İçindekiler
Dergi Arşivi

Mikro ve Küçük İşletme Kategorisi Birincilik Ödülü

 

Chef Seasons Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti.

PROJE ADI: Do More with Less

Şirketimiz tüm dünyada trend haline gelmiş “Less is More” pazarlama stratejisini üretim yönetimi alanında, isimize özel konumlandırma yaparak rekabet gücünün artırılması adına başarılı çalışmalara imza atmıştır.

Projenin ana amacı, işletmenin elinde bulunan makine, insan, alan gibi üretim kaynaklarının ölçülebilir ve planlanabilir hale getirilerek aynı zamanda çalışan memnuniyetini de göz ardı etmeden fabrika verimliliğinin bütünsel olarak artırılmasıdır. Proje, kapsam olarak tüm üretim süreçlerini ve üretim süreçlerine hizmet eden satın alma, ham madde tedarik vb. destek süreçlerini kapsamaktadır.

İşletme içerisindeki tüm üretim süreçleri gözden geçirilmiş, işletme operasyon veri tabanı oluşturulmuştur. Bu operasyon veri tabanı baz alınarak, baharat paketleme bölümünde, is etüdü çalışmaları yapılmış, ürünlerin birim süreleri ve is akışları oluşturulmuştur. Ayrıca ürün aileleri belirlenerek, ürün ailesi bazında değer analizi çalışmaları yapılmış ve birim sürelerde ortalama %17’lik iyileştirme sağlanmıştır. Kayıp zamanlardan çıkan konular doğrultusunda iyileştirme çalışmaları yapılarak, %15 verimlilik artısı sağlanmıştır. Ham madde ve yardımcı malzeme tedarik süreçleri yeniden düzenlenmiş, Endüstri 4.0 uygulamaları kapsamında anlık olarak üretimin performans verimliliğinin izlenmesi ve üretim takibinin gerçekleştirilebilmesi için gösterge panelleri oluşturulmuştur. Sos üretim bölümünde yapılan SMED
çalışmasıyla günlük üretim kapasitesi %50 oranında artırılmış, otomatik makinelerin bulunduğu paketleme bölümünde ise kurulan konveyör sistemlerle gereksiz tasımalar ortadan kaldırılırken is
gücünden %20 oranında iyileştirme sağlanmıştır.

Üst yönetimin liderliğinde personel yetkinliklerini artıracak eğitimlerle şirketin büyüme stratejisine ayak
uydurabilecek nitelik ve donanımları kazanması sağlanmaktadır. Chef Seasons, kaynaklarını doğru kullanan sürdürülebilir, başarılı is stratejisi sayesinde hedeflerine kolayca ulaşabilen bir şirkettir. Yaptığımız çalışmalar neticesinde: çalışan ve makine verimlilik performansını artırarak ve performansın
sürekli ve anlık olarak izlenebildiği bir sistem kurulmuştur. Bu sistem, üretim yönetimi yetkinliğini her geçen gün geliştirmekte ve minimum maliyet ile maksimum üretim anlayışının takip edilerek gerekli görüldüğü noktalarda  anlık olarak yönetilebilmesine olanak vermektedir. Diğer taraftan günlük olarak
çalışanlarımızın fotoğrafları is basında ve is sonunda geliştirdiğimiz yazılım tarafından otomatik olarak çekilerek -kullandığımız algoritmalar sayesinde- çalışanlarımızın duygu durumunu gösteren raporlar
alınmaktadır. Bu raporlar sayesinde de çalışan verimliliği yönetilirken hangi islerin motivasyon düzeylerine nasıl bir  etkisi olduğunu, ekibin genel motivasyon düzeyinin belirlenerek gün içinde gerekli
aksiyonların alınması sağlanmıştır.

Sonuç olarak, yaptığımız çalışmalar verimlilik artısı sağladığı gibi, bu verimlilik artısının sürdürülebilirliğinin sağlanması için anlık müdahale ve geri bildirim sistemlerle duygu durumunun dahi ölçülebildiği bütünsel bir yaklaşım sergilenerek proje güvence altına alınmıştır.