İçindekiler
Dergi Arşivi

Mikro ve Küçük İşletme Kategorisi İkincilik Ödülü

 

Yakamoz Sirke Fermantasyon Ürünleri Gıda. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

PROJE ADI: Yalın Üretim Teknikleri ile Kayıpları Azaltma ve Karlılığı Artırma

Yalın Üretim Teknikleri ile Kayıpları Azaltma ve Kârlılığı Artırma’ Projesi sistemin bütününü görmemizi sağlayıp iş yapma seklimizdeki problemleri ortaya çıkarmış ve daha etkin çalışma yollarını göstermiştir.

Bu proje kapsamında;
• Üretim ve depolama alanında günlük iş akısında oluşan kayıp ve israfları ortadan kaldırarak daha verimli, maliyetleri düşürecek ve kârlılığımızı artıracak is akışlarına ve yeni makine düzenine geçilmesi planlandı.
• Sirke üretim tekniklerinde uzman, yeni üretim ekibimiz ile sirke fermantasyon süreçleri geliştirilip yeniden yapılandırılarak, daha az kayıp ile çok daha kısa sürede fermantasyonun tamamlanması sağlandı.

Bu projede değer akış haritası oluşturuldu ve bu süreçler arasındaki yolculuklar izlenerek “spagetti diyagramları” çıkarıldı. Ürüne değer katmak için gerekli minimum kaynak miktarı dışındaki bütün israf kaynakları ve performans ölçütleri detaylı olarak analiz edildi ve raporlandı. Çıkarılan değer akış analizlerine göre yeniden organize olup yarı mamul bir ürünün depoya girişi, mamul haline gelişi ve sonrasında son ürün olarak tekrardan depoya gidisi ve sevkiyatın gerçekleştirilmesi süreçlerinde yaşanılan kayıplar, tekrarlar hesaplanarak optimum is akışları oluşturuldu.

Çalışanların katılımıyla süreç geliştirme faaliyetlerine başlandı ve bu aşamada mamul depo, yarı mamul depo, koli, pet, etiket alanları ve numune odalarının düzeni için 5S yalın aracından faydalanıldı.  Üretim aşamalarında kullanılan gerekli malzeme ve araçlar türlerine göre tekrardan net olarak tanımlandı, temizlendi ve sürdürülebilirlik için gerekli talimatlar, planlar oluşturulup ilgili alanlar belli periyotlarda denetlendi. 5S ile her şeyin görünürlüğü arttığı için problemler daha hızlı fark edilmeye başlandı, çalışanların motivasyonu arttı ve çok fazla aramadan istediklerini bulabilmelerini (yaklaşık 4 kat daha hızlı), zamanı doğru ve etkin kullanmalarını, kalitenin yükselmesini, iş sağlığı ve güvenliğinin daha etkin olmasını sağladı.

Üretim anlamında oluşturulan en ideal is akışlarını sağlayacak şekilde fabrika üretim ve depolama alanının yeni layout çalışmaları yapıldı. Yapılan layout planına göre 5000 m2 kare olan üretim ve depo
alanında üretim alanı 1. derece hijyen alanı içerisine alındı, dolum hatlarında “U” düzeninden “line” düzenine geçildi ve minimum %25’lik bos alan ve en az iki personel kazancı elde edildi. Ayrıca yeni layout düzeniyle bir ürünün üretilmesi, depolanması ve sevk edilmesi süresinde ve arada geçen mesafelerde %100 kazanç sağlandı.

Ayrıca sirke fermantasyon cihazlarının (asetatör) yeni oluşturulan üretim ekibiyle daha doğru, sağlıklı ve verimli kullanılması, sirke fermantasyon süresini 80-100 saatlerden 24-30 saatlere kadar düşürerek en az 80.000TL değerinde enerji kazancı sağladı. Bunun yanında Yakamoz Sirke Fermantasyon olarak mevcut performans seviyemizi, müşteri beklentilerine cevap verecek şekilde artırma yolunda Ar-Ge çalışmalarına
başlandı.