İçindekiler
Dergi Arşivi

OECD 2016 Verimlilik Küresel Forumu

 

Verimlilik artış hızı OECD üyesi ülkelerde yavaşlamakta ve geleceğe ilişkin politika arayışları gündeme gelmektedir. Pek çok ülkede verimlilik konusunu odağına almış kamu kurumu bulunmakta ve çalışmalar yürütülmektedir. Söz konusu kurumların yaptığı münferit çalışmalara uluslararası iş birliği, iletişim ve bilgi paylaşımının katkı sağlayacağı düşünülerek OECD tarafından ilk aşamada 16 üye ülkenin katılımıyla Verimlilik Küresel Forumu oluşturulması 6-7 Temmuz 2015 tarihinde Meksika’da yapılan Verimlilik Zirvesi (Productivity Summit: Global Dialogue on the Future of Productivity: Towards an OECD Productivity Network) Toplantısı’nda kararlaştırılmış, ülkemizin de yönetim kurulunda yer almasına karar verilmiştir.

OECD üyesi ülkelerin verimlilik alanında çalışan kamu kurumlarının deneyimlerini ve iyi uygulama örneklerini paylaşmalarını, veri alış verişini, araştırma sonuçlarını tartışmalarını ve ortak çalışmalar yürütmelerini sağlamak amacıyla 2016 Verimlilik Küresel Forumu 7-8 Temmuz 2016 tarihlerinde, Portekiz hükümetinin ev sahipliğinde Lizbon kentinde düzenlenmiştir. Ülkemizden konuyla ilgili çalışmalar yürütmekte olan kamu kurumlarından temsilcilerin katıldığı foruma Bakanlığımızı temsilen Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz’ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Uzmanları Faik Yücel Günaydın ve Gül Taşkıran Battal katılmışlardır.

Etkinliğin açılış oturumunda Portekiz Bilim, Teknoloji ve Yüksek Öğrenim Bakanı Manuel Heitor ve OECD G20 Şerpası Gabriela Ramos birer konuşma yapmış ve genel olarak 1990’lı yıllardan itibaren verimlilik oranlarındaki düşüşten bahsetmişlerdir. Manuel Heitor yaptığı konuşmada Avrupa Birliği ve ABD içinde Ar-Ge, bilim ve teknoloji alanında gözlemlenen bölgesel farklılıklara dikkat çekmiş, kamu kesimi tarafından Ar-Ge yapılmasının özel sektörün bu alanda eksik kalmasına bağlı olduğunu dile getirmiştir. Gabriela Ramos ise verimlilik düşüşünün yanı sıra yeni kurulan işletmelerin sayısındaki azalmaya ve verimlilik oranlarındaki bölgesel farklılaşmalara dikkat çekmiş, çoğu OECD ülkesinde gelir dağılımındaki eşitsizliğin artmakta olduğunu dile getirmiştir.

40’tan fazla ülkeden temsilcinin katıldığı 2 gün süren etkinlikte 10 farklı oturumda 30’dan fazla konuşmacı yer almıştır. Oturumlarda genel olarak küresel finansal krizden önceki dönemde başlayan ve OECD üyesi ülkelerin hemen hepsinde gözlenen verimlilik düşüşleri ele alınmış, düşüşün nedenleri ve çıkış yolları tartışılmıştır. Her geçen gün hızla ilerleyen teknolojik gelişmelere, giderek artan iş gücü niteliklerine rağmen verimlilikte yaşanan darboğazı ortaya koyan karşılaştırmalı çalışmalara ek olarak darboğazı aşmak için gerekli görülen politika önerileri de konuşmalarda dile getirilmiştir. “Verimliliğin Yayılması ve Kamu Politikası”, “Verimlilik Farklılaşmaları”, “Verimlilik, Küresel Değer Zincirleri ve Ticaret İlişkisi”, “Verimlilik Artışı İçin Kurumsal Yapılanma”, “Kamu Kesiminde Verimlilik” gibi başlıklarda oturumların düzenlendiği etkinlikte Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz “Yığılma Ekonomileri ve Verimlilik” oturumunda oturum başkanlığı yapmıştır.

Önümüzdeki dönemde etkinlik boyunca dile getirilen öneriler doğrultusunda geliştirilerek devam etmesi öngörülen forumun aşağıda adresi yer alan web sayfasından önemli dokümanlara ve yapılan sunumların videolarına ulaşılabilir.

http://www.oecd.org/global-forum-productivity/