İçindekiler
Dergi Arşivi

Sunuş

Anıl Yılmaz / Genel Müdür

 

Günümüzde mevcut rezervleri günbegün azalmasına rağmen birçok sanayi açısından temel enerji kaynağı olarak kabul edilen petrol, politik ve ekonomik anlamda dünya genelindeki kritik yerini korumakla birlikte LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı) de ısıtma, ısınma, ulaşım, sanayi ve aydınlatmada kullanılan yaygın bir enerji kaynağı haline gelmiştir. Kaynak bolluğuyla birlikte sağladığı faydalar ve uygulama alanının genişliği de göz önünde bulundurulduğunda ideal bir enerji kaynağı olan LPG, sürdürülebilir bir yakıt olarak tüketicilere, sanayiye ve çevreye birçok avantaj sunmaktadır.

Ekonomik büyüme, teknolojik gelişme, sanayileşme, artan kişi başına düşen gelir, olumlu demografik eğilimler ve yüksek şehirleşme hızı, ülkemizdeki enerji talebini artırmakta olup ülkemiz, son yıllarda dünyanın en hızlı büyüyen enerji piyasalarından biri haline gelmiştir. Ülkemizdeki enerji talebinin büyük bir kısmı petrolden karşılanmakla birlikte, LPG kullanımındaki artışlar da büyük bir akaryakıt ve LPG sektörü oluşturmuştur. Bu önemli ve dinamik sektörün etkin bir şekilde işlemesi Bakanlığımızın sorumluluk alanına giren piyasa denetimlerini kritik hale getirmektedir. Petrol ve LPG Piyasa Denetimleri temasıyla hazırladığımız dergimizin bu sayısında konuyu, alanında yetkin kişilerin farklı bakış açısıyla ele almaya çalıştık. Değerlendirmeleriyle dergimize destek olan Müsteşarımız Prof. Dr. Ersan ASLAN’a, Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürü Prof. Dr. Necip CAMUŞCU’ya, Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim KILIÇASLAN’a ve yazılarıyla bu sayının hazırlanmasında emeği geçen tüm uzmanlarımıza ve akademisyenlerimize teşekkür ediyoruz.

Dergimizde ayrıca, 30 Kasım-12 Aralık 2015 tarihleri arasında Fransa’da yaklaşık 30.000 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın da aralarında yer aldığı 130'dan fazla devlet başkanına ev sahipliği yapan Paris İklim Konferansı’na ve beraberinde 195 ülkenin oybirliğiyle kabul edilen Paris Anlaşması’yla ilgili habere de yer verdik. “Üç Aylık Ulusal Verimlilik İstatistikleri 2015 Yılı Üçüncü Dönemi” sonuçlarının da ayrıntılı olarak yorumlandığı bu sayımızı zevkle okumanızı diliyoruz...