İçindekiler
Dergi Arşivi

Sunuş

 

Sanayi Devrimi ya da Endüstri Devrimi, Avrupa’da 18. ve 19. yüzyılda yeni buluşların üretime olan etkisi sonucunda ortaya çıkarak, ilk olarak Birleşik Krallık’ta ardından da Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya’ya ulaşmış, daha sonra dünyaya yayılmıştır. Hızlı nüfus artışı, tarımda, ulaşımda ve hayatın her alanındaki teknolojik gelişmeler ve yaşam düzeyinin yükselmesi gibi nedenlerin de yer aldığı etkilerle ortaya çıkan Sanayi Devrimi sonuç olarak; toplumsal sınıf yapısında değişimler, sosyal devletin gelişmesi ve kentleşmenin ortaya çıkması gibi çok temel değişim ve dönüşümlere neden olmuştur.

Dünyada değişen politikalar ve küreselleşmenin getirdiği etkiler düşünülürse, sanayide de üretim yapıları değişime uğrayacak, her ölçekten sanayi kuruluşu bilgi ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte yeni üretim modelleri ortaya çıkaracaktır. Tüm bu oluşumların sonucunda, dünyada sanayi faaliyetlerinin değişen yapıya uyum sağlama gereksinimindeki hareketlenme sürerken, Türkiye’de 2000 yılında uygulamaya giren yasa ile Organize Sanayi Bölgeleri aracılığıyla sanayi kuruluşlarını planlı bir şekilde bir araya getirme çabası büyük ölçüde başarılı olmuştur. Bu başarının sürdürülebilmesi geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde sanayinin yapısal dönüşümünü sürdürebilmekten geçmektedir. Sanayinin dijital dönüşümü bu çerçevede öne çıkmaktadır. Cumhuriyet ve demokrasimizin büyük bir badireyi atlattığı şu günlerde önümüzdeki iddialı 2023 hedefleri için sanayimizin kritik önemi ve üstleneceği rol, bu alanda daha da fazla çalışmayı gerekli kılmaktadır.

“Sanayide Gelişmeler” temalı dergimizin bu sayısında; dünyada ve Türkiye’de verimlilikle ilgili gelişmelere, sanayi politikalarına, 2016 Yılı Verimlilik Proje Ödüllerine ait proje tanıtımlarına, bilim ve teknoloji göstergelerine, bölgesel ve ulusal-uluslararası verimlilik istatistiklerine yer verdik. Bu sayının hazırlanmasında makale ve değerlendirmeleriyle katkı sağlayanlara teşekkür ederiz.