İçindekiler
Dergi Arşivi

MESYEP Asansör Test Merkezi

Sedat KAYA / Mühendis, M. Faruk ÖZCAN / Mühendis (Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü)

 

İlgili paydaşlarla yapılan çalışmalar neticesinde ülkemizde yaklaşık 500.000 adet asansörün olduğu tespit edilmiştir. Bu derecede yaygın olmakla birlikte bir o kadar da hızlı gelişme gösteren asansör sektöründe piyasaya arz edilerek kullanıma açılan asansörlerin insan sağlığına, can ve mal güvenliğine ilişkin tehdit oluşturup oluşturmadığı, ilgili teknik mevzuat gereklerini karşılayıp karşılamadığı Bakanlığımız koordinasyonunda PGD (Piyasa Gözetimi ve Denetimi) faaliyeti ile kontrol edilmektedir.

Ülkemizde asansörlerde kullanılan ve “Asansör Yönetmeliği” Ek-III’te yüksek riskli olarak değerlendirilmesi açısından asansör güvenliği açısından birincil derecede önem teşkil eden asansör güvenlik aksamlarının testleri üretici firmalarda, kısıtlı imkânlar dâhilinde akredite edilmemiş olan test düzenekleri kullanılarak yapılmakta veya yurt dışında yüksek maliyetlerle yaptırılmaktadır.

Bu durum, asansör güvenlik aksamlarının teknik düzenlemeye uygunluğunun tespitini ve güvenlik aksamlarının üretim aşamasında geliştirilmesi sürecini sekteye uğratmakta ve ülke sanayisi için önem arz eden öz kaynağın ülkemiz sınırları içerisinde değerlendirilmesine de engel teşkil etmektedir.

 

Piyasa Gözetimi ve Denetimi faaliyetlerinin daha etkin hale getirilmesi amacıyla 2019 yılı içerisinde uygulamaya konulan 17 eylemden biri olarak “Laboratuvar Altyapısının Geliştirilmesi ve Test Süreçlerinin Hızlandırılması” eylem planı kapsamında üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel laboratuvarlar ile iş birliği sağlanması amacıyla pek çok görüşme gerçekleştirilmiştir. Bu eylem kapsamında görüşmeler yürütülen kurumlardan biri de Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olmuştur. Daha önce de dile getirildiği üzere asansör güvenlik aksamlarına yönelik kısıtlı test imkanlarının doğurduğu sorunların önüne geçilmesi amacıyla harekete geçilerek Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi (BTSO MESYEB) bünyesinde altyapısı tamamlanan test merkezinin ilgili sorunlara Test kulesi ve ölçüm aygıtlarıyla, ilk aşamada frenleme güvenlik tertibatı, hız regülatörü, tampon tertibatı gibi asansör güvenliği açısından hayati önem taşıyan aksamların testlerinin gerçekleştirilmesi hedeflenen bu merkezde, sonraki süreçlerde sektörün ihtiyaçları da gözetilerek test kapsamının genişletilmesi hedeflenmektedir.

23 Temmuz 2019 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’nin teşrifleriyle test merkezi yerinde incelenmiş ve Bakanlığımız ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası arasında yürütülecek iş birliğine yönelik protokolün imza töreni gerçekleştirilmiştir. Sektör açısından ciddi getiriler sağlayacağı öngörülen bu adımla birlikte, asansör güvenlik aksamlarına yönelik test işlemleri uygulanarak ilgili aksamların standartların gerektirdiği güvenlik kriterlerine uygunluğu somut veriler üzerinden değerlendirmeye tabii tutulabilecektir. Test merkezi bu yönüyle ülkemizde bir ilke imza atacak olup sağlayacağı teknik veri birikimiyle de orta ve uzun vadede asansör güvenlik aksamlarının yerli kaynaklarla yüksek kalite standartlarında üretiminin gerçekleştirilebilmesine ciddi katkı sağlayacağı öngörülmektedir.