İçindekiler
Dergi Arşivi

Rekabetçi Sektörler Programında Yeni Dönem Başladı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, imalat sanayisine verecekleri desteklerde, ithal ikamesi yapabilecek ürünler üreten ve ülkenin cari açığının düşürülmesine katkı sağlayacak proje başvuruları beklediklerini kaydetti.

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Yeter ki doğru kurgulanmış, iyi hazırlanmış projelerle bize başvurulsun. Biz kamunun tüm imkânlarını bu projeleri desteklemek için seferber etmeye hazırız. Bu amaçla birçok farklı kurum farklı programlar uyguluyor. Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA), bu tür programlarımızdan birisidir" dedi.

Özlü, Rekabetçi Sektörler Programı Yeni Dönem Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, programın, büyük altyapı yatırımlarından Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına, KOBİ'lerin finansmana erişim olanaklarından kümelenme ve kapasite geliştirmeye kadar birçok alanda büyük ölçekli projelere mali destek sağladığını ifade etti.

AB-Türkiye ilişkilerinin önemli boyutlarından birisini de "mali iş birliği" alanının oluşturduğunu vurgulayan Özlü, AB ile ilişkiler kapsamında COSME, Ufuk 2020 ve Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) gibi önemli programları sürdürdüklerini kaydetti.

IPA'nın dönemler itibarıyla yürütüldüğünü, bakanlık olarak, 2007-2013 yıllarını içeren birinci dönem çalışmalarını tamamladıklarını, 2014-2020 yıllarını içeren IPA ikinci dönem çalışmalarına da son hızla devam ettiklerini bildiren Özlü, IPA bütçesinin yüzde 85'ini AB, yüzde 15'ini ise bakanlığın karşıladığını bildirdi. Özlü, ilk dönem bütçesi olan 565 milyon Avronun yüzde 95'ini kullandıklarını, ikinci dönem ise 405 milyon kaynağı kullanarak işletmelerin ve girişimcilerin rekabetçiliğini artırmayı ve uluslararası pazarlarda daha etkin aktörler oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Rekabetçi Sektörler Programı'nın birinci döneminde bölge ve sektör ihtiyaçları doğrultusunda proje seçimleri yapıldığını, KOBİ ve girişimcilerin ortak faydalarına yönelik kullanım tesisleri, lisanslı depolar, laboratuvarlar ve Ar-Ge merkezleri gibi yatırım projelerinin hayata geçtiğini anlatan Özlü, katma değeri yüksek turizm altyapısı ve tanıtım faaliyetleri ile finansal kaynak sağlayan araçların ön plana çıktığını vurguladı.

Programın ikinci döneminden 81 il de yararlanabilecek
Faruk Özlü, programın birinci döneminde hayata geçirilen projelere değinirken, Ankara'nın doğusundaki 43 ilin hemen hepsinde projeler hayata geçirdiklerini bildirdi.
IPA'nın ikinci döneminde şehir kısıtlaması bulunmadığını belirten Özlü, artık 81 ilin tamamının programdan yararlanabileceğini duyurdu. İlk dönemde bakanlığın kurumsal kapasite ve tecrübesinin bu konuda çok iyi bir noktaya geldiğini ifade eden Özlü, "Bu nedenle ikinci dönemde çok daha etkin ve başarılı olacağımıza inanıyorum. Elbette her bölgenin ve şehrin gelişmişlik düzeyleri ve ihtiyaçları farklılık arz ediyor. Proje seçimlerimizde bu kriterleri göz önünde bulunduracağız. Destekleyeceğimiz projeler, bölgede birden fazla sektörün ihtiyacına cevap verebilen, değer zincirlerini buluşturan özellikler taşıyacak" diye konuştu.

Cari açığı düşürecek projeler bekliyoruz
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, imalat sanayisine verecekleri desteklerde, ithal ikamesi yapabilecek ürünler üreten ve ülkenin cari açığının düşürülmesine katkı sağlayacak proje başvuruları beklediklerini kaydetti.

Özlü, bu dönemde ağırlıklı olarak yaratıcı endüstriler, teknoloji transferi ve ticarileştirme konularını öne çıkarmayı istediklerini, ancak kümelenme, sanayi altyapısı ve turizm faaliyetlerinin de desteklenebilecek kalemler arasında yer aldığını kaydetti.

Son 14 yılda ülke ekonomisinde, ihracatında, milli gelirinde, demokraside, hak ve özgürlük alanında yaşanan gelişmelere değinen Özlü, 3 milyon civarında mülteciyi misafir eden Türkiye'nin 79 milyonluk nüfusuyla bölgenin en dinamik ülkesi olduğunu vurguladı.

Türkiye, AB'nin daha güçlü olmasında kilit rol üstlenecek"
Faruk Özlü, 15 Temmuz ve sonrasında yaşanan sürecin Türk ekonomisinin ve demokrasinin ne kadar köklü ve güçlü olduğunu cümle âleme kanıtladığını, böyle bir ülkenin AB'ye büyük güç katacağına inandıklarını ifade ederek, Türkiye'nin AB üyeliği hedefinin yarım asırdan bu yana Türkiye Cumhuriyeti için bir devlet politikası olduğunu, ülkenin AB'ye tam üyeliğinin iki taraf için de "kazan-kazan" durumu meydana getireceğini söyledi. Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye, AB'nin daha güçlü, daha güvenli ve daha istikrarlı bir geleceğe ulaşmasında, bir küresel aktöre dönüşmesinde kilit bir rol üstlenecektir. Türkiye, enerji kaynaklarına ve özellikle Balkanlar, Avrasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika piyasaları da dâhil olmak üzere küresel piyasalara erişimin kolaylıkla sağlandığı bir konumdadır. Türkiye, geniş ve büyümekte olan iç pazarı, deneyimli ve dinamik özel sektörü, bölgedeki lider rolü, serbest ve güvenli yatırım ortamı, yüksek vasıflı ve düşük maliyetli iş gücü, gelişmiş altyapısı ve kurumsallaşmış ekonomisiyle AB'ye eşsiz fırsatlar sunmaktadır."

Doğruları yapmaya devam edeceğiz
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, işlerine bakacaklarını ve doğruları yapmaya devam edeceklerini belirterek, Türkiye'yi gelişmiş ülke standartlarına çıkarmak için gece gündüz çalışacaklarını, yerel yönetimler, reel kesim, üniversiteler ve STK'larla el ele vererek Türkiye'yi kalkındıracaklarını söyledi. "Yeter ki doğru kurgulanmış, iyi hazırlanmış projelerle bize başvurulsun. Biz kamunun tüm imkânlarını bu projeleri desteklemek için seferber etmeye hazırız" diyen Özlü, bu amaçla birçok farklı kurumun birçok farklı programlar uyguladığını anlattı.

Özlü, bu desteklerde merkezi bütçenin imkânlarından olduğu gibi, AB fonlarından da yararlandıklarını ifade ederek, şunları kaydetti: "IPA, işte bu tür programlarımızdan birisidir. IPA'nın ikinci döneminde uzun soluklu bir maraton bizleri bekliyor. IPA, mali kaynağı ve ortak çalışma kültürünü kurumlarımıza kazandıracak bir fırsattır. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek de hepimize düşen bir görevdir. Bakanlık olarak, sizlere her türlü desteği vermeye hazırız. Sizlerden de ülkemiz için değer yaratacak proje fikirlerini olgunlaştırmanızı ve kapımızı çalmanızı bekliyoruz."