İçindekiler
Dergi Arşivi

Sunuş

Anıl YILMAZ / Genel Müdür

 

20. yüzyılda yüzey sıcaklıklarında görülen artışın büyük oranda insan kaynaklı sera gazı emisyonlarından kaynaklandığı bilinmektedir. Günümüzde devletlerin gündeminde önemli bir yer teşkil eden küresel iklim değişikliğinin etkileri çevre boyutunun ötesinde, sosyal ve ekonomik alanlarda kendini hissettirmektedir.

Ülkemizin de içinde yer aldığı Akdeniz Havzası, küresel iklim değişikliğine karşı dünyanın en hassas bölgelerinden biri durumundadır. Ülkemiz açısından küresel iklim değişikliğine karşı tedbir alınması amacıyla 2011-2023 yıllarını kapsayan ve sera gazı emisyonlarını sınırlandırmayı hedefleyen tedbirleri de içeren Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlanmıştır.

30 Kasım-5 Aralık 2015 tarihleri arasında Fransa’nın başkenti Paris’te iki yüze yakın ülkenin katılımıyla düzenlenen 21. Taraflar Konferansı’nda, küresel sıcaklık artışının, yüzyılın sonuna kadar endüstrileşme öncesi düzeylere göre 2 derecenin altında tutulması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda Türkiye, tarihinde ilk kez sera gazı emisyonlarını azaltmayı taahhüt ederek, sera gazı emisyonlarında 2030 yılına kadar referans senaryoya göre %21 oranına kadar azalma taahhüttü vermiştir.

Ülke sanayisinin çevreye duyarlı üretim prensipleri çerçevesinde kaynakları ve enerjiyi verimli kullanması, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesi ve temiz teknolojilere geçiş yapması, iklim değişikliğine neden olan emisyonların azaltılması açısından oldukça önemlidir. Bu gelişmeler ve bilgiler doğrultusunda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak “Üç Y” olarak formüle ettiğimiz Yeşil, Yenilikçi ve Yerli üretimi destekleyerek, doğal kaynaklarımızın verimli kullanılması ve sanayide sürdürülebilir üretim uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Anahtar Dergisi’nin bu sayısı “İklim Değişikliği” teması ile hazırlanmış olup, gerek içeriğin koordinasyonunu sağlayan gerekse makaleleriyle katkı sunan Bakanlığımız Sanayi Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. İbrahim Kılıçarslan ve Sanayi Genel Müdürlüğü uzmanlarına, konunun farklı açılardan ele alınmasına makaleleriyle katkı sağlayan, başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızın değerli yönetici ve uzmanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz.