İçindekiler
Dergi Arşivi

Mikro ve Küçük İşletme Kategorisi Üçüncülük Ödülü

 

 Algıfarm Veterinerlik Ekipmanlar Tarım Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti

PROJE ADI: Hayvancılıkta Yankı (RFID-RF) Sistemi

Türkiye hayvancılığında istenilen verim düzeylerine erişmek ve dışa bağımlılıktan kurtulmak stratejik en temel hedeflerdir. Bu hedefin yapıtaşlarından biri büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda üreme verimliliğinin artırılmasıdır. Diğeri de hayvanların iliklendirilmesinde ömür boyu kalıcı ve değiştirilemez bir kimlik verilmesidir. Projede RFID implant çipler kullanılarak düşük maliyetli ve yüksek verimli bir kızgınlık tespiti metodunun yanında değiştirilemez kalıcı bir kimliklendirmenin sağlanması hedeflenmiştir. Süt sığırı yetiştiriciliğinde ort. 21 günde bir görülen kızgınlığı kaçırmanın bir işletmeye maliyeti, inek basına 112-185 Dolar’dır. Tahmini bir hesapla sağmal süt sığırı sayımıza göre kaçırılan kızgınlıkların Türkiye ekonomisine yıllık maliyeti kabaca 436.527.711 Dolar‘dır.

Yankı sisteminin Ar-Ge aşamalarında, kızgınlık takibinde kullanılabilmesine ek olarak asılamaz bir kimliklendirme güvenliği oluşturduğu da anlaşılmıştır. Sistem denetim ve kontrol yetkileri T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde olmak kaydıyla “Hayvancılık İzleme ve Kontrol Sistemi (HIS)” ve
“Ulusal Suni Tohumlama Ağı (USUTA)” kurulmasına imkân sunmaktadır. Raporlar 2020 yılına kadar 1.114.692 adet aile işletmelerinin en az yarısının kapanacağını öngörmektedir. 20-49 hayvan sayısına
sahip 85.910 işletme başlangıç işletme sayılarıdır. Sistemi kullanabilecek toplam potansiyel işletme sayısı 106.255 adettir ve pazarın %8,6’lık kısmına denk gelmektedir. Teknolojik kızgınlık takip sistemlerini kullanabilen işletmeler mevcut işletmelerin %0,4’ünden azını oluşturmaktadır. Türkiye süt sığırı yetiştiriciliğinin %91,5’ini oluşturan küçük aile işletmelerinin %42,75’lik bölümünün kapanarak yerlerine daha profesyonel işletmelerin kurulacağı öngörülmektedir. Bu %42,75’lik bölüm yankı sistemi için ek potansiyel kullanım alanı oluşturacak bölümdür. Piyasada kullanılan teknolojik takip sistemleri küçük işletmelerin satın alamayacakları pahalı sistemlerdir. Yankı sistemi diğer teknolojik sistemlere göre %20-22 oranında daha verimlidir. Kızgınlık takibinde en yakın rakibinin 1/6 oranında satış rakamıyla her kesimden üreticinin kullanabileceği bir sistemdir. Sistem kızgınlık takibinde en etkin yol olan arama
boğasının hareketlerini okumaktadır. Bu bakımdan da doğru tespitte üstün bir özellik taşımaktadır. Bu özellikleri birleştirildiğinde Türkiye süt sığırı ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde etkin ve yüksek verimli kullanım alanı bulurken, Türkiye hayvancılığı üzerinde etkilerinin önemli ölçüde belirgin olması beklenebilir.