İçindekiler
Dergi Arşivi

Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü Yetkilileri Suudi Arabistan’da “Yasal Metroloji”yi Anlattı

 

Kaliteli, rekabetçi ve sürdürülebilir bir üretim için ölçüm altyapısını güçlendirmek ve yapılan ölçümlerin doğruluğunu, güvenilirliğini sağlayacak mekanizmayı oluşturmak en gerekli hususlardandır. Bu kapsamda, TÜBİTAK UME ve Suudi Arabistan Metroloji Enstitüsü (NMCC) arasında 2014 yılında başlayan “Development and Realization Measurement and Calibration System for the National Measurement and Calibration Center (NMCC) at Saudi Standards, Metrology and Quality Organization (SASO)” Projesi ile Suudi Arabistan’ın bilimsel metroloji çalışmaları TÜBİTAK UME tarafından yürütüldü ve SASO’nun altyapısı oluşturuldu. Ayrıca altyapı için gerekli makine ve teçhizatın önemli bir bölümünün Türkiye’deki firmalar tarafından üretilmesi sağlanarak milli sanayiye kritik kabiliyetler kazandırıldı. TÜBİTAK UME bu doğrultuda 2015 yılı içinde gerçekleştirdiği yaklaşık 13 milyon Dolar ihracatla elektrik-elektronik sektöründe aynı yıl gerçekleşen 10,8 milyar Dolar’lık toplam ihracata ciddi bir katkı sağladı.

SASO yetkilileri tarafından ayrıca, Suudi Arabistan'da çevre, sağlık, güvenlik, kullanıcının korunması ve adil rekabet ortamı sağlanması gibi yasal gereklerden kaynaklanan hususlara ilişkin yasal metroloji sisteminin kurulması konusunda yeni bir proje talebinde bulunuldu. Ülkeler arası ticaretin aynı zemin ve seviyede tam olarak yürütülebilmesi için gerekli “yasal metroloji” konusunda da yine Türkiye’den destek alma niyetinde oldukları bildirildi. Bu kapsamda, Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü personeli ve SASO yetkililerince 2-6 Nisan 2017 tarihleri arasında Suudi Arabistan/Riyad’da ilk toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Genel Müdürlük personelince tartı aletleri, akaryakıt, elektrik, su ve gaz sayaçları, taksimetre, takograf vb. ölçü aletleri ile hazır ambalajlı mamullerle ilgili sunumlar gerçekleştirilerek “yasal metroloji” sistemimiz hakkında SASO yetkililerine bilgi verildi. İkinci toplantının Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Söz konusu proje ile milli sanayiye ve ihracata katkı sağlaması ve uluslararası alanda işbirliklerinin geliştirilmesi  amaçlanmaktadır.