İçindekiler
Dergi Arşivi

Sunuş

Anıl YILMAZ / Genel Müdür

 

Günümüzde küresel ölçekte karşılaşılan en önemli sorunların başında iklim değişikliği gelmektedir. Fosil yakıtların kullanımı, ormansızlaştırma ve sanayi süreçleri gibi insan etkinlikleri yoluyla atmosfere salınan sera gazının artışı sebebiyle yerkürenin ortalama yüzey sıcaklıklarının yükselmesi sonucu iklimde oluşan değişiklikleri ifade eden küresel iklim değişikliği, ciddi sosyoekonomik sonuçlara yol açabilecek bir sorun olarak kabul edilmektedir. Tatlı su kaynaklarının azalması, gıda üretimi koşullarındaki genel değişiklikler ile sel, fırtına ve kuraklık nedeniyle ölümlerde yaşanacak artışlar iklim değişikliğinin etkileri arasında kabul edilmektedir. Bu etkilerin önüne geçmek için küresel sera gazı emisyonlarının önemli oranda azaltılmasından hareketle uluslararası alanda politikalar geliştirilmektedir. Bu politikaların sonuçlarından biri ise yeşil sanayidir. Sürdürülebilir kalkınma ve yeşil büyüme için “kaynakları sürdürülebilir kullanan, verimli üretim metotlarından yararlanan, üretim yaptığı çevreye zararını en az seviyede tutmaya çalışan, zararlı kimyasalların kullanımından imtina eden, iklim değişikliğine sebep olan sera gazı emisyonlarını azaltmayı hedefleyen, atıkların geri kazanımına-tekrar kullanımına-geri dönüşümüne önem veren sanayi ile tüm bunlara yönelik teknoloji geliştiren sanayi” anlamına gelen yeşil sanayi sadece çevresel sürdürülebilirliği değil aynı zamanda rekabetçiliği de artırmaya katkı sağlayacak bir araç olarak kabul edilmektedir. Bu nedenlerle dergimizin bu sayısında iklim değişikliğini göz önünde bulundurarak insan sağlığını ve çevreyi öncelikli kılan “yeşil sanayi” konusunu Bakanlığımız uzmanlarınca hazırlanan makaleler etrafında detaylı bir şekilde ele aldık.

Toplumda verimlilik bilincini oluşturmak amacıyla, 1992 yılından bu yana kutlanan Verimlilik Haftası bu yıl Bakanlığımızca 8-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Verimlilik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ülke genelinde düzenlenecek bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle kutlanacak olan Hafta kapsamında, sanayi ve hizmet sektörlerinde verim artırıcı projeleri başarıyla uygulamış olan mikro, küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler ile kamu kurumlarına “Verimlilik Proje Ödülleri” verilecektir. Hafta çerçevesinde ayrıca Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen “Verimlilik Temalı Fikir ve Kısa Film Yarışması”nda dereceye giren öğrenciler de ödüllerini alacaktır. Ülke genelinde çeşitli toplantı, seminer, konferans, panel ve diğer etkinliklerle kutlanacak olan Verimlilik Haftasına herkesi davet ediyor, Hafta’nın verimli sonuçları beraberinde getirmesini diliyoruz.