İçindekiler
Dergi Arşivi

Rekabetçi Sektörler Programında Odalar ve Borsalar ile Geliştirilen Projeler

 

Avrupa Birliği – Türkiye ilişkilerinin en önemli boyutlarından birisini “mali işbirliği” alanı oluşturuyor. Avrupa Birliği, 2007–2013 programlama döneminde aday ve potansiyel aday ülkelere farklı araçlarla sağladığı mali yardımları Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) adıyla tek bir çerçeve altında topladı. Bu aracın iki temel amacı bulunuyor; birincisi aday ülkeleri üyeliğe hazırlık yönünde desteklemek, ikincisi ise bu ülkelerin üyelik sonrası kullanacakları Birlik Fonlarının (Yapısal Fonlar ve Uyum Fonu) programlama, yönetim ve uygulama süreçlerine hazırlanmasına yardımcı olmak.

IPA sisteminin önemli araçlarından biri olan Rekabetçi Sektörler Programı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Rekabetçi Sektörler Programı’nın birinci döneminde 60’a yakın proje desteklenmiş olup hâlihazırda bu projelerin 40’ı uygulamaya geçmiş bulunuyor. Programın birinci dönemindeki projelerin 10 tanesi, odalar ve borsaların ortaklığı ile geliştirilen projeler olup dokuz tanesi uygulama aşamasında. Yaklaşık bütçesi 81 milyon avro olan bu projeler; araştırma ve uygulama merkezlerinden lisanslı depolara, ortak kullanım atölye ve tesislerinden laboratuvarlara kadar farklı alanlardaki yatırımlardan oluşuyor. Rekabetçi Sektörler Programı, sanayi ve ticaret odaları ile borsaların bölgelerinde ihtiyaç duydukları altyapı, tedarik ve uzun dönemli danışmanlık hizmetlerini bu desteklerle karşılıyor.

Araştırma Merkezleri ve Laboratuvarlar
Rize Ticaret ve Sanayi Odasının sunduğu Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi Projesi ile Ar-Ge, inovasyon ve teknoloji altyapısı sağlanarak KOBİ’lere yüksek kalitede hizmet sunuluyor. Çay endüstrisinin rekabet edebilme gücü artırılırken, çay üreticisi KOBİ’lerin ürün kalitelerinin ve pazarlama kapasitelerinin artırılması için gerekli olan çalışmalar hayata geçiriliyor. Bu bağlamda rekabet edebilirlik analizleriyle yürütülecek olan plan ve stratejiler geliştiriliyor. Bu merkezde ayrıca, Ar-Ge hizmetlerinin uygulanması, eğitim-danışmanlık hizmetleri ve stratejik araştırma çalışmaları da yürütülmesi planlanıyor. Çay işleme, paketleme ünitesi, deposu ve yönetim için gerekli olan binalar inşa ediliyor. Bu tesislere yönelik; pilot siyah çay üretim ünitesi alınması, çay paketleme makineleri tedarik edilmesi ve bir laboratuvar oluşturularak analiz için gerekli ortamın sağlanması da proje faaliyetleri arasında yer alıyor.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odasının sunduğu Samsun Uluslararası Akredite Metal Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarı Projesi ile metal sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik metal test laboratuvarı, metroloji ve kalibrasyon test laboratuvarı, kontrol laboratuvarı olmak üzere üç ana laboratuvardan oluşan merkez kuruluyor. Laboratuvar merkezinin, eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile kurumsal yönden desteklenerek etkin bir şekilde çalıştırılması amaçlanıyor.

Lisanslı Depolar
Giresun Ticaret Borsasının sunduğu Fındık Lisanslı Deposu ve Fındık Borsası Projesi ile ülkemizin en yoğun fındık üretiminin yapıldığı illerden biri olan Giresun’da örnek bir lisanslı depo kuruluyor. Depolara ek olarak proje kapsamında fındık borsasının da hayata geçirilmesi tasarlandı. Proje ile fındık işleyen KOBİ’lerin rekabet güçlerinin artırılmasına ve depolama koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlanması bekleniyor.

Şanlıurfa Ticaret Borsasının sunduğu Şanlıurfa Hububat Borsası ve Lisanslı Depo Projesi ile Şanlıurfa ilinde yaklaşık 90 bin tonluk lisanslı hububat deposu kuruluyor. İdari binanın inşası, deponun verimli bir şekilde işletilmesi için ihtiyaç duyulan iş planları ve hizmet kılavuzlarının oluşturulması, depoya kabulün gerçekleştirilmesi için bir laboratuvarın kurulması, KOBİ’lerin ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve buna göre eğitim-danışmanlık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin sunduğu Şanlıurfa Pamuk Borsası ve Lisanslı Depo Projesi ile Şanlıurfa ilinde 25 bin ton kapasiteli bir lisanslı pamuk deposunun ve laboratuvarının tesis edilmesi ve elektronik ürün senedinin tesisi için bilgi işlem altyapısının kurulması amaçlanıyor.

Ortak Kullanım Atölyeleri
Kastamonu Ticaret Borsasının sunduğu Endüstriyel Orman Ürünleri İçin Ortak Kullanım İşleme Tesisi Projesi, orman ürünlerinin işlenmesi için bir ortak kullanım atölyesinin kurulması ve atölye yönetim ve otomasyon sisteminin oluşturulmasını amaçlıyor. Yaklaşık bütçesi 10 milyon Avro olan proje ile ayrıca gerekli tüm araç, makine ve bilişim teknolojilerini barındıran, bilgi ve danışma ofislerinin de yer alacağı tesisin, verimliliğe dayalı üretimle yerel ekonominin dönüşümüne katkı sağlaması bekleniyor. Ortak kullanım tesisi KOBİ’ler tarafından verilecek siparişler üzerinden işleyecek. Parasını ödeyerek siparişini veren işletmelere doğrudan ham madde temini, masif ve lamine ahşap malzemelerin birinci sınıf yarı mamullerinin üretilmesi, yarı mamul ürünler üzerindeki teknik işlemlerin yapılması gibi hizmetler sunulacak.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odasının sunduğu Hand Made in Hatay Projesi (Hatay Mobilyacılar için Ortak Kullanım Atölyesi Projesi) ile Hatay ilinde el işçiliği ile üretim yapan, mobilya ve ahşap işleme faaliyetinde bulunan KOBİ’lerin ortak kullanımına yönelik olarak teknolojik imkânlara sahip bir atölye tesis ediliyor. Ayrıca Proje ile el işçiliği üretimini tekrar canlandırmak, niş pazarlar için ürün oluşturmak, KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmak amacıyla eğitim-danışmanlık, tanıtım, promosyon ve pazarlama çalışmaları da yapılıyor.

Amasya Esnaf ve Sanatkârlar Odalarının sunduğu Amasya’da Mobilya ve Otomotiv Sektöründe Ortak Kullanım Tesisi ve Küçük İşletmelere Danışmanlık Hizmeti Merkezi Sağlanması Projesi’nin amacı; Amasya’daki mobilya üreticisi ve otomobil tamircisi mikro girişimcilerin rekabet edebilirliğini artırmak ve böylece Amasya’nın sosyo-ekonomik gelişmişliğine katkıda bulunmak. Proje kapsamında Amasya’daki mobilya üreticileri ve araba tamircilerinin ortak kullanımlarına yönelik atölyelerin kurulması hedefleniyor.

KOBİ’lere Hizmet Eden Diğer Projelerimiz
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin sunduğu Avrupa-Türkiye İş Merkezleri Ağının Genişletilmesi Projesi ile Sivas, Hatay, Batman ve Van illerimizde ABİGEM’ler (Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezleri) desteklenerek, KOBİ’lerin kuruluş süreçlerinde yaşadığı sorunları azaltmak ve kurulduktan sonra rekabet edebilirliğini artırmak amaçlanıyor. Ayrıca proje ile bölgedeki KOBİ’lere sürdürülebilir çevre ve kadın istihdamı konusunda eğitim ve danışmanlık hizmeti de veriliyor. Oldukça başarılı sonuçların elde edildiği proje sayesinde bölgedeki ABİGEM’lerin teknik kapasiteleri de geliştirildi.

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odasının sunduğu Yozgat İş Destek Merkezi Projesi ile Yozgat’ta yeni bir yatırım destek ofisi kurularak bu ilde faaliyet gösteren KOBİ’lere ihtiyaç duyacakları danışmanlık hizmetlerinin sunulması planlanıyor. Böylelikle ildeki işletmelerin rekabet edebilirliğini artırmak ve girişimciliği teşvik etmek amaçlanıyor.