İçindekiler
Dergi Arşivi

Sunuş

Anıl YILMAZ / Genel Müdür

 

En genel tanımıyla ham maddeleri veya yarı işlenmiş maddeleri işleyerek kullanıma hazır hale getirmeye sanayi adını veriyoruz. Sanayileşme, ülkelerin gelişmesinde önemli bir aşamadır. Bugün ülkelerin gelişmişlik düzeyine baktığımızda, sanayileşmeye önem verenlerin ne denli güçlendiğini ve dünya piyasasını kontrol altında tuttuklarını görebilmekteyiz; çünkü gelişmiş ülkeler, zenginliklerinin önemli bir kısmını sanayileşme süreci ile sağlamışlardır.

Sanayinin gelişmesi otomasyonu da beraberinde getirerek, el emeği yerine, seri üretim yapan makinelerin iş hayatında yer almasını sağlamış, kısa sürede üretimi hızlandırmıştır. Üretilen bu malzemenin pazarlanması da yeni bir süreci beraberinde getirmiştir. Yine sanayi üretimi alanındaki rekabet, inovasyonu ve teknolojik gelişmeyi sürükleyici ana faktör olmuştur. Sonuç olarak sanayi, ülkelerin ekonomisini yönlendiren başlıca sektör haline gelmiştir. Bir ülkede sanayinin gelişmişliği, öncelikle ekonomiye, ardından da diğer sektörlerin gelişmesine katkı sağlayarak, kalkınmayı hızlandırmakta ve verimliliği artırmaktadır.

Dergimizin bu sayısında, geçen sayıda başlattığımız sanayiye yönelik gelişmeleri paylaşmaya devam ediyoruz. Sanayi üretimini etkileyen faktörlerle, bilim, sanayi ve teknoloji alanındaki güncel gelişmeleri sizlere iletmeyi amaçladık. Bu sayıda, uluslararası iş birliğine dayalı olarak kurulan “Gelişmekte Olan Sekiz Ülke (D-8)”in faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı, “Sanayi Politikası Olarak D-8” konulu makalesiyle katkı sağlayan Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim KILIÇASLAN’a ve konusunda bizleri aydınlatarak katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.