İçindekiler
Dergi Arşivi

Sunuş

Anıl Yılmaz / Genel Müdür

 

Sanayi Devrimi ya da Endüstri Devrimi, Avrupa'da 18. ve 19. yüzyıllarda yeni buluşların üretime olan etkisi sonucunda ilk olarak Birleşik Krallık'ta ortaya çıkmış, ardından da Batı Avrupa’ya, Kuzey Amerika’ya ve Japonya'ya, son olarak da bütün dünyaya yayılmıştır.

Hızlı nüfus artışı, tarımda, ulaşımda ve teknolojide meydana gelen gelişmeler sonucunda hayat kalitesinin ve yaşam standartlarının artması gibi nedenlerin de yer aldığı etkilerle ortaya çıkan Sanayi Devrimi; toplumsal sınıf yapısında değişimlere, sosyalizmin gelişmesine ve kentleşmenin ortaya çıkışına neden olmuştur. 21. yüzyılın bu dönemine gelindiğinde ise teknoloji ve sanayinin gelişimi birbirinden ayrıştırılamayacak bir hale gelmiştir.

Sanayi alanındaki dönüşüm daha çok bilişim, iletişim ve internet teknolojileri alanlarındaki buluşlar ve yenilikler üzerinden sağlanmaktadır. Bu dönüşüm, işletmenin üretimle ilgili süreçlerini etkileyerek, insan kaynakları, yeni teknolojiler ve dijitalleşme açısından firmalar üzerinde etki yaratmaktadır. Öte yandan yeni teknolojilere dayanan yeni ve yenilikçi ürünlerin üretilmesi de sanayi üretim altyapıları üzerinde yapısal dönüşüm gereği ortaya çıkartmaktadır. Ülke olarak sanayi alanındaki küresel rekabet gücümüzün geliştirilmesi bu dönüşümleri yapmakta geç kalmamamıza bağlıdır.

“Yeni Teknolojiler ve Sanayi” konusunun ele alındığı dergimizin bu sayısında, teknolojik ürünler, teknolojiyi destekleme programları, yenilikçilik ve teknoloji odaklı iş fikirleri, kümelenme, rekabetçilik ve imalat sanayi konularını içeren makalelerle yer verilmiştir. Ayrıca, bilim, sanayi ve teknoloji alanındaki güncel gelişmeler de bu ayın içeriğini oluşturmaktadır. Uzman görüşlerini ve bilgilerini bizlerle paylaşarak Anahtar Dergisi Şubat sayımıza katkı sağlayan Bakanlığımız uzmanlarına ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.