İçindekiler
Dergi Arşivi

Mikro ve Küçük İşletme Kategorisi Teşvik Ödülü

 

 Tayftar Tarım Hayvancılık Gıda Enerji Ürt. San. Tic. Ltd. Şti.

PROJE ADI: Sera Havası Neminin Alınarak Bitki Hastalıklarının Önlenmesi ve Sera Havasının Isıtılması ile Enerji Tasarrufu

Şirketimiz Tayftar Tarım Hayvancılık Gıda Enerji Üretim Sanayi Ticaret Limited Şirket i, 20 dönüm örtü altı modern topraksız yüksek sera tesisine sahiptir. Bu modern topraksız serada salkım domates üretimi ve satısı yapmaktadır. Topraksız modern seramızda bitkinin içinde bulunduğu tüm şartlar, bitki besleme sistemi, sulama sistemi, ortam ısısı kontrollü olarak sağlanmaktadır.

2015 yılı içerisinde seramızın bir bölümünü etkileyen mantar hastalığı Mildiyö (Kara Simsek), çok kısa sürede bitkilerimize zarar vermiştir. Bu hastalık nedeniyle yaklaşık 50 ton civarında ürün kaybımız
olmuştur.

Bu sorunların nedeni irdelendiğinde sera havasındaki fazla nemin bu sonuçlara neden olduğu görülmüştür. Çünkü seradaki havada fazla nem oluşması durumunda bitkiler çevresindeki yüksek bağıl
hava neminden dolayı kökleriyle aldıkları suyu, terleyerek yaprak gözeneklerinden dışarıya atamaz. Bitkide solunum ve terleme olayları azalır ya da durur. Ortamda yüksek nemin devam etmesi, solunumu,
beslenmeyi ve buna bağlı olarak, hücre bölünmesini ve çoğalması durduğundan, bitkideki büyüme mevcut hücrelerin fazla su etkisiyle boylarının uzaması seklinde ortaya çıkar. Bitkiler cılızlaşır, boya kaçar,
renkte açılma meydana gelir. Bitkilerde sadece beslenme bozukluğu meydana gelmez, aynı zamanda fizyolojik hastalıklar ortaya çıkar. Özellikle mantar ve bakteriyel hastalıklar meydana gelir. Bitkilerin bünyesi zayıfladığından bunlara yakalanma riski artar. Sera içerisindeki havanın nemi %85-100 arasında seyrettiği zamanlarda, büyük maddi kayıplara sebep olan mantar hastalıkları bas gösterir, bunların başlıcalarından biri de Mildiyö hastalığıdır.

Bu yüzden sorunun temelde, sera havasındaki yüksek nem olduğu tespitine varılarak, bu sorunun giderilmesine yönelik bir proje geliştirilmeye karar verildi. Projeyi geliştiren Tamga Endüstriyel Sistemler
firması, nem alma işleminin yanı sıra nemi alınan havanın sıcaklığının yaklaşık 9 °C daha ısıtılması ve ısıtılan bu havanın iyonize edilmesini önermiştir.

Proje bir buluşa konu olacak niteliktedir. Proje çıktıları itibarıyla bakıldığında cihaz, sera içerisindeki havayı emer, hava içerisindeki nemi, saf su haline getirerek hava içinden ayırır ve hortumla dışarı boşaltır. Cihaz içindeki nemi alınmış hava 9 °C ısıtılır ve negatif iyon yüklenerek sera içerisine geri basılır. Cihaz temelde dört isi aynı anda yapmak üzere tasarlanmıştır.

1. Havadan nem alma 2. Hava ısıtma 3. Havaya iyon yükleme 4. Hava dolasımı oluşturma

Bu yönüyle bakıldığında proje kapsamında geliştirilen nem alma cihazı birçok isteği ve özelliği karşılayabilen tümleşik ve yenilikçi (compact innovative) bir cihazdır. Topraksız modern sera uygulamalarında kullanılmasının yanında yüksek nem problemi ve beraber inde getirdiği sorunları çözmek adına birçok başka sektörde de hizmet verebilecek durumdadır.

Proje Sonuç Degerlendirmesi
Nem alma cihazları (NemSavar) kullanılması sonucunda;
1. Seramızda Mildiyö mantar hastalığı görülmemiştir.
2. Nemi alınan havanın 9 °C ısıtılması sonucunda, yakılan kömür miktarında da  %36 civarında bir düşüş söz konusudur.
3. Toplam üretimde 50 ton/yıl artış olmuştur.