İçindekiler
Dergi Arşivi

Orta Büyüklükteki İşletme Kategorisi Birincilik Ödülü

 

Yıldız Gaz Armatürler. A.Ş.

PROJE ADI: Müsteri Taleplerindeki Ani Değişikliklerin Üretimde Yol Açtığı Verimsizlikleri Ortadan Kaldırmak Için KANBAN Sistemi Kurulması

Şirketimizin satış kanalları ve bayi yapısı ve bayilerinde uyguladığı prim sistemi sebebiyle yılın son aylarındaki siparişlerde ani artışlar oluşmaktadır.

Siparişlerde ortaya çıkan bu ani dalgalanmaların literatürde Kamçı Etkisi (Bullwhip Effect) olarak adlandırılan etki sebebiyle tedarik zincirinde ±%40’a kadar dalgalanmaya yol açabileceği bilinmektedir.

Şirket üst yönetimi taleplerdeki dalgalanmaların şirket içindeki üretim (montaj, CNC talaşlı imalat) süreçlerinde sebep olduğu verimsizliklere bağlı olarak yaşanan eksikli sevkiyatların minimize edilip ortadan kaldırılması hedefini ortaya koymuştur.

Bu hedef doğrultusunda yapılan mevcut durum analizlerinde:
• Yıllık ortalaması >%85 olan tam (eksiksiz) sevkiyat oranının yılın son aylarında <%70 seviyelerine düştüğü
• Yıllık ortalaması <%15 olan montaj bandındaki eksik malzemeli is emirleri oranının yılın son aylarında >%30 seviyelerine çıktığı görülmüştür. Bu performans düşüklüklerini ortadan kaldırmak için kurulan proje
ekibi, öncelikle sürecin Değer Akış Haritalamasını hazırlamış ve bu kapsamda;
• [yurt içi mamul depo] -> [yarı mamul depo + montaj] ve
• [yarı mamul depo + montaj] -> [CNC talaşlı imalat] bölümleri arasında isleyen iki KANBAN sistemi kurulmasına karar vermiştir.

Kurulan KANBAN sistemleri sayesinde müşterinin siparişlerinin yurt içi mamul depodan sevk edilmesi
sağlanmış, yurt içi mamul depodan çıkan KANBAN sinyali sayesinde yarı mamul depodan montaj hattına malzeme akısı ve üretimi, diğer taraftan montaj hattı ve bu hattı besleyen yarı mamul depodan çıkan KANBAN sinyali sayesinde talaşlı imalatta yer alan CNC makinelerin isleri planlanmıştır.

Bu proje sayesinde elde edilen kazançlarımız aşağıdaki gibidir:
• 2015 sonunda %70’in altına düsen eksiksiz sevkiyat oranımız 2016 sonunda %85-90 seviyelerinde
gerçekleşmiştir:
• 2015 sonunda %30’un üstüne çıkan eksik malzemeli iş emirleri oranımız 2016 sonunda tek haneli (%7-9) seviyelerde gerçekleşmiştir.