İçindekiler
Dergi Arşivi

Mobilya Sektöründe Rekabetçi Sektörler Programı

 

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali iş birliği çerçevesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı KOBİ'lerin altyapı ve teknoloji ihtiyaçlarını karşılayacak ortak kullanım atölyeleri ve üretim tesislerinin kurulmasından, yenilikçi teknolojilerle üretimin sağlanmasına, finansa erişim imkânlarının yaratılmasından ve turizm altyapısının geliştirilmesine kadar geniş bir alanda projelere finansal destek sağlıyor.

Destekler kapsamında Programın birinci döneminde mobilya sektöründen de 3 Proje hayata geçiriliyor. Küçük ve orta ölçekli mobilya üreticilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için ortak kullanım atölyeleri kurulması ve söz konusu KOBİ’lere markalaşma, pazarlama, ihracat, yenilikçi üretim teknikleri gibi konularda eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmesini içeren bu 3 proje Hatay, Kayseri ve Kastamonu illerimizde yer alıyor. Projelerle bu illerin bölgesel rekabet güçlerinin artırılması amaçlanıyor.

MOBİLYA ÜRETİMİNİN VE TEKNOLOJİSİNİN ALTYAPISINI GÜÇLENDİRME PROJESİ (MOBİTEK):

Kayseri mobilya sektörünün yeni bir atılım gerçekleştirmesi için Orta Anadolu Kalkınma Ajansı öncülüğünde hazırlanan “Mobilya Üretim Altyapısını Güçlendirme Projesi” (MOBİTEK), Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi, Mobilyacılar Odası ve Kocasinan Belediyesi ortaklığıyla Rekabetçi Sektörler Programı’na sunuldu.

KOBİ’lerin üretkenliği, verimliliği, pazarlama kabiliyeti ve ürün geliştirme kapasitesinin artırılması amaçlanan Proje’de, kurulacak ortak kullanım tesisi ile Kayseri’de mobilyacılık sektörünün farklı alanlarında çalışan 1500’den fazla KOBİ’ye hizmet verilmesi hedefleniyor. MOBİTEK Projesi’nin Kayseri mobilya sektörünün 2023 küresel hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunacağı belirtiliyor.

Ortak Kullanım Tesisi ile Düşük Maliyetli Seri Üretim

"Mobilya Üretim Altyapısını Güçlendirme Projesi" (MOBİTEK), yaklaşık 9,5 milyon Avro yatırımla hayata geçiriliyor. Proje ile panel mobilya üretiminde öne çıkan Kayseri’nin, katma değeri yüksek bir alan olan masif mobilya üretiminde uluslararası rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.
Proje kapsamında oluşturulan ortak kullanım tesisi, KOBİ’lerin iki temel ihtiyacı olan fiziksel ve kurumsal altyapıya çözüm üretecek. Üretime destek verecek olan MOBİTEK kapsamında kurulan tesiste, büyük mobilya şirketlerindeki gibi makine parkı yer alacak. KOBİ'ler, masif mobilya üretimi için gerekli olan her türlü teknolojik yeniliğe sahip makinelerden faydalanabilecek
MOBİTEK Projesi sayesinde ham maddeyi işleyerek yarı işlenmiş masif ağaçtan yapılmış mobilya üretiminde büyük kolaylık sağlanacak. Son ürün KOBİ’lerin kendi üretim birimlerinden çıkacak. Kapasiteleri zaman içinde artan KOBİ’ler daha fazla istihdam da yaratabilecek.

Proje iş geliştirme süreçlerine de önemli katkı sağlayacak. Ortak kullanım tesisinde KOBİ'lere pazarlama ve dış ticaret eğitimleri verilecek. MOBİTEK bünyesinde yer alan sosyal, teknik, üretim, depolama, bilişim ve iletişim teknolojileri gibi birimlerde, KOBİ’lerin kurumsal altyapısının gelişmesi ve sürdürülebilirliğine de destek sağlanacak.
 


Yaklaşık 8.500 m² büyüklüğünde kapalı tesis alanına sahip ve Ağustos 2016 itibarıyla %30 düzeyinde tamamlanmış inşaatın 2017 yılı Şubat ayında bitmesi planlanmaktadır. Proje kapsamında satın alınacak makineler ve eğitim/danışmanlık hizmetleri için ihale çalışmaları devam etmektedir.

ENDÜSTRİYEL ORMAN ÜRÜNLERİ İÇİN ORTAK KULLANIM İŞLEME TESİSİ KURULMASI PROJESİ:

Kastamonu’da 700’e yakın KOBİ orman ürünleri sektöründe faaliyet gösteriyor. Ancak KOBİ’ler değişen tüketici taleplerine cevap vermek, gelişen teknolojiye uyum sağlamak, ham madde temininde yüksek maliyet ve küçük çalışma alanları gibi konularda ciddi sorunlar yaşıyor.

Yaklaşık 10 milyon Avro yatırımla hayata geçirilen Kastamonu’da Endüstriyel Orman Ürünleri İçin Ortak Kullanım İşleme Tesisi Kurulması Projesi ile orman ürünlerinde verimliliğe dayalı bir üretim gerçekleştirilmesi, üretim çeşitliliği sağlanması ve bölgenin rekabet gücünün artırılarak sosyo-ekonomik gelişime katkı sağlanması hedefleniyor.
Bu sorunlara köklü çözüm bulmak amacıyla Kastamonu Ticaret Borsası tarafından Rekabetçi Sektörler Programına sunulan Endüstriyel Orman Ürünleri İçin Ortak Kullanım İşleme Tesisi Kurulması Projesi, üretim sürecini tek çatı altında toplayarak sektördeki yerel KOBİ’lerin var olan becerilerinin gelişimine katkı sağlamayı ve geniş bir tüketici pazarında söz sahibi olabilmelerini hedefliyor.

Toplam bütçesi yaklaşık 9,5 milyon Avro (33 milyon TL) olan proje kapsamında oluşturulacak ortak kullanıma açık tesis, verimliliğe dayalı üretimle yerel ekonominin dönüşümüne katkı sağlayacak. Tesiste gerekli tüm araç ve makine alanlarının yanı sıra bilişim ve iletişimde son teknolojileri barındıran bilgi ve danışma ofisleri de yer alacak.

Pazar Taleplerine Yönelik Ürün Çeşitliliği
Ortak kullanım tesisi KOBİ’ler tarafından verilecek siparişler üzerinden işleyecek. Tesise sipariş veren işletmelere doğrudan ham madde temini, masif ve lamine ahşap malzemelerin birinci sınıf yarı mamullerinin üretilmesi, yarı mamul ürünler üzerindeki teknik işlemlerin yapılması gibi hizmetler sunulacak. Proje ile fırınlanmış kereste, kapı pencere doğramaları, lamine masif parke, lambri döşeme, bina dış ahşap kaplama, masif mobilya ve eskitme mobilya yarı mamulleri, ahşap ev, ahşap el oymacılığı yarı mamulü, gibi üretim alanlarının desteklenmesi hedefleniyor.
 

Proje kapsamında KOBİ’lere ayrıca her türlü yeni üretim yöntemi ve teknik çizim gibi alanlarda danışmanlık desteği verilecek, çalışanlar işletme sermayesi yönetimi, ürünlerin çeşitlendirilmesi ve rekabet konularında eğitim alacak. Projenin tamamlanmasının ardından tesisten yararlanacak mobilya üreticilerinin üretim giderlerini ortalama yüzde 10-20 arasında düşürmesi de hedefler arasında yer alıyor. Bu sayede işletmelerin rekabet gücü artırılırken istihdamın da artması ve Kastamonu’nun sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağlanması bekleniyor.  İnşaatı 2016 Ağustos ayında tamamlanan Proje’nin tüm aşamalarının 2017 sonunda bitmesi planlanmaktadır.

HAND MADE İN HATAY PROJESİ

Hatay el yapımı klasik mobilyacılık ise yüzyıllardır bölgede önemli bir yere sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Ancak Hatay mobilyacılık sektörü markalaşma, tasarım ve Ar-Ge yatırımı olmak üzere üç temel sorunla karşı karşıya bulunuyor. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, bölgede KOBİ ağırlıklı sürdürülen mobilyacılık sektörünün üretim kalitesi ve kapasitesini geliştirmek, uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmak, yeni tasarımlar geliştirmek ve markalaşmak amacıyla Rekabetçi Sektörler Programı’ndan yararlanarak önemli bir projeye imza attı. “Antakya Mobilyacılığının Geliştirilmesi Projesi (Hand Made in Hatay)”, 7.3 milyon Avro (24,3 milyon TL) yatırımla gerçekleştiriliyor.

Hand Made in Hatay Projesi, 7.3 milyon Avro yatırımla mobilya üreticisi KOBİ'lere markalaşma, tasarım ve Ar-Ge imkânı sağlayarak bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Tüm KOBİ'lere Açık Ortak Üretim Tesisi ve Yeni İş Fırsatları
Proje kapsamında kurulan ortak mobilya üretim tesisi, ileri teknoloji makine ve üretim ekipmanları ile el yapımı mobilya üreticilerine üretim hizmeti sunarak onlara üretimlerini geliştirme ve bunun yanı sıra teknik ve idari alanlarda eğitim ve danışmanlık alma fırsatı sunuyor. Tesisin hayata geçmesiyle birlikte, bölgedeki KOBİ'lerin kaliteli üretim standardını yakalayarak rekabet güçlerini artırmaları hedefleniyor.

Proje ile Hatay'ın özellikle el yapımı mobilya konusunda Türkiye'de ve yurt dışında ön plana çıkması planlanıyor. Bölgedeki mobilya üreticisi KOBİ'lerin markalaşmaları için proje kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilerek KOBİ'lerin iş hacimlerinin artırılmasına katkı sağlanacak.

Proje ile Hatay halkına yeni istihdam olanakları sağlanması ve bölgenin sosyo ekonomik kalkınmasına ivme kazandırılması hedefleniyor. Tesis hizmet vermeye başladığında, mobilya üreten bölge KOBİ'leri, nakliyeciler, ihracatçılar ve orman tabanlı sanayi sektörü gibi birçok sektörde yer alan işletmeler için yeni iş fırsatlarının doğması bekleniyor.