İçindekiler
Dergi Arşivi

Sunuş

Anıl Yılmaz / Genel Müdür

 

İnsanlar doğumlarından ölümlerine kadar tüketimin bir parçası olarak hayatlarını sürdürürler. İnsanoğlu ilk çağlardan itibaren ihtiyaçlarını doğadan elde etmiş ancak ne yazık ki, doğal kaynakları bilinçsiz bir biçimde kullanmıştır. Sürekli artan tüketici ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ve Sanayi Devrimi’yle de hızlanan bir şekilde bilinçsiz kaynak kullanımı, çevre kirliliğini, kaynakların tüketilmesini ve sürdürülemez bir kalkınma sürecini ortaya çıkarmıştır. Bütün bu olumsuzluklar sonucu yaklaşık 25 yıl önce önem kazanan ve özellikle son yıllarda gündemimizde sıkça yer tutan “sürdürülebilir tüketim” kavramı, bu sürdürülemez süreci talep yönünden etkileyerek değiştirmek amacıyla bilinçli bir tüketicinin gerekliliğine işaret eder. Eldeki kaynaklarla daha yüksek yaşam kalitesi sunan bir geleceği güvenceye almayı, bunun için de kaynakları bilinçli, verimli ve tasarruflu bir şekilde kullanmayı hedefler. Temel amaç; sorumsuzca tüketen insanları, sürdürülebilirlik ve çevre bilinci yüksek tüketicilere dönüştürmek ve bu bilincin toplumda yaygınlaşmasını sağlamaktır. Geleceği düşünerek, sonraki nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyorsak, sürdürülebilir tüketim yaklaşımlarını içselleştirmemiz tek çıkar yol olarak gözükmektedir.

Bakanlığımız da bu alanda özellikle Verimlilik Haftaları kapsamında tüm illerimizde düzenlenen etkinliklerle ve Verimlilik Temalı Öğrenci Ödülleri programıyla farkındalık ve duyarlılığı artırmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Dergimizin bu sayısında, sürdürülebilir tüketim konusuna çeşitli boyutlarıyla yer verdik. Tüketici Hakları, Tüketicilerin Bilgeliği, Gönüllü Sadelik ve Kapsayıcı İş Modelleri perspektiflerinden konuyu ele alan makalelerle birlikte, sürdürülebilir tüketim anlayışının tüketiciye nasıl kazandırılabileceğine ve bu anlayışı destekleyerek bireylerin dikkatini sürdürülebilir tüketim kavramına çekmenin yollarına değinilmektedir.

Derginin içeriğinin hazırlanması sürecinde desteklerini esirgemeyen Hacettepe Üniversitesi Tüketici-Pazar-Araştırma-Danışma-Test ve Eğitim Merkezi (TÜPADEM) yönetici ve çalışanları ile konusunda bizleri aydınlatarak derginin hazırlanmasına katkı sağlayanlara teşekkür ediyoruz.