi : 10.114.803 m³//yıl

Toplam buhar satışı : 374.749 ton

Toplam sıcak su satışı : 36.584.900 (1000 kcal) olarak gerçekleşmiştir.

Bölgemizde faaliyet gösteren firmalarımızın rekabet gücünü arttırmak adına ana girdilerinden olan enerji maliyetlerini günün koşullarına bağlı olarak olabildiğince aşağı çekmek amacıyla teknik çalışmalarımız ve yatırımlarımız devam etmektedir. Bu çerçevede Manisa OSB Enerji Elektrik Üretim Santraline yaptığımız yeni yatırım ile elektrik üretim kapasitemiz 140,334 MW’a, buhar üretim kapasitemiz 846.560 ton/yıl ve sıcak su üretim kapasitemiz 262.254.395 Sm³’e çıkmıştır.

Bölgemizin V. kısmında 306 bin m2 ’lik alan üzerinde kurulmuş olan lojistik merkezimiz Türkiye’de tren yolu bağlantısı olan ilk lojistik köydür. Demir yolu ile limanlar (Aliağa-Biçerova ve İzmir-Alsancak) ve Manisa arasında yılda 140 bini aşan konteynır trafiği olan lojistik merkezimizle, Avrupa’nın ve Türkiye’nin gündeminde olan, farklı ulaştırma sistemleri birleştirilerek her birinin üstünlüğünü ön plana çıkaran intermodel taşımacılığın yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Altyapı hizmetlerinin yanında bölge firmalarımızın bilimsel alandaki çalışmalarına destek vermek adına Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü ile 10 Şubat 2010 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, Bölge Müdürlüğümüz kampüs alanı içerisinde kurulan MOSB-CBÜ irtibat bürosu, faaliyetlerine devam etmektedir.

Bölge yönetimi, bir taraftan yatırımcısına altyapı konusunda avantajlar sağlamak düşüncesiyle hizmet ederken, diğer taraftan da içinde yaşadığı şehrin gelişimine katkı sağlamak için sosyal sorumluluk bilinciyle sosyal gelişim projelerini de hayata geçirmektedir. Bu çerçevede, Manisa Valiliği nezdinde ilgili İl Müdürlükleri ile imzalanan protokoller çerçevesinde bölgemiz sosyal tesis alanında inşaatları tamamlanan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Polis Merkezi Amirliği ve sağlık merkezi ile hem sanayicilerin eğitim, güvenlik ve sağlık konularındaki ihtiyaçlarına hem de yakın çevrede ikamet eden Manisalılara hizmet verilmektedir. Bölgemizde inşa edilen her yeni tesis ve sunulan her hizmet, OSB’nin Manisa’ya ve ülke ekonomisine olan katkısının artarak devam edeceğinin bir kanıtıdır. Bölgemiz her yıl ulaştığı üretim, istihdam ve ihracat rakamları ile kendi rekorunu kırmaya devam ederken, Manisa OSB sanayicileri olarak bizler de, ülke ekonomisinin bu kriz ortamında bile bu denli güçlü olmasında bir nebze de olsa pay sahibi olmanın haklı gururunu yaşamaktayız.