İçindekiler
Dergi Arşivi

Standardizasyon Zirvesi

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin küresel pazarda daha güçlü olmak için standardizasyon kuruluşlarında aktif bir biçimde yer alması gerektiğini belirterek, “Standart hazırlama süreçlerine iş dünyamız, binlerce hatta on binlerce temsilciyle katılmalıdır” dedi.

“Uluslararası Standartlara Yön Ver” konulu Standardizasyon Zirvesi, Bakan Varank, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin'in katılımıyla Ankara'da yapıldı.

Varank, burada yaptığı konuşmada, küresel kimlik kazanan ortak standartların önem taşıdığını, üretici ve tüketiciler arasında bir köprü vazifesi gördüğünü söyledi, uluslararası rekabette başarılı olmak isteyen aktörlerin standart yapma sürecinde etkin rol almaya yöneldiğine dikkat çekti.

“Geleneksel üretim modeli dijitale kayıyor”
Varank, Türkiye'nin küresel pazarda daha güçlü olmak için standardizasyon kuruluşlarında aktif bir biçimde yer alması gerektiğini vurgulayarak, “Standart hazırlama süreçlerine iş dünyamız, binlerce hatta on binlerce temsilciyle katılmalıdır. Üretim, ticaret ve iletişim yöntemlerinde köklü değişimlerin yaşandığı çağımızda bu zorunluluk her zamankinden daha fazladır” diye konuştu. Teknolojik değişim ve dönüşümün çok hızlı bir biçimde hayata dahil olduğuna işaret eden Varank, geleneksel üretim modellerinin dijitale doğru kaymaya başladığını ifade etti. Varank, rekabet gücünü artıracak ve üretimde yapısal dönüşümü gerçekleştirecek politikalarla yüksek ve sürdürülebilir büyüme oranlarına ulaşmanın mümkün olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Dijital dönüşüm, tam da bu amaca hizmet eden politikalardan biri. Bakanlık olarak vizyonumuz, hem küresel rekabet iddiamızı sürdürmek hem de kendi imkân ve kabiliyetlerimiz doğrultusunda, hiç kimseyi kopyalamadan ilerlemek. Bu süreci, kamuda ve özelde tüm paydaşlarımızla birlikte en etkin şekilde yöneteceğiz. Bakanlığımızın ilgili kuruluşu Türk Standardları Enstitüsü de sanayinin dijital dönüşümünde anahtar rol oynayacak kurumlardan birisi. TSE gerek yeni teknolojilere geçişte ihtiyaç duyulan uluslararası standartların hazırlanması ve takibinde gerekse bu teknolojilerin içerdiği bilgi ve inovasyonun ülke çapında yaygınlaştırılmasında önemli görevler üstlenecektir.”

Ayna komite vurgusu
Sanayiciler, akademisyenler ve ilgili tüm tarafları TSE bünyesinde kurulan ayna komitelerin çalışmalarına katılmaya davet eden Varank, bu komitelerin temel görevinin uluslararası standartları belirleyen kuruluşlarda yapılan çalışmaların takip edilmesi ve yönlendirilmesi olduğunu anımsattı. Varank, ayna komite içinde uzlaşılan görüşün ülke görüşü olarak ilgili uluslararası komiteye iletildiğini belirterek, “Böylelikle ülkemiz üreticilerinin halihazırdaki kabiliyetlerine aykırı standartlar çıkmaması sağlanmış oluyor. Bir diğer ifadeyle, uluslararası standartları, henüz taslak aşamasındayken ülke menfaatlerimiz doğrultusunda şekillendirebiliyoruz.” diye konuştu.

“Üreticiler elini taşın altına koymalı”
Varank, bu konuda üreticilerin “elini taşın altına koyması” gerektiğini belirterek, “Standartların belirlenmesinde masa başında oturan, sektörü bilmeyen uzmanlar değil, üretim sürecinin bizzat içinde olan, çarkları döndüren üreticiler yönlendirici olmalı ve seslerini duyurmalı” dedi. Geçen sene martta bu durumu düzeltmek adına somut bir adım attıklarını hatırlatan Varank, bu kapsamda ilk “Ulusal Standardizasyon Strateji Belgesi ve Eylem Planı”nı hazırladıklarını ve bununla tüm paydaşların standart hazırlama sürecine etkin bir şekilde katılmasını amaçladıklarını dile getirdi. Varank, küresel alanda söz sahibi bir ülke olma vizyonunu TSE ile TOBB arasında imzalanan iş birliği protokolüyle ileri bir seviyeye taşıdıklarına işaret ederek, böylece sanayiciler ve ticaret erbabının uluslararası standardizasyon faaliyetlerine etkin katılımı için önemli bir adım attıklarını kaydetti.