İçindekiler
Dergi Arşivi

Sunuş

Anıl Yılmaz / Genel Müdür

 

Doğal kaynakların tükeniyor oluşu insanoğlunun dikkatini ilk olarak 15. yüzyılda çekmiş ve onu bu alanda düşünmeye sevk etmiş olsa da, ‘Sürdürülebilir Kalkınma’ kavramı ilk kez, 1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonunca hazırlanan ‘Ortak Geleceğimiz’ adlı Brundtland Raporu’nda yer alarak, bu tarihten itibaren yaygın şekilde kullanılmaya ve küresel gündem oluşturmaya başlamıştır. Sürdürülebilir kalkınma; insan ve doğa arasında denge kurarak, doğal kaynaklara zarar vermeden, kaynakların bilinçli olarak tüketilmesini sağlayarak gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve kalkınmasına imkân verecek şekilde bugünün ve geleceğin yaşamının ve kalkınmasının planlanmasıdır.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Verimlilik Genel Müdürlüğü olarak sürdürülebilir kalkınma için sürdürülebilir sanayiyi ve üretimi hedefliyoruz. Bu çerçevede birçok faaliyet ve proje yürütmekteyiz. Bunlar arasında Ulusal Temiz Üretim Merkezinin Gebze’de kurulması, ülkemizin kaynak verimliliği potansiyelinin belirlenmesi, sürdürülebilir üretim göstergelerinin oluşturulması, sanayide enerji verimliliği ve verimli motor programı, ürün yaşam döngüsü analizleri için veritabanı oluşturulması, temiz üretim portalı, yeşil OSB ve endüstriyel simbiyoz programı, sektörel kaynak verimliliği kılavuzları hazırlanması, sürdürülebilir üretim sempozyumları, uluslararası işbirlikleriyle yürütülen temiz üretim metod ve teknolojilerinin uygulama yaygınlığının artırılması bu çalışmalardan bazıları. Bunların sonuçlarına dair bilgileri de önümüzdeki dönemde siz okuyucularımızla paylaşıyor olacağız.

‘Sürdürülebilir kalkınma’yı konu alan dergimizin bu sayısında, sürdürülebilirlik, küresel verimlilik hareketleri ve ülkemizdeki mevcut sürdürülebilir kalkınma hedefleri hakkında bilgilere yer verdik. Ayrıca, küresel ekonomideki son yönelimlerin incelendiği bir rapor, endüstriyel tasarım konusunda bir makale ve Türkiye’de Organize Sanayi Bölgelerinin performanslarını ortaya koymaya yönelik yöntemsel bir çalışma ile ulusal ve uluslararası verimlilik istatistikleri verilerini de sizlerle paylaşıyoruz. Uzman görüşlerini ve bilgilerini bizlerle paylaşarak Anahtar dergisi Kasım sayısına katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.