İçindekiler
Dergi Arşivi

OECD Verimlilik Zirvesi 6-7 Temmuz Tarihlerinde Meksika Gerçekleştirildi

 

OECD Verimlilik Zirvesi (Productivity Summit: Global Dialogue on The Future of Productivity: Towards an OECD Productivity Network) 6-7 Temmuz 2015 tarihlerinde Meksika’nın Meksiko kentinde gerçekleştirildi. Meksika devletinin ev sahipliğini yaptığı Zirve’ye; Meksika Devlet Başkanı Enrique Peña Nieto ve Maliye Bakanı Luis Videgaray Caso da özel konuşmacı olarak katıldı. OECD Genel Sekreteri Angel Gurría, Meksika ve OECD üyesi ülkeler, üye olmayan gözlemci ülkeler ve OECD çalışanlarından olmak üzere toplam 30 ülkeden üst düzey katılım sağlandı. Toplantıda ülkemiz heyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz başkanlığında, Hazine Müsteşarlığı Devlet Destekleri Genel Müdürü Mehmet Yener, Genel Müdür Yardımcısı Atilla Yardımcı, T.C. Merkez Bankası Araştırma ve Para Politikası Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Semih Tümen’den oluştu.

Zirve’de açılış konuşmaları ve Meksika’da yeni kurulan bakanlıklar arası (Maliye Bakanlığı, Hazine ve Krediler Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı) Verimlilik Komisyonu protokol imza töreninin ardından oturumlara geçildi.

Birinci gün ilk oturumda Meksika Ekonomi Bakanı Ildefonso Guajardo Villarreal’in moderatörlüğünde McKinsey Global Institute temsilcisinin ana konuşmacı ve Arjantin, Kolombiya, İspanya, Meksika ve ILO temsilcilerinin bulunduğu panelde verimlilik alanındaki gelişmeler ve ülkelerin politika seçenekleri tartışıldı. Öğle arasında OECD baş ekonomisti Catherine L. Mann tarafından “verimlilik neden önemlidir?” ve Chicago School of Business’tan Prof. Chang-tai Hsieh tarafından “verimlilik nasıl artırılabilir?” konulu bildiriler sunuldu. Öğleden sonraki iki ayrı oturumda ise verimliliği etkileyen etmenler ve verimliliğin geleceği ve muhtemel politikalar konusu ile verimliliğe dayalı kalkınmayı yeniden düşünmek konuları işlendi, aynı zamanda OECD tarafından hazırlanan Future of Productivity – Verimliliğin Geleceği adlı araştırmanın yayımlandığı kitabın tanıtımı yapıldı.

İkinci gün ilk oturumda Avustralya ve Yeni Zelanda Kamu Yönetimi Okulu Dekanı Gary Banks tarafından ülkelerin verimlilik artışını desteklemek için oluşturdukları kurumsal yapılanmalar ve politika tercihlerini özetleyen bir sunum yapıldı. Sonraki üç ayrı oturumda yuvarlak masa toplantısı formatında sırayla OECD üyesi ve gözlemci ülkeler kendi kurumsal yapıları ve politika çerçeveleri hakkında bilgi verdi. Oturumların başında daha önce OECD sekretaryasına iletilen ülke anket formlarından derlenen bilgiler çerçevesinde oluşturulan genel özet rapor OECD tarafından sunuldu. Yuvarlak masa oturumlarının üçüncüsünde yer alan ülkemiz adına Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz tarafından Türkiye’deki verimlilik kurumsal yapılanması ve Onuncu Kalkınma Planı Öncelikli Dönüşüm Programları, Türkiye Sanayi Stratejisi ve Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı başta olmak üzere bu alandaki politika ve stratejiler hakkında bilgiler içeren sunum yapıldı. Ülke tecrübelerinin aktarıldığı yuvarlak masa oturumlarının ardından gerçekleştirilen son oturumda ise OECD ECO ve DSTI tarafından kurulması önerilen Verimlilik Ağı’nın nasıl olması gerektiği hakkında ülke görüşleri dile getirildi.

OECD bünyesinde son dönemde verimlilik ile ilgili çalışmalara artan bir önem verilmektedir. Verimlilik alanında ülkeler arası karşılaştırmayı hedefleyen çeşitli araştırma projeleri (DynEmp ve MultiProd) başlatıldı. Bu çalışmalara Bakanlığımız da Verimlilik Genel Müdürlüğü ile katılmaktadır. Ayrıca yakın dönemde OECD yönetimince ülkelerin kendi içinde yürüttüğü çalışmaları ve bu çalışmaları yapan kurumları bir araya getirecek yeni bir yapılanma önerisi de geliştirildi. OECD Verimlilik Ağı (OECD Productivity Network) adı ile önerilen bu yeni yapı hakkındaki görüşler bu toplantıda da dile getirilmiş olup önerilen yapının şekillenmesinde öncü çalışmaları yapacak Yürütme Komitesi’nde (Steering Committe) ülkemizin de yer alması teklif edilmiş ve OECD sekretaryasınca da uygun bulunmuştur. Yeni yapılanmanın, ülkelerin görüşleri doğrultusunda OECD’nin çeşitli konularda düzenlediği Global Forum formatında başlatılması ve gelecekteki gelişmelere göre kurumsal yapısının şekillendirilmesi fikri ağırlık kazanmıştır. Kesin tasarım ülkemizin de içinde olacağı Yürütme Komitesi’nin çalışmaları sonucu belirlenecektir.

Zirve, bir sonraki zirveye ev sahipliği yapmak isteyen Portekiz’in önerisi üzerine 2016 yılında Portekiz’de tekrarlanmak üzere sona ermiştir.