İçindekiler
Dergi Arşivi

Sunuş

Anıl Yılmaz / Genel Müdür

 

İlk kez 1755 yılında Fransız asıllı İrlandalı ekonomist Richard Cantillon tarafından ele alınan ve girişimci anlamına gelen “entreprendre” kelimesinden türeyen “girişimcilik” terimi ekonomik parametreler içerisinde kazanç elde etmeyi tanımlamak için kullanılmıştır. “Birey ve toplum için değer yaratan, ekonomik fırsatlara cevap verebilen veya ekonomik fırsatlar üreten bireyler tarafından ortaya konulan, getirdiği yeniliklerle ekonomik sistemde değişikliklere neden olan bir süreç” olarak ifade edilen girişimcilik, iktisadi mal veya hizmet üretimi için üretim faktörlerinin bir araya getirilerek, ekonomik fırsatların yeni değerlere dönüştürüldüğü organizasyonun oluşturulması anlamında da ele alınmaktadır. Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişle birlikte gerek ulusal gerekse de uluslararası düzeyde dikkat çekici bir hale gelen girişimciliğin üç önemli fonksiyonu vardır: Birincisi ekonomik fonksiyonudur; yüksek katma değer, yeni iş imkânları ve büyümeye katkıda bulunur. İkincisi sosyal fonksiyonudur; birçok teknolojik buluş toplumun yararı için yenilikçi ürün ya da hizmete dönüştürülür. Üçüncüsü de teorik fonksiyonudur; alanla ilgili yapılan çalışmaların devamlılığını sağlar.

Birçok araştırma tarafından ortaya konulan girişimcilik eğitimi ile girişimcilik faaliyetleri arasındaki olumlu ilişki çerçevesinde girişimciliğin gelişiminde en önemli faktörlerin başında bu konuda verilen eğitimlerin yaygınlaştırılması ve beraberinde kişilerin girişimcilik özelliklerinin geliştirilmesi olduğunu söyleyebiliriz. Dünya örneklerinde olduğu gibi ülkemizde de girişimcilik eğitimleri yaygınlaşmakta ve eğitimler sonrasında kendi işinin patronu olan girişimci sayısı artmaktadır. Girişimci eğitimlerinin düzenlenmesinde ve gerekli finansmanın sağlanmasında ise ülkemizde en büyük görevi Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) üstlenmiştir.

“Girişimciliğin Finansmanı” temalı bu sayımızda KOSGEB tarafından uygulanan “Girişimci Destek Programı”nın yanı sıra ilki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın himayelerinde 2012 yılında düzenlenen ve bu yıl beşincisi gerçekleştirilecek olan “KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri”ne yer verildi. Ödül almaya hak kazanan girişimcilerin “Başarı Hikâyeleri”nin de okuyucularla buluşturulduğu bu sayıda konuya ilişkin uzmanların makaleleri etrafında girişimcilik ve girişimciliğin finansmanı konusu detaylı bir şekilde işlendi.

Dergi içeriğinin hazırlanmasında desteklerini esirgemeyen KOSGEB yönetici ve çalışanlarına ve makaleleriyle katkı sağlayan uzmanlara bir kez daha teşekkür ediyoruz.