İçindekiler
Dergi Arşivi

Sunuş

Anıl YILMAZ-Genel Müdür

 

Her gün kullandığımız herhangi bir ürün de dahil olmak üzere piyasaya arz edilen bir ürünün “GÜVENLİ” olabilmesi; insan sağlığına ve ekosisteme zarar vermemesi ve tüketicinin korunması için bazı asgari özellikleri taşıması olarak tanımlanmaktadır.

Sanayi ürünlerinin güvenliğini sağlama konusunda görevlendirilmiş olan Bakanlığımız, bu görevi Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü eliyle sürdürmektedir. Dergimizin bu sayısında “Ürün Güvenliği” ana teması çerçevesinde makalelere yer verdik. Ayrıca bu vesileyle, Bakanlığımızın konuya ilişkin faaliyetlerini de tanıtmaya çalıştık.

Tüketici açısından bakıldığında; güvenli ürünlerin talep edilmesi bilincinin yaygınlaşması, bu alandaki topyekün gelişmenin vazgeçilmez ön şartları arasında yer almaktadır. Üreticiler ise güvenli ürünler üretmenin, etik değerlerin bir gereği olmasının yanı sıra, sağlayacağı ekonomik kazanımları da gözetmek durumundadır. Öte yandan tüketicilere yönelik düzenlenen anket sonuçlarına göre, ürün güvenliği sorunu yaşayanların yalnızca yüzde 3'ünün bu sorunu ilgili kamu kuruluşlarına iletebileceğini belirtiyor olması, ürün güvenliği konusunda görevlendirilmiş kuruluşların faaliyetlerini geliştirme açısından önemli bir potansiyel olduğunu göstermektedir.

Ürün güvenliğinin giderek daha fazla önemsenmesi, gözetim ve denetim ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. Nitekim, ülkemizde ürün güvenliği ile ilgili Avrupa Birliği teknik mevzuatının uygulanması konusunda öne çıkan başlıklardan biri de Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD)’dir. PGD, ürünler ile ilgili teknik mevzuatı hazırlamaya ve yürütmeye yetkili kamu kuruluşlarının, ürünlerin piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürün piyasada iken teknik düzenlemelere uygun olarak üretilip üretilmediğini, güvenli olup olmadığını denetlemesi faaliyeti olarak tanımlanmaktadır. Bu alanda hizmet sunan kamu kuruluşları dolaşıma giren malların etiket, işaret, ambalaj ve belgelerini kontrol yoluyla ve gerektiğinde ürünleri test ve analiz ederek piyasa gözetimi ve denetimini gerçekleştirmektedir.

Ülke olarak birçok alanda olduğu gibi, ürün güvenliği alanında da daha gelişmiş bir konuma ulaşmanın yolu, insana verdiğimiz değerin ve bu konuda toplumsal hassasiyetimizin artırılmasından geçiyor.

Anahtar Dergisinin bu sayısında, konuya ilişkin değerlendirmeleri için Müsteşarımız Prof. Dr. Sayın Ersan ASLAN’a, Genel Müdürlüğün  faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgiler sunan Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Sayın Muhsin DERE’ye, yazı ve makaleleriyle katkı sağlayan yönetici ve uzmanlarımıza teşekkür ediyoruz.