İçindekiler
Dergi Arşivi

Sunuş

Anıl YILMAZ / Genel Müdür

 

Bilimsel bilgi, insanlığın her alanda gelişimini sağladığı gibi verimlilik artışı ve bunun sonucunda hayat kalitesinin de geliştirilmesinde temel faktördür. Bu nedenle bilimsel bilgi ve teknoloji alanlarında gelişmeleri yakından takip etme ve aynı zamanda bu gelişmelere katkı sağlayabilme seviyesinde bilim insanları yetiştirebilmek, ülkemiz için de önem taşımaktadır. Bilim ve teknoloji yetkinliğinin ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirlediği günümüzde, öğrencileri bilim ve teknolojiye yönlendirmek amacıyla eğitimde yeni yaklaşımlara gereksinim duyulmaktadır. Öğrencilerin bilim eğitimine yakınlık duyabilmesi öncelikle bilim eğitiminin verilme yönteminin sağlıklı olmasıyla mümkündür. Sadece bilimsel bilgiyi aktarmaya dayalı değil, sorgulatarak bilimsel yöntemlerle araştırma yapmaya yönlendirecek bir eğitim sistemi, bilim insanı yetiştirmenin başarılı yollarından biridir.

Ülkemizde bilimsel konularda ve bilimsel önceliklerin saptanması amacıyla incelemeler ve danışmanlık yapmak, toplumda bilimsel yaklaşım ve düşüncenin yayılmasını sağlamak ve bilim insanlığını özendirmek amacıyla 1993 yılından beri faaliyet gösteren Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Türkiye'nin yüksek bilim kuruluşlarından biridir. TÜBA’nın da üyesi olduğu Akademiler Arası Panel (IAP) “Bilim ve Eğitim” başlıklı bir program yürütmektedir. TÜBA Bilim Eğitimi Projesi, düzenlenen etkinlikler yoluyla sorgulama temelli eğitim kavramını ve uygulamalarını ülkemizde yaygınlaştırmayı, bilim insanlarını gençlere tanıtmayı amaçlamaktadır.

TÜBA’nın katkılarıyla hazırladığımız “bilim eğitimi” temalı dergimizin bu sayısında; bilime merak duyan, sorgulama yeteneğine ve bilimsel araştırma yapma potansiyeline sahip olan tüm bireylere ışık tutacak konulara yer verdik. Dergimize değerlendirmeleriyle destek veren TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR başta olmak üzere dergi içeriğinin oluşturulmasında katkısı olan TÜBA çalışanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz.