İçindekiler
Dergi Arşivi

OECD Verimlilik Göstergeleri Özet Kitabı 2013

 

Verimlilik ölçümü ve analizindeki konusundaki çalışmalar, OECD tarafından üretilen uluslararası rekabetçilik ve ekonomik büyümeye yönelik politika önerilerine ilişkin ihtiyaçları karşılamak üzere, OECD’nin üzerinde durduğu önemli bir konu haline gelmiştir.

2008 mali krizi ve Euro bölgesi krizi sonrasında, rekabetçilik konusu politika gündeminin üst sıralarında yer almaya başlamıştır. Bu konuda, verimlilik ve birim işgücü maliyetlerine ilişkin göstergeler oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çerçevede, OECD Verimlilik Göstergeleri Özet Kitapları (OECD Compendium of Productivity Indicators) mevcut ve uzun dönemdeki verimlilik düzeyleri ve OECD ülkelerinde büyüme eğilimleri hakkında geniş bir bakış sunan periyodik bir yayın halini almıştır. Bu kapsamda OECD Verimlilik Göstergeleri Özet Kitabı 2013 (OECD Compendium of Productivity Indicators 2013) yayınlanan son kitaptır. Verimlilik göstergelerinin derlenme süreci ve ülke karşılaştırmaları konusunda karşılaştığı bazı önemli ölçüm sorunlarına yayında yer verilmiş ve analiz sürecinde yapılması gerekenler hakkında araştırmacılara gerekli öneri ve uyarılar sunulmuştur. Ekonomik büyüme ve gelişmenin ana göstergesi olan verimliliğin rolünü, işgücü, sermaye ve diğer faktörlerin ekonomik büyümeye katkılarını ele alarak incelemektedir. Bununla birlikte, verimlilik, ticaret ve uluslararası rekabet arasındaki ilişki analiz edilmekte, işgücü ve çoklu faktör verimliliği büyümesinin eğiliminin nasıl olacağı sorgulanmaktadır.

OECD Verimlilik Göstergeleri Özet Kitabı’nın hazırlanmasındaki ana amaç, verileri sağlanabilen 34 OECD ülkesinin 1995-2012 yılları arasında sektörler ve tüm ekonomi genelini kapsayan OECD Verimlilik veritabanının geliştirilmesine yönelik uluslar arası düzeyde karşılaştırılabilir göstergeler üretmektir. Bu sayede özet kitap, OECD ülkelerinin verimlilik düzeyleri ve büyüme eğilimleri hakkında uzun dönemli ve geniş bir bakış açısı sunmaktadır. Kitap araştırmacılara başlıca şu konuları sunmaktadır.

• Ekonomik büyüme ve gelişmenin ana etmeni olarak verimlilik
• Ekonomik büyümede işgücü, sermaye ve çoklu faktör verimliliği büyümesinin rolü
• Sektörlerin tek başına ve bütünleşik olarak işgücü verimliliği büyümesine katkıları
• Verimlilik, birim emek maliyeti, ticaret ve uluslar arası rekabet arasındaki ilişki
• İşgücü ve çoklu faktör verimliliği büyümesinin dönemsel değişimi

OECD Verimlilik Göstergeleri Özet Kitabı incelendiğinde, verimlilik alanında kaynak niteliğinde olacak pek çok analizlerin yapıldığı görülmektedir. OECD verimlilik veritabanında sektörel düzeyde yer alan veriler kullanılarak işgücü verimliliği, çoklu faktör verimliliği, birim emek maliyetleri ve bunların bileşenleri ölçülmüştür. Çalışılan saat ölçümleri kullanılarak yapılan verimlilik ve birim emek maliyeti göstergeleri tutarlılık sağlayacak şekilde zaman içerisinde ve ülkeler itibariyle çapraz karşılaştırmalar yapılmıştır. Verimlilik veritabanındaki verilerle, sermaye stoku ve sermaye hizmetlerini ölçmenin zorluklarından bahsedilmiştir.

Kitapta Türkiye ile ilgili olarak, ekonomi genelinde yıllık ortalama değişimlerin ele alındığı kişi başına düşen GSYİH’nın bileşenleri ve gelişimi, çalışılan saat başına GSYİH ve çalışan kişi başına GSYİH hesaplamaları verilmiştir. Bunun yanında ticaret ve verimlilik başlığı altında yer alan kişi başına düşen ithalat ve çalışılan saat başına düşen ihracat oranları ele alınmıştır.