İçindekiler
Dergi Arşivi

Sunuş

Anıl YILMAZ / Genel Müdür

 

Sanayiyi ve endüstriyel üretimi etkileyen faktörlerin, bilim, teknoloji ve sanayi alanındaki güncel gelişmelerin değerlendirildiği dergimizin bu sayısında, biri verimlilik alanında çalışma yapan araştırmacılar için, diğer ikisi ise imalat sanayiinde faaliyet gösteren işletmeler için çok faydalı olacağını düşündüğümüz üç ürünümüzü
duyuruyoruz.

Bunlardan ilki; “Türkiye ve Seçilmiş Avrupa Birliği Ülkelerinin Ulusal, Bölgesel ve İmalat Sanayi İşgücü Verimliliği Karşılaştırması”dır. Bu çalışma ile Türkiye ve seçilmiş AB ülkelerinde, ulusal iş gücü verimliliği ve bölgesel farklılıklar, üretim ve katma değer bazlı üç aylık ve yıllık iş gücü verimliliği karşılaştırmaları ile imalat
sektöründe ölçeğe göre verimlilik karşılaştırmaları sunulmaktadır. Bu referans yayının araştırmacılara, politika yapıcılara ve diğer ilgili kesimlere faydalı olmasını diliyoruz.

Öte yandan imalat sanayiinde sürdürülebilir üretim yöntemlerinin yaygınlaştırılması çalışmalarımız kapsamında oluşturduğumuz iki rehber dokümanı sanayicilerin kullanımına sunduk: Dergide bilgilerini bulacağınız “Süt ve Süt Ürünleri İmalatı” ve “Et ve Et Ürünleri İmalatı” sektörleri için Kaynak Verimliliği Rehberlerinin bu alanlarda faaliyet gösteren işletmelerde ham madde, su ve enerji verimliliğini artıracak ve atıkları azaltacak projelere dönüşmesini hedefliyoruz.

Ayrıca 27-28 Eylül’de Bakanlığımızca beşincisi gerçekleştirilen Ar-Ge Merkezleri Zirvesi ile 2016 Verimlilik Proje Ödülleri’ni kazanan projelerin tanıtımlarına ilişkin haber ve değerlendirmeleri de bu sayıda bulabilirsiniz.

Entegre özelliğe sahip bir sanayi kolu olan çelik üretiminde, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren önemli teknolojik gelişmeler yaşana gelmektedir. “Çelik Sektöründe Yapısal Dönüşüm” konulu makalesiyle Dergimizde yer alan Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim KILIÇASLAN’a ve konularında aydınlatıcı bilgilerle dergiye katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.