İçindekiler
Dergi Arşivi

Sunuş

 

Fiziki ve doğal evrenin yapısının ve hareketlerinin birtakım yöntemler (deney, düşünce ve/veya gözlemler) aracılığıyla sistematik bir şekilde incelenmesini kapsayan entelektüel ve pratik çalışmalar bütünü olarak tanımlanan bilim, insanların daha iyi yaşam koşullarına kavuşmasına, bilinmeyen olguları bulmasına ve yeni şeyler öğrenmesine önayak olmaktadır. İlk çağlardan itibaren insanlar yeryüzünde hayatta kalma mücadelesi verirken, bilinmeyene duydukları merakla birlikte, yaşam standartlarını yükseltecek seçenekler de aramaya başlamışlardır. Geleneksel bilim, sadece anlamaya ve çözmeye gereksinim duymaktadır ancak, ileri safhalara bölünen bilim türleri sadece çözmeyi değil, çözümden öte ilerlemeyi de kapsamaktadır.

Teknoloji ise, mal veya hizmetlerin üretiminde veya buna yönelik amaçların gerçekleştirilmesinde kullanılan becerilerin, yöntemlerin, işlemlerin, tekniklerin derlenmesi veya bilimsel araştırmalardır. Teknoloji, doğal kaynakların insanlar tarafından basit bir araç olarak kullanılmasıyla başlamıştır. Günümüzde her alandaki insani ihtiyaçları gidermek ve sorunları çözebilmek için teknolojiye ihtiyaç duyulmaktadır.

Sanayi, devamlı veya belli zamanlarda, makina ve benzeri araçlar kullanarak bir madde veya gücün niteliğini veya biçimini değiştirerek toplu üretimde bulunan faaliyet dalıdır. Diğer bir deyişle sanayi; hammaddelerin veya yarı işlenmiş maddelerin kullanıma hazır hale getirilmesidir. Sanayi, ülkelerin gelişmesinde önemli bir aşamadır. Çünkü gelişmiş ülkeler zenginliklerinin önemli bir kısmını sanayileşme ile sağlamışlardır.

Dergimizin bu yıla ait son sayısında, adını aldığı ve görev alanını oluşturan bu üç önemli kavramı tüm boyutlarıyla ileriye götürmeye çalışan Bakanlığımızın 2016 faaliyetlerinin genel değerlendirmesine yer verdik. Yılın son Anahtar dergisine uzman görüşlerini ve bilgilerini bizlerle paylaşarak katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. 2017 yılının ülkemiz ve tüm dünya için hayırlı ve verimli bir yıl olması dileğiyle.