İçindekiler
Dergi Arşivi

Orta Büyüklükteki İşletme Kategorisi Üçüncülük Ödülü

 

Berdan Civata Sanayi A.Ş.

PROJE ADI: Basma Presinde Çekme Testi Cihazı

Civata, saplama ve benzeri bağlantı  elemanları; rüzgâr santralleri, çelik yapılar, makine, uçak, gemi inşa
sanayi, rafineriler, petrokimya tesisleri, endüstriyel tesisler, baraj inşaatları gibi birçok alanda kullanılan ve bu sistemlerin tamamı göz önünde bulundurulduğunda belki de en önemli ve en kritik göreve sahip olan makine elemanlarıdır.

Projemizdeki esas amaç, M80, M100 gibi büyük çaplı cıvataların veya makine parçalarının kusursuz ve yüksek kalitelerde üretimlerini %100 güvenli olarak gerçekleştirebildiğinden emin olmak için kalite kontrol basamağını kuvvetlendirecek yeni bir cihaz geliştirmektir. Büyük çaplı cıvataların çaplarını inceltmeden, kullanım yerlerinde maruz kalacakları yüklere kadar birebir yüklenerek dayanım özelliklerini test edebilmek için güçlü bir cihaza ihtiyaç vardır. Türkiye’nin sektörde akredite belgesine sahip tek laboratuvarında bulunan test cihazlarından birisi 500 ton güçte basma yoluyla çekme testi yapabilen bir cihazdır. Bu güçte bir cihazın Türkiye’de ve Avrupa’da henüz kullanıldığı görülmemiştir.

Çekme testi cihazlarının en büyüğü 300 ton güçte Almanya’da olup 3,5 m civarında bir boya sahiptir. 2015 yılı sonuna kadar Türkiye’deki en güçlü çekme testi cihazının (Gebze TSE’deki 200 tonluk) boyu 3,2 m ağırlığı ise 2,5 tondur. Patenti Berdan’a ait cihazımızın gücü ise 500 ton olup çekme dayanım testini basma yoluyla yaptığımız için cihazın boyu 1,5 m, ağırlığı ise 750 kiloya düşürülebilmiştir.

Cihazın sanayi sektörüne kazandırılması ile çok önemli bir açık kapanacak, baraj, köprü, uçak hangarları RES v.b. büyük hacimli tesis ve çelik yapılarda kullanılan %100 güvenilir olması gereken büyük çaplı cıvataların veya kritik öneme haiz makine parçalarının standartlara uygun üretimi ve kalite kontrollerinin güvenli olarak yapılması mümkün olabilecektir.

Mevcut tekniğin durumunda, çekme testi cihazları gerek maliyetleri açısından gerekse taşınma güçlükleri sebebiyle KOBİ ve benzeri küçük ölçekli sanayicilere ulaşamamaktadır. Bundan dolayı düşük maliyetli kolayca taşınabilen ve az yer kaplayan bir çekme testi cihazının varlığı gerekli görülerek basma yoluyla çekme testi cihazı tasarlanmıştır.

Cihazın patenti için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru 34 ay önce yapılmış olup Almanya ve Ispanya’dan 10 yıl korumalı patentler alınmıştır. Çekme testi tezgâh güçlerinin yetmediği yerlerde cıvata çapları maksimum %25 inceltilerek çekme testi yapılabilir. Özetlemek gerekirse; bu cihazın düşünülmesi ve üretilmesiyle çok büyük çaplı cıvataların veya somunların parçaları birebir (inceltilmeden) dayanım
testlerini yapmak mümkün olabilmekte ayrıca küçük çaplı parçaların her atölyede test yapılabilir hale gelmesi bu küçültülmüş, kısaltılmış, hafifletilmiş ve ucuzlatılmış cihaz sayesinde mümkün olabilecektir.

Türkiye Ihracatçılar Meclisi (TIM)’nin inovatif ürün ihraç eden firmaları yarışa soktuğu ve inovaLIG adını verdiği yarışta bu cihaz ile yarışan Berdan Cıvata 488 firmadan seçilen 15 firma arasına girerek kendi grubunda 2015’te 2’nci olma başarısını göstermiştir.