İçindekiler
Dergi Arşivi

Sunuş

Anıl YILMAZ / Genel Müdür

 

Küresel alanda var olmaya çalışan tüm dünya ekonomileri sürekli bir yenilenme ve dönüşüm içerisinde olmak zorundadır. Bu yenilenmenin üretim yapısında köklü bir değişikliğe yol açması genellikle on yıllar, hatta daha uzun sürebilen bir süreçtir. Yapısal bir dönüşüm gerektiren bu süreç genellikle verimlilik artışı amacıyla gerçekleşir ve ekonomide kaynakların daha verimli alanlara aktarılmasını hedefler. Gelişmişlik seviyelerine göre kimi ülkeler için ağırlıkla tarımdan daha verimli olan sanayiye geçişi ifade etmekte olan bu tanım, kimi ülkeler için sanayi sektörleri içinde daha verimli olanlarına kayışı tanımlarken kimileri için de daha verimli olacak alanları yaratmak anlamına gelmektedir.

Ülkemiz, kaynaklarını tarımdan sanayiye aktarmakta kayda değer gelişme göstermekle beraber bu sürecin devam ettiğini belirtmek gerekir. Bunun yanında sanayi sektörleri arasında daha verimli olan katma değeri yüksek sektörlere kayma hedefimizde de yol almaktayız. Ayrıca Bakanlığımız öncülüğünde günümüzün hakim yapısal dönüşüm tartışması 4. Sanayi Devrimi’ne ait gelişmeleri yakından izleme ve ekonomimizi bu dönüşüme hazırlama çalışmaları hızla devam etmektedir.

Bu sayımızda Sanayi 4.0 hakkında genel bilgilere ve bu dönüşümün ekonomide yaratacağı etkilere yer verdik. Bunun yanında sanayinin yapısal dönüşümünün bir diğer aracı olabilecek eko-endüstriyel parklar ile bu dönüşümün çevresel kaynakları gözeterek gerçekleşmesinin önemini ve kazanımlarına değindik.

‘Sanayide Yapısal Dönüşüm’ temasıyla sizlere sunduğumuz Anahtar dergisi Temmuz sayısında ülkemizde ve uluslararası alandaki güncel tartışmalara yer veriyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ülkemizin sanayi politika ve stratejileri hakkında ufkumuzu geliştirmeye yardımcı olacak bu sayıya katkılarından ötürü başta Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim KILIÇASLAN ve dergide makale ve yazılarıyla yer alan bütün yazar ve uzmanlarımıza teşekkür ederiz.